Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ НАЙМУ АБО ПОЗИЧКИ БУДІВЛІ,
          ІНШОЇ КАПІТАЛЬНОЇ СПОРУДИ (ЇХ ОКРЕМИХ ЧАСТИН),
         НАЙМУ (ОРЕНДИ) АБО ПОЗИЧКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Договори найму або позички  будівлі,  іншої  капітальної споруди  (їх  окремих частин), крім договорів найму (оренди) житла для  проживання,  строком  на  три роки і більше, а також договори найму (оренди) або позички транспортного засобу за участю фізичної особи  підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню.

Посвідчення договорів   найму   або  позички  будівлі,  іншої капітальної   споруди   (їх   окремих   частин)   провадиться   за місцезнаходженням указаного майна.

Договори про найм (оренду) або позичку  транспортного  засобу посвідчуються нотаріусами незалежно від місця їх реєстрації.

При  посвідченні  зазначених договорів найму або позички будівлі,  іншої капітальної споруди (їх окремих  частин)  нотаріус роз'яснює   сторонам   необхідність   їх  державної  реєстрації  у відповідних органах,  про що робиться відповідна відмітка в тексті посвідчувального  напису.  У  разі  якщо  наймодавцем у договорі є фізична  особа,  яка  не  є  суб'єктом підприємницької діяльності, нотаріус зобов'язаний надіслати інформацію про посвідчення такого договору податковому органу за основним місцем проживання платника податку – орендодавця за формою та в спосіб, установлені Кабінетом Міністрів України.

Посвідчуючи договори про  найм  або  позичку  будівлі,  іншої споруди  (їх  окремих  частин),  нотаріус,  крім  того,  роз'яснює сторонам зміст статті 796 Цивільного кодексу України. На  бажання  сторін  у тексті договору вказуються розмір земельної ділянки,  яка  передається  наймачеві   (користувачу),  та   умови користування нею.  На  підтвердження  права  власності наймодавець (позичкодавець) надає нотаріусу правовстановлювальний  документ на земельну ділянку.

При  посвідченні договору про найм або позичку будівель, інших споруд (їх частин), належних фізичним та юридичним особам на праві  власності,  нотаріус вимагає витяг з Реєстру прав власності на  нерухоме  майно  і, для огляду, правовстановлювальний документ про належність наймодавцю (позичкодавцю) майна, що здається в найм (позичку).

При посвідченні договору найму (оренди) або позички транспортного  засобу  нотаріус  вимагає  для огляду документ,  що підтверджує право власності фізичної та  юридичної  особи  на  цей транспортний засіб.

При    укладанні    згаданих    договорів    наймодавець (орендодавець,  позичкодавець) зобов'язаний повідомити наймача (орендатора,  користувача) про всі права третіх осіб на майно,  що передається у найм (оренду,  позичку). Про права третіх  осіб  на таке майно зазначається у тексті договору.

Договори  піднайму  або  договір  позички  майна,  яке є предметом   уже   укладеного   договору   позички,   посвідчуються нотаріусами  за  наявності  згоди  наймодавця  (позичкодавця)  про передачу майна в піднайм (наступну позичку).

Строк дії  договору  піднайму  (наступної  позички)  не  може перевищувати строку договору найму (позички).

До договорів   піднайму  (наступної  позички)  застосовуються положення цього розділу.

У разі смерті фізичної особи або ліквідації  юридичної особи – наймача  (орендаря,  користувача)  за  заявою наймодавця (орендодавця,  позичкодавця)  договір  найму   (оренди,   позички) припиняє  свою  дію,  про  що нотаріус робить відповідний напис на всіх примірниках договору.

Факт смерті  наймача (орендаря,  користувача) підтверджується свідоцтвом чи довідкою цивільного стану громадян про смерть,  факт ліквідації  юридичної  особи  підтверджується  витягом  з  Єдиного державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Повідомлення нотаріуса про припинення дії договору найму (позички) видається наймодавцю (позичкодавцю)  для  передачі  його реєструвальному органові.

Договори лізингу транспортного засобу за участю фізичної особи  посвідчуються  нотаріусами  з  дотриманням загальних правил посвідчення  договорів  найму (оренди) з урахуванням особливостей, установлених  Цивільним  кодексом  України  та Законом України "Про лізинг".


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных