Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ.
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Нотаріуси  відповідно  до   законодавства   України  та міжнародних договорів застосовують норми іноземного права.

Нотаріуси приймають документи,  складені відповідно до  вимог іноземного  права,  а  також вчиняють на документах посвідчувальні написи у формі,  передбаченій іноземним законодавством, якщо це не суперечить законодавству України.

Довіреність,   що  призначається  для  вчинення  дій  за кордоном і не містить вказівки про  строк  її  чинності,  зберігає силу до її скасування особою,  яка видала довіреність, про що може бути зазначено в тексті довіреності.

За  заявою особи, яка видає довіреність, що призначається для дії  за  кордоном,  така  довіреність  може  бути  зареєстрована в Єдиному  реєстрі  довіреностей  відповідно  до вимог Положення про Єдиний  реєстр довіреностей, про що нотаріусом зазначається у тексті довіреності.

Дії,  пов'язані з охороною майна,  що  залишилося  після смерті  іноземного  громадянина  і перебуває на території України, або майна,  яке належить одержати іноземному  громадянинові  після смерті громадянина України,  а також з видачею свідоцтва про право на  спадщину  щодо  такого  майна,  здійснюються   відповідно   до законодавства України.

Одержавши  повідомлення про смерть громадянина іноземної держави, з якою Україною укладений міжнародний  договір  (26),  що містить  норми про охорону спадкового майна,  державні нотаріальні контори, керуючись відповідним договором, у разі якщо на території України  є майно померлого, вживають необхідних заходів до охорони спадкового майна, установлюють розмір і вартість спадкового майна, з'ясовують  коло спадкоємців, перевіряють, чи є заповіт, і негайно повідомляють  про  це  дипломатичне або консульське представництво держави, громадянином якої є померлий.

Якщо міжнародним  договором  ведення  справи   про   спадщину віднесено  до компетенції установ іноземної держави,  громадянином якої є померлий,  то спадкове  рухоме  майно  може  бути  передано нотаріусом  дипломатичному  або  консульському представництву цієї держави за його вимогою.

У відповідності з міжнародним договором у випадку,  коли заповіт,   складений   за   формою,   передбаченою  законодавством іноземної держави, після смерті заповідача подається нотаріусу для розкривання  і  оголошення,  нотаріус  оголошує  зміст заповіту та складає протокол про його стан і  зміст.  У  протоколі  вказуються дата  та  місце  складання  протоколу,  дата посвідчення заповіту, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка його подала, стан документа (був  він  поданий  запечатаним  чи  відкритим;  чи  були  в ньому закреслені місця, виправлення або інші недоліки).

Протокол підписується   нотаріусом   і   особою,  яка  подала заповіт.  Цими самими особами підписується кожний аркуш  заповіту. Якщо  заповіт  зберігався у нотаріуса в запечатаному вигляді,  усі зазначені вище дії нотаріус провадить одноособово.

До протоколу  додається засвідчена копія заповіту,  а залежно від вимог міжнародного договору – копія протоколу  та  оригінал заповіту.

Указані документи можуть бути  видані  заінтересованій  особі або надіслані компетентній установі іноземної держави за правилами виконання доручень.

Документи,  які складено за кордоном за участю іноземних властей або які від них виходять, приймаються нотаріусами за умови їх легалізації органами Міністерства закордонних справ України.

Без легалізації  такі  документи  приймаються  нотаріусами  у таких  випадках,  коли  це  передбачено  законодавством   України, міжнародними  договорами,  згода  на  обов'язковість  яких  надана Верховною  Радою  України  (щодо яких держава Україна визнала себе правонаступником).

Порядок  зносин нотаріусів з іноземними органами юстиції визначається  законодавством  України,  міжнародними   договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Нотаріуси у випадках,  передбачених  договорами  про  правову допомогу,     зносяться     з    консульськими    представництвами безпосередньо,  якщо  консульський  округ   даного   консульського представництва  зв'язаний  з  територією  їх  діяльності.  В інших випадках   зносини   органів   нотаріату   з    консульськими    і дипломатичними  представництвами  здійснюються  через Міністерство закордонних справ України.

Нотаріуси забезпечують  докази,  необхідні  для  ведення справ в органах іноземних держав.

Дії для  забезпечення  доказів  провадяться   відповідно   до цивільного процесуального законодавства України.

Якщо  міжнародним  договором  України  встановлено  інші правила про нотаріальні дії,  ніж  ті,  що  містить  законодавство України,  то  при вчиненні нотаріальних дій застосовуються правила міжнародного договору.

Якщо міжнародний  договір відносить до компетенції нотаріусів вчинення нотаріальної дії, не передбаченої законодавством України, нотаріуси  вчиняють  цю  нотаріальну дію в порядку,  установленому Міністерством юстиції України.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных