Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

НАКЛАДАННЯ ТА ЗНЯТТЯ ЗАБОРОНИ ЩОДО ВІДЧУЖЕННЯ
        НЕРУХОМОГО МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО) І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ

 

Нотаріус  за  місцем  розташування  житлового   будинку, квартири,  дачі, садового будинку, гаража, іншого нерухомого майна та земельної ділянки,  а  також  за  місцем  державної  реєстрації транспортного  засобу  або  за  місцезнаходженням однієї із сторін правочину накладає заборону щодо відчуження цього майна  (майнових прав на нерухоме майно):

1) за повідомленням установи банку чи іншої  юридичної  особи про   видачу  фізичній  особі  позики  (кредиту)  на  будівництво, капітальний ремонт чи купівлю житлового будинку, квартири;

2) при   посвідченні  договору  застави  (іпотеки)  житлового будинку,  квартири,  дачі,  садового  будинку,  гаража,  земельної ділянки  (майнових прав на нерухоме майно),  а також транспортного засобу,  що підлягає державній  реєстрації,  якщо  це  передбачено договором;

3) при посвідченні договору довічного утримання (догляду);

4) за повідомленням іпотекодержателя, якщо предметом іпотеки є майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено;

5) при  видачі  свідоцтва  про  право на спадщину спадкоємцям фізичної особи, оголошеної померлою (строком на п'ять років);

6) при  одержанні  повідомлення про смерть одного з подружжя, які за життя склали спільний заповіт подружжя;

7) при посвідченні спадкового договору;

8) у всіх інших випадках, передбачених законом.

Накладання заборони щодо відчуження  провадиться  шляхом вчинення  напису  про  це  на повідомленні банку,  іншої юридичної особи про видачу  позики  (кредиту)  на  будівництво,  капітальний ремонт  чи  купівлю  житлового будинку,  квартири.  Один примірник повідомлення з написом  нотаріуса  про  накладення  заборони  щодо відчуження  видається  представнику  відповідного  банку  чи іншої юридичної особи, що видала позику (кредит), а другий залишається у справах нотаріуса.

Накладання заборони щодо відчуження за  спадковим  договором, договором   довічного   утримання   (догляду),  застави  (іпотеки) житлового  будинку,  будівлі,  садиби,  квартири,  дачі,  садового будинку,  гаража,  земельної  ділянки  (майнових  прав на нерухоме майно) і транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації, а також  при  видачі  свідоцтва  про  право  на спадщину спадкоємцям фізичної   особи,   оголошеної   померлою,   провадиться    шляхом відповідного  напису  про  це  на  всіх  примірниках  договору або свідоцтва про право на спадщину.

Накладання заборони    щодо    відчуження    при    одержанні повідомлення про  смерть  особи,  яка  за  життя  склала  спільний заповіт  подружжя,  провадиться  нотаріусом  за  місцем  відкриття спадщини  на  примірнику  поданого  нотаріусу  заповіту,  про   що надсилається повідомлення нотаріусу, який посвідчив заповіт.

Накладання   заборони   щодо   відчуження   реєструється нотаріусами в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій  та  реєстрі для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна,  а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і  реєстрації  зняття  таких  заборон  та  арештів.  У реєстрі для реєстрації заборон відчуження  нерухомого  та  рухомого  майна,  а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та  арештів  також  реєструються
повідомлення судів і слідчих органів, органів державної податкової служби про накладення арешту на нерухоме  майно  (майнові  права), транспортні   засоби,  що  підлягають  державній  реєстрації.  Про накладені заборони щодовідчуження  та  арешти  робиться  запис  в Алфавітній  книзі  обліку реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна,  а також  арештів,  накладених  на  таке  майно судами,  слідчими  органами,  і реєстрації зняття таких заборон та арештів.

Накладені заборони  щодо  відчуження  підлягають обов'язковій реєстрації  в  Єдиному   реєстрі   заборон   відчуження   об'єктів нерухомого  майна  згідно  з  Положенням про Єдиний реєстр заборон відчуження  об'єктів  нерухомого   майна,   затвердженим   наказом Міністерства юстиції  України від  9  червня  1999  року  N  31/5,  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції   України 10 червня  1999  року за N 364/3657 (зі змінами),  чи в Державному
реєстрі обтяжень рухомого  майна  відповідно  до  Порядку  ведення Державного   реєстру   обтяжень   рухомого   майна,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року N830.

Нотаріус  знімає  заборону  щодо  відчуження  нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, за заявою:

банку, іншої юридичної особи про погашення позики (кредиту);

заставодавця (іпотекодавця) та заставодержателя (іпотекодержателя) про припинення договору застави  (іпотеки)  або лише  заставодавця  (іпотекодавця)  у  разі подання ним безспірних доказів виконання зобов'язання;

заставодавця (іпотекодавця) у разі визнання рішенням суду договору застави (іпотеки) недійсним;

заставодержателя (іпотекодержателя) у зв'язку  з відкриттям виконавчого провадження про звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) на підставі виконавчого напису нотаріуса;

набувача у разі смерті  відчужувача  за  договором  довічного утримання (догляду), спадковим договором;

відчужувача за спадковим договором у разі смерті набувача;

набувача або   відчужувача   на  підставі  рішення  суду  про розірвання договору довічного утримання (догляду)  або  спадкового договору чи визнання їх недійсними;

фізичної особи,  щодо  якої  скасовано   рішення   суду   про оголошення її померлою, або за заявою спадкоємців після закінчення п'ятирічного  строку  з  часу  відкриття  спадщини  після   особи, оголошеної померлою;

спадкоємця про смерть другого з подружжя,  що склали спільний заповіт.

До заяви   додаються   примірники  правочинів,  свідоцтв,  що містять запис про накладені заборони щодо відчуження.

На примірниках документів,  що містять запис  про  накладання заборони  щодо відчуження,  нотаріусом вчиняється напис про зняття заборони відповідно до форми,  передбаченої додатком 7  до  Правил ведення    нотаріального    діловодства,    затверджених   наказом Міністерства юстиції України від 31  грудня  2008  року  N2368/5, зареєстрованих  у  Міністерстві  юстиції України 31 грудня 2008 року N1325/16016,  після чого про вчинення нотаріальної   дії  вноситься  запис  до  реєстру  для  реєстрації нотаріальних дій.

Якщо нотаріус,  яким було накладено заборону щодо відчуження, позбавлений  можливості  вчинити  нотаріальну  дію   щодо   зняття заборони, така нотаріальна дія може бути вчинена іншим нотаріусом. У  такому  разі  цей  нотаріус  залишає  у  своїх  справах   копію документа,  на  якому  вчинено  напис  про  зняття  заборони  щодо відчуження,  а також направляє повідомлення  про  зняття  заборони щодо  відчуження  за  місцем  зберігання примірника документа,  на підставі якого була накладена заборона.

У разі  зняття  заборони  щодо відчуження за заявою однієї із сторін договору застави (іпотеки) нотаріус  надсилає  повідомлення про зняття заборони щодо відчуження іншій стороні правочину.

У випадках,   передбачених   частиною   першою   статті   537 Цивільного  кодексу  України,  нотаріус  може  зняти заборону відчуження заставленого майна за  заявою  боржника,  якщо він   надасть   нотаріусу   докази   відсутності  кредитора  (його представника)  у  місці  виконання   зобов'язання   або   ухилення кредитора  (його  представника)  від прийняття виконання чи в разі іншого прострочення з  їхнього  боку,  а  також  внесе  в  депозит нотаріуса належні з нього кредиторові гроші або цінні папери.

Як доказ зазначеного  боржником  подаються  нотаріусу:  копія зобов'язання,  копія  договору  застави  (іпотеки),  квитанція про внесення в депозит нотаріуса належних кредиторові грошових  коштів або цінних паперів, які свідчили б про повне і безумовне виконання зобов'язання,  копія  повідомлення   нотаріуса   кредиторові   про внесення   боргу   в  депозит,  копія  заяви  боржника,  переданої нотаріусом  кредиторові  з  дотриманням  вимог  пункту  276   цієї Інструкції.

Про зняття заборони щодо відчуження у цих  випадках  нотаріус письмово повідомляє кредитора.

Про зняття   заборони   щодо   відчуження   нотаріус   робить відповідні  відмітки  в  реєстрі для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна,  а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та  арештів  та  в  Алфавітній  книзі  обліку  реєстрації  заборон відчуження   нерухомого   та  рухомого  майна,  а  також  арештів, накладених на таке майно судами,  слідчими органами,  і реєстрації зняття таких заборон та арештів.

Зняття заборони щодо відчуження  нерухомого  майна  (майнових прав  на  нерухоме  майно)  і транспортних засобів,  що підлягають державній реєстрації,  підлягає обов'язковій реєстрації в  Єдиному реєстрі  заборон  відчуження  об'єктів  нерухомого  майна згідно з Положенням  про  Єдиний   реєстр   заборон   відчуження   об'єктів нерухомого   майна,   затвердженим наказом  Міністерства  юстиції України від 9 червня 1999 року N 31/5, зареєстрованим у  Міністерстві  юстиції України 10 червня 1999 року за N 364/3657 (зі змінами),  чи в Державному  реєстрі  обтяжень  рухомого  майна відповідно до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 5 липня 2004 року N 830.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных