Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ІПОТЕК

Державний реєстр іпотек – єдина комп'ютерна база даних про обтяження і зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної.

Функціонування Державного реєстру іпотек, порядок внесення та вилучення інформації до нього, а також отримання інформації з реєстру регулюється Тимчасовим порядком державної реєстрації іпотек, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 року №410, надалі за текстом – Тимчасовий порядок.

Згідно з п. 29 Тимчасового порядку будь-яка фізична чи юридична особа має право отримати витяг. Для цього подається запит про наявність або відсутність запису в Реєстрі про обтяження і зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної, видачу витягу про державну реєстрацію обтяження майна іпотекою.

Тобто будь-які фізичні та юридичні особи мають право на отримання інформації з Державного реєстру іпотек щодо їхнього майна або майна будь-яких інших осіб шляхом подання відповідного запиту до нотаріуса. Такий запит складається за формою, наведеною в додатку 7 до Інструкції про порядок заповнення повідомлень та ведення Державного реєстру іпотек.

Відповідно до п. 33 Тимчасового порядку суди, органи внутрішніх справ, прокуратури, державної податкової служби, служби безпеки та інші органи державної влади мають право отримувати інформаційні довідки, якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством.

У витягу зазначаються:

дата реєстрації обтяження майна іпотекою;

порядковий номер запису;

відомості про іпотекодавця (майнового поручителя), іпотекодержателя, а також боржника за основним зобов'язанням, якщо він не є іпотекодавцем;

відомості про відступлення прав за іпотечним договором;

опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані;

розмір основного зобов'язання;

строк виконання основного зобов'язання в повному обсязі;

посилання на випуск заставної або її відсутність, у разі реєстрації заставної - реквізити заставної;

відмітка про те, що іпотека є наступною;

підстава внесення запису до Реєстру (іпотечний договір чи рішення суду);

відомості про реєстратора.

 

Для отримання витягу з Державного реєстру іпотек нотаріусу надаються такі документи:

 

-         запит за формою (додаток 7 до Інструкції про порядок заповнення повідомлень та ведення Державного реєстру іпотек);

 

-                для фізичної особи: паспортний документ (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, національний паспорт іноземного громадянина, паспорт іноземного громадянина для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон); довідка (картка) про присвоєння ідентифікаційного номеру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів; якщо особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття ідентифікаційного номера –паспорт з відміткою про наявність у особи права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;

 

-                для юридичної особи: установчі документи юридичної особи (тобто установчий акт, статут, засновницький договір, положення), свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, довідка про присвоєння юридичній особі ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ); паспортний документ представника юридичної особи (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, національний паспорт іноземного громадянина, паспорт іноземного громадянина для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон); якщо від імені юридичної особи діє представник за довіреністю – довіреність; якщо від імені юридичної особи діє службова особа (наприклад, керівник) – документ, який передбачає повноваження особи та посвідчує його службове становище (зокрема, це може бути наказ про призначення на посаду, протокол про обрання посадової особи, довіреність на ім'я керівника, видана вищим органом управління юридичної особи).


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных