Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ПОСВІДЧЕННЯ УГОД МІЖ ПОДРУЖЖЯМ, БАТЬКАМИ ДИТИНИ, А ТАКОЖ ОСОБАМИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ОДНІЄЮ СІМ'ЄЮ

Подружжя, а також чоловік та жінка, які не перебувають у шлюбі  між  собою,  але  проживають однією сім'єю,  мають право на укладення між собою усіх договорів,  які  не  заборонені  законом, щодо  майна,  яке  є  об'єктом  права  спільної сумісної власності подружжя.

Між подружжям (особами,  які проживають однією сім'єю) можуть бути укладені договори, зокрема:

про порядок  користування  майном,  що  належить  їм на праві спільної сумісної власності;

про поділ  майна,  що  є  об'єктом  права  спільної  сумісної власності;

про виділ у натурі частки із майна,  що є у спільній сумісній власності;

про надання утримання;

про припинення права на утримання за домовленістю подружжя;

про розмір та сплату аліментів на дитину;

про припинення права  на  аліменти  на  дитину  у  зв'язку  з передачею права власності на нерухоме майно;

про спільне  проживання  та  ведення  спільного  господарства
тощо.

Укладання   одним   із  подружжя  зі  сторонньою  особою договорів  купівлі-продажу,  міни,  дарування,  ренти,   довічного утримання  (догляду), застави,  спадкового  договору  щодо  своєї частки у спільній сумісній  власності  подружжя  можливе  лише  за умови  її  визначення  та  виділу  в натурі або визначення порядку користування майном.  Посвідчення нотаріусом таких  договорів здійснюється з дотриманням правил розділу 2 цієї Інструкції.

Договір про відчуження  одним  із  подружжя  на  користь другого   з подружжя  своєї  частки  у  праві  спільної  сумісної власності може бути посвідчений нотаріусом без виділу цієї  частки в натурі.

Дружина і чоловік мають право на укладання договорів про поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності.

При укладенні  такого  договору сторони можуть відступити від засад рівності часток подружжя.

Такий договір  може бути посвідчений нотаріусом незалежно від розірвання шлюбу.

Договір про поділ житлового будинку, садиби, квартири, іншого нерухомого майна,  а також про  виділ  нерухомого  майна  дружині, чоловікові  зі складу усього майна подружжя підлягає обов'язковому нотаріальному    посвідченню.    Посвідчення    такого    договору здійснюється   в  порядку,  установленому  пунктами  44,  45  цієї Інструкції.

Порядок розпорядження  майном,  що  перебуває у спільній сумісній   власності   осіб,   які   проживають   однією   сім'єю, передбачений статтями 369,  370,  372 Цивільного  кодексу  України.

За  домовленістю  між  подружжям  нотаріусом  може  бути посвідчений договір про надання  утримання  одному  з  них.  Такий договір  має  визначати умови надання утримання,  строки та розмір утримання.  За домовленістю сторін утримання може надаватися як  у натуральній, так і у грошовій формі.

При посвідченні    договору    про    утримання    нотаріусом перевіряється  факт  непрацездатності того з подружжя,  на користь якого укладається  угода. Непрацездатними (за віком або за станом здоров'я)  визнаються   особи,   які   досягли  пенсійного  віку, установленого  законом, або є інвалідами I, II, III групи, про що зазначається  в  тексті договору.  На утримання також матиме право той з подружжя,  заробітна плата,  пенсія, доходи від використання його  майна та інші доходи якого не забезпечують йому прожиткового мінімуму,  установленого законом.  Про встановлення  цих  обставин нотаріусом зазначається у тексті договору.  На примірнику договору про  надання  утримання,  що  залишається  в   справах   державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса, робиться відмітка, у якій зазначаються реквізити документа,  що підтверджує встановлені нотаріусом обставини для надання утримання.

Про роз'яснення змісту пункту 4 статті 77  Сімейного  кодексу України нотаріусом зазначається у тексті договору. Крім того,  у тексті договору нотаріусом  зазначається  можливість вчинення  виконавчого  напису  нотаріусом  у безспірному порядку у випадку  невиконання  умов  договору  про  надання   утримання   з посиланням на пункт 2 статті 78 Сімейного кодексу України.

Якщо жінка та чоловік,  які не перебувають у шлюбі між собою, тривалий  час  проживали  однією  сім'єю,  той  із  них,  хто став непрацездатним  під  час  спільного  проживання,  має   право   на утримання відповідно   до  статті  76  Сімейного  кодексу  України (стаття 91 цього Кодексу).

Між подружжям,  а також особами,  шлюб  між  якими  було розірвано,  може  бути  укладено  договір  про припинення права на утримання взамін набуття  права  власності  на  житловий  будинок, квартиру чи інше нерухоме майно або одержання одноразової грошової виплати.

Договір про припинення права на утримання взамін набуття права  власності  на  житловий будинок,  квартиру чи інше нерухоме майно  є  договором  відчуження,   який   підлягає   обов'язковому нотаріальному  посвідченню  та  державній  реєстрації  в  порядку, установленому чинним законодавством.

При  посвідченні  договору  про  припинення   права   на утримання  у  зв'язку  з  одержанням  одноразової грошової виплати нотаріусом  перевіряється  факт  внесення  на  депозитний  рахунок нотаріуса відповідної грошової суми. На доказ внесення обумовленої сторонами суми на депозит нотаріусу для огляду подається квитанція про  внесок,  про  що  зазначається  у  тексті договору (стаття 89 Сімейного кодексу України).

Батьки дитини мають право укласти між собою договір  про сплату аліментів на дитину. Умови договору мають визначати розмір, строки, а також порядок виплати та підстави цільового використання аліментів  і  не  можуть порушувати права дитини,  які встановлені Сімейним кодексом України.

При посвідченні   договору   нотаріусом  роз'яснюється  зміст пункту 2 статті 189  Сімейного  кодексу  України  з одночасним  зазначенням  про  це  у  тексті  договору,  у  частині можливості стягнення аліментів у безспірному порядку  на  підставі виконавчого  напису  у  разі  невиконання  одним  із батьків свого обов'язку за договором.

Між батьками,  один з яких проживає окремо від дитини, з дозволу органу опіки та піклування може бути укладений договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку  з  передаванням права  власності  на  нерухоме майно (житловий будинок,  квартиру, земельну ділянку тощо).

Умовами договору   може   бути   визначено   набувачем  права власності на нерухоме майно як саму дитину,  так і дитину разом  з тим із батьків,  з ким вона проживає,  на праві спільної часткової власності на це майно.

Укладення та  посвідчення  договорів  про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передаванням  права  власності  на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо) здійснюється з дотриманням вимог пунктів 40, 181 цієї Інструкції.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных