Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ
           (ДОГЛЯДУ) ТА ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ УТРИМАННЯ

Договори  довічного  утримання  (догляду)   посвідчуються нотаріусами  з  дотриманням загальних правил посвідчення договорів відчуження.

При посвідченні    договорів   довічного    утримання    незастосовуються правила  статті  362  Цивільного  кодексу   України.

Відчужувачем у договорі довічного  утримання  (догляду)  може бути фізична особа незалежно від її віку та стану здоров'я.

Набувачем майна за договором  довічного  утримання  (догляду) може бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа.

Якщо  відчужувачем  є  один  із  співвласників майна,  що належить  їм  на  праві  спільної  сумісної   власності,   договір довічного   утримання   (догляду)   може  бути  посвідчений  після визначення  частки  цього  співвласника  у  спільному  майні   або визначення порядку користування цим майном між співвласниками.

У   тексті   договору   довічного   утримання   (догляду) обов'язково зазначається,  що набувач майна зобов'язаний  надавати відчужувачеві  довічно матеріальне забезпечення,  а також усі види догляду (опікування) з  їх  конкретизуванням  або  без  такого, та визначається   грошова   оцінка  матеріального  забезпечення,  яка встановлюється за згодою сторін.

У разі  зобов'язання  набувача  забезпечити  відчужувача  або третю особу житлом у будинку (квартирі),  який йому  переданий  за договором   довічного   утримання  (догляду),  у  тексті  договору зазначається  конкретно  визначена  частина  помешкання,  у   якій відчужувач або третя особа має право проживати.

При  посвідченні  договору  довічного утримання (догляду) накладається заборона відчуження майна  в  установленому  порядку, про що робиться напис на всіх примірниках договору.

У  разі  смерті  фізичної особи – набувача за договором довічного утримання (догляду) при відсутності  у  неї  спадкоємців або  при  відмові  їх  від  договору довічного утримання (догляду) нотаріус  за  письмовою  заявою  відчужувача  припиняє  дію  цього договору, про що на всіх його примірниках робить відповідний напис з посиланням на статтю 757 Цивільного кодексу України.

Факт смерті  набувача  підтверджується  свідоцтвом державного органу реєстрації актів цивільного стану про смерть.

Відчужувачу повертається  приєднаний  до  примірника договору довічного  утримання  (догляду)  первинний   правовстановлювальний документ  на  майно  або  його дублікат,  який міститься у справах нотаріуса.  Разом з листом нотаріуса про припинення  дії  договору довічного  утримання  (догляду) цей правовстановлювальний документ (або його дублікат) подається відповідному реєструвальному  органу для перереєстрації.

Обов'язки   набувача  за  договором  довічного  утримання (догляду) переходять до тих спадкоємців,  до яких  перейшло  право власності на майно, що було передано відчужувачем.

Якщо спадкоємці відмовились від  прийняття  цього  майна  або якщо  в  набувача  немає спадкоємців,  договір довічного утримання (догляду) припиняється,  відчужувач за його заявою  набуває  право власності на майно, що було предметом договору.

У  разі  ліквідації  юридичної  особи  -  набувача,  за умови відсутності  у неї правонаступників, нотаріус на підставі витягу з Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб  та  фізичних осіб - підприємців  та  письмової заяви відчужувача припиняє дію договору довічного  утримання  (догляду)  та повертає відчужувачу первинний правовстановлювальний документ.

На всіх  примірниках  договору  нотаріус  робить  відповідний напис  про  припинення  дії  договору  з  посиланням на статтю 758 Цивільного кодексу України.

Розірвання договору довічного утримання за згодою сторін, у тому числі внесення змін до договору, оформлюється нотаріусом за правилами, викладеними в пункті 49 цієї Інструкції.

Подружжя  має право укласти договір про надання утримання одному з них, у якому визначаються умови, розмір та строки виплати аліментів.  Такий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

При посвідченні  договорів  про  надання  утримання  нотаріус повинен додержуватись правил статей 75-78,  82  Сімейного  кодексу України.

Подружжя, а також  особи,  шлюб  між  якими  було  розірвано, вправі  укласти  договір  про  припинення утримання взамін набуття права власності на житловий будинок, квартиру, інше нерухоме майно або одержання одноразової грошової виплати.

Договір, за яким передається у власність нерухоме майно,  має бути   нотаріально  посвідчений  і  підлягає  державні  реєстрації (стаття 89 Сімейного кодексу України).

У разі   розірвання   договору  про  утримання  у  зв'язку  з одержанням одноразової грошової виплати  обумовлена  грошова  сума має  бути  внесена  на  депозитний рахунок нотаріальної контори чи приватного нотаріуса до посвідчення договору.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных