Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ

Представництво,  яке  ґрунтується  на   договорі,  може здійснюватися за довіреністю.

Нотаріуси   посвідчують   довіреності,   складені  від  імені фізичної  особи  або  юридичної  особи, на ім'я однієї або кількох осіб  з  чітко  визначеними юридичними діями, які належить учинити представникові.    Довіреність   та   її   скасування   підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей, відповідно до  вимог  Положення  про Єдиний реєстр довіреностей.

Довіреність на  вчинення  правочину,  який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто довірителем, нотаріусом не посвідчується.

Довіреність на  укладання  договору  дарування,  у  якій   не встановлено імені обдаровуваного, є нікчемною.

У тексті довіреності мають бути зазначені  місце  і  дата  її складання   (підписання),  прізвища,  імена,  по  батькові  (повне найменування юридичної особи),  місце проживання (місцезнаходження юридичної  особи)  представника  і особи,  яку представляють,  а в необхідних випадках і посаду, яку вони займають. У довіреностях на ім'я  адвокатів зазначаються їх статус та членство в адвокатському об'єднанні (якщо адвокат є членом адвокатського об'єднання).

Строк,   на   який   може   бути   видана   довіреність, визначається   цивільним   законодавством   України.   Якщо  строк довіреності не встановлений,  вона зберігає чинність до припинення її дії.

Строк дії довіреності зазначається літерами.

Довіреність, у  якій  не  зазначена  дата  її посвідчення,  є нікчемною.

Довіреність, призначена для вчинення дій за кордоном,  яка не містить указівок про строк її дії,  зберігає силу до її скасування особою, яка видала довіреність.

При  посвідченні  довіреностей від імені юридичної особи нотаріус дотримується правил,  викладених у пунктах  42,  43  цієї Інструкції.

Довіреності від імені малолітніх, неповнолітніх, а також осіб,  визнаних у  судовому  порядку  недієздатними  або  обмежено дієздатними,  посвідчуються  з  дотриманням  вимог  пункту 40 цієї Інструкції.

Довіреність від імені управителя майна,  яке передане за договором управління, посвідчується нотаріусами, якщо видача такої довіреності передбачена умовами цього договору або цього вимагають інтереси   установника   управління   або  вигодонабувача  у  разі неможливості  отримати  в  розумний  строк   відповідні   вказівки установника управління. При посвідченні такої довіреності нотаріус роз'яснює управителю майна вимоги статті 1041  Цивільного  кодексу України, про що зазначається в посвідчувальному написі.

При  посвідченні  довіреності  на  ведення справи в суді нотаріус роз'яснює довірителю, що уповноважена особа (представник) вправі  вчиняти  від  його  імені усі процесуальні дії.  Обмеження повноважень представника щодо  вчинення  конкретних  процесуальних дій мають бути обумовлені в довіреності.

Повноваження  за  нотаріально посвідченими довіреностями можуть бути передані телеграфом.

Телеграма-довіреність складається  з  тексту  довіреності  та посвідчувального напису з розшифруванням підпису нотаріуса і  його печатки.

Довіреність, видана  в порядку передоручення,  підлягає нотаріальному посвідченню після подання  основної  довіреності,  у якій застережене право на передоручення, або після подання доказів того,  що представник за основною довіреністю примушений до  цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність.

При посвідченні довіреності в порядку передоручення  нотаріус роз'яснює  представнику  довірителя  вимоги  статті 240 Цивільного кодексу України.

У довіреності,    виданій   у   порядку   передоручення,   не допускається передавання повіреній особі права на передоручення.

Довіреність, видана в порядку передоручення,  не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю.

Строк дії  довіреності,  виданої  за передорученням,  не може перевищувати строку дії основної  довіреності,  на  підставі  якої вона видана.

У довіреності,  виданій у порядку передоручення,  мають  бути вказані  час  і місце посвідчення основної довіреності,  прізвище, ім'я,  по батькові і місце проживання особи,  якій видана  основна довіреність, і особи, якій вона передоручає свої повноваження, а в необхідних випадках і їх службове становище.

На основній  довіреності робиться відмітка про передоручення. Копія основної довіреності додається до примірника довіреності, що залишається  в  державній  нотаріальній  конторі  чи  у приватного нотаріуса.  При наступному  посвідченні  довіреності,  виданої  за передорученням  у  тій самій державній нотаріальній конторі чи тим самим  приватним  нотаріусом,  копія   основної   довіреності   не залишається.

Особа,    яка    видала    довіреність,    за   винятком безвідкличної, може у будь-який час скасувати довіреність або передоручення.

Нотаріус, завідувач  державним   нотаріальним   архівом   при одержанні  заяви  про  скасування  довіреності  або  передоручення робить про це відмітку на примірнику довіреності,  що зберігається у справах нотаріуса, у державному нотаріальному архіві, і відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Якщо особа, яка   видала   довіреність,  подасть  примірник довіреності,  що є у неї,  то напис про скасування довіреності або передоручення робиться і на цьому примірнику, після чого він разом із заявою додається  до  примірника,  що  зберігається  у  справах нотаріуса, в державному нотаріальному архіві.

Повідомлення особи,  яка видала довіреність,  представника, а також відомих їй третіх осіб,  для представництва перед якими була видана довіреність, про скасування довіреності може бути оформлено нотаріусом   за   правилами  пункту  275  цієї  Інструкції  шляхом передавання відповідної заяви.

Посвідчені нотаріусами довіреності, а також довіреності, видані  в  порядку  передоручення,  припинення  їх дії, підлягають обов'язковій  реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей у порядку, установленому    Положенням   про   Єдиний   реєстр   довіреностей.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных