Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

Згідно з положеннями глави ІІ Інструкції «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом на всій території України, за винятком обмежень у праві вчинення нотаріальних дій, установлених Законом України "Про нотаріат" та іншими актами законодавства України.

 

Місце вчинення нотаріальної дії

 

Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, у державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса. В окремих випадках, коли фізична особа не може з'явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваного правочину, такі нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями, але в межах нотаріального округу.

Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса, у посвідчувальному написі та в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій зазначається місце вчинення  нотаріальної дії (удома, у лікарні,  за  місцезнаходженням  юридичної  особи  та  ін.) із зазначенням адреси, а також причин, з яких нотаріальна дія була вчинена поза вказаними приміщеннями.

Нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, за винятком заміщення інших нотаріусів у випадках, передбачених Законом.

Нотаріальні дії вчиняються після їх оплати, а також у передбачених законом випадках після сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб, у день подачі нотаріусу всіх необхідних документів.

 

Відкладення та зупинення вчинення нотаріальної дії

 

Учинення нотаріальної дії може бути відкладене в разі необхідності витребування додаткових відомостей або документів від фізичних та юридичних осіб або направлення документів на експертизу, а також якщо відповідно до закону нотаріус повинен упевнитись у відсутності в зацікавлених осіб заперечень проти вчинення цієї дії.

Строк, на який відкладається вчинення нотаріальної дії у цих випадках, не може перевищувати одного місяця.

За обґрунтованою письмовою заявою заінтересованої особи, яка звернулася до суду, та на підставі отриманого від суду повідомлення про надходження позовної заяви заінтересованої особи, яка оспорює право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом.

Законами України можуть бути встановлені також інші підстави для відкладення або зупинення вчинення нотаріальних дій.

 

Встановлення особи учасника цивільних відносин

При вчиненні нотаріальних дій нотаріуси встановлюють особу учасників цивільних відносин, які особисто звернулися за вчиненням нотаріальних дій.

Установлення особи здійснюється за паспортом або іншими документами, які унеможливлюють будь-які сумніви щодо особи громадянина (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідка на проживання особи, яка мешкає
в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, посвідчення інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи).

Посвідчення водія, особи моряка, інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час укладення правочинів.

Особа неповнолітнього, до 16 років, установлюється за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьків (одного з батьків) про те, що ця особа є їх дитиною.

У разі якщо за фізичну особу, яка внаслідок фізичної вади, хвороби не може власноручно підписати правочин, заяву або інший документ, підписується інша фізична особа, нотаріус установлює особу громадянина, що бере участь у нотаріальній дії, і особу громадянина, який підписався за нього.

Реквізити документа, за яким встановлено особу громадянина, записуються нотаріусом у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Копія документа, на підставі якого встановлюється особа, долучається нотаріусом до примірника правочину (свідоцтва), що залишається в його справах.

 

Визначення обсягу цивільної дієздатності особи

 

При посвідченні правочину визначається обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, які беруть участь у ньому.

Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи здійснюється за паспортом або іншими документами, передбаченими статтею 43 Закону (крім  посвідчення водія, особи моряка, інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, виданого за місцем роботи фізичної особи), які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії.  У разі потреби нотаріусу надається довідка про те, що особа не страждає на психічний розлад, який може вплинути на її здатність усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними.

У разі наявності сумнівів щодо обсягу цивільної дієздатності фізичної особи,  яка  звернулася за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус зобов'язаний звернутися до органу опіки та піклування за місцем проживання відповідної фізичної особи для встановлення факту відсутності опіки або піклування над такою фізичною особою.

Нотаріус при посвідченні правочинів, вчиненні інших нотаріальних дій за участю уповноваженого представника встановлює його особу відповідно до вимог статті 43 Закону, а також перевіряє обсяг його повноважень.

Нотаріусу подається довіреність або інший документ, що надає повноваження представникові. Дійсність довіреності перевіряється нотаріусом за допомогою Єдиного реєстру довіреностей, за винятком довіреностей, які складено за кордоном з участю іноземних властей або які від них виходять, за умови їх легалізації уповноваженими органами. Без легалізації такі довіреності приймаються нотаріусами у тих випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна. За результатами перевірки дійсності довіреності (її дубліката) виготовляється витяг з Єдиного реєстру довіреностей, який додається до примірника правочину, що залишається у справах нотаріуса.

У разі наявності сумнівів щодо уповноваженого представника, а також його цивільної дієздатності та правоздатності нотаріус має право зробити  запит до відповідної фізичної особи, яка видала довіреність.

 

Перевірка справжності підпису особи

 

При посвідченні правочинів і вчиненні деяких інших нотаріальних дій у випадках, передбачених законодавством України (наприклад, при засвідченні справжності підпису на документі), нотаріус перевіряє справжність підписів учасників правочинів та інших осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

Нотаріально посвідчувані правочини, а також заяви та інші документи підписуються у присутності нотаріуса. Якщо правочин, заява чи інший документ підписаний за відсутності нотаріуса, громадянин повинен особисто підтвердити, що документ підписаний ним.

Якщо фізична особа внаслідок фізичної вади або хвороби не може власноручно підписати документ, то за її дорученням у її присутності та в присутності нотаріуса цей документ може підписати інша особа.  Про причини, з яких фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не могла підписати документ, зазначається у посвідчувальному написі. Правочин за особу, яка не може підписати його, не може підписувати особа, на користь або за участю якої його посвідчено.

Якщо фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії є сліпою, нотаріус, крім того, прочитує їй текст документа, про що на документі робиться відповідна відмітка. Якщо сліпа особа письменна, вона сама підписує документ.

Глуха, німа або глухоніма фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, сама прочитує документ і підписує його. Якщо така особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може підписати документ, то при вчиненні нотаріальної дії обов'язково повинна бути присутня особа (сурдоперекладач), яка може порозумітися з глухою, німою або глухонімою особою і підтвердити своїм підписом, що зміст правочину, заяви чи іншого документа відповідає волі учасника нотаріальної дії. Підпис особи (сурдоперекладача) проставляється після тексту правочину. Від зазначеної особи вимагається документ, що підтверджує його кваліфікацію.

Підписання правочину, заяви чи іншого документа здійснюється за правилами, встановленими абзацом другим цього пункту.

 

Обов’язкові реквізити правочинів

 

При посвідченні правочинів майнового характеру нотаріусом у текстах правочинів зазначаються: для фізичних осіб – ідентифікаційний номер за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, для юридичних осіб – ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. На підтвердження наявності ідентифікаційного номера (коду) нотаріусу подається відповідна, завірена уповноваженою особою, довідка або (витяг), фотокопія якої(го)  долучається до примірника правочину, який залишається у справах нотаріуса.

Якщо особа через свої релігійні або інші переконання у встановленому законом порядку відмовилась від прийняття ідентифікаційного номера, нотаріус перевіряє цей факт за її паспортом. Копія сторінки паспорта з відміткою про наявність у такої особи права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера залишається в справах державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

 

Право нотаріуса на витребування додаткових документів

 

У відповідності до статті 46 Закону України "Про нотаріат" нотаріус управі витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій. Такі відомості і (або) документи повинні бути подані в строк, указаний нотаріусом. Проте цей строк не може перевищувати одного місяця.

Ненадання відомостей або документів на вимогу нотаріуса є підставою для відкладення, зупинення нотаріальної дії або відмови в її вчиненні.

 

Обмеження у вчиненні нотаріальних дій

 

Нотаріус не вправі вчиняти нотаріальні дії на своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені свого чоловіка чи своєї дружини, їх та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів,  сестер),  а  також  на ім'я і від імені працівників даної нотаріальної контори та працівників, що перебувають у трудових відносинах з нотаріусом.

У зазначених випадках нотаріальні дії вчиняються будь-якими іншими нотаріусами чи посадовими особами будь-якого органу місцевого самоврядування в межах його компетенції.

 

Вимоги до оформлення документів, що подаються нотаріусу для вчинення нотаріальних дій

 

Нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, які не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи, які мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані олівцем.

Дописки, закреслені  слова  чи  інші  виправлення,  які  є  в документах,  що  подаються для вчинення нотаріальних дій,  повинні бути застережені підписом посадової (уповноваженої на те) особи і печаткою  установи,  підприємства  або  організації чи особи, яка видала документ. При цьому виправлення повинні бути зроблені таким
чином,  щоб  можна  було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім виправлене чи викреслене.

Не приймаються для вчинення нотаріальних дій документи, у яких не можна прочитати все в них написане в первісному написанні, як, наприклад, документи, залиті чорнилом, потерті та ін.

Не приймаються порвані документи та документи, викладені на двох і більше окремих аркушах, якщо аркуші не прошито у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності, а аркуші не пронумеровано і не скріплено підписом посадової (уповноваженої  на те) особи та печаткою юридичної особи, яка видала документ.

 

Перевірка документів, викладених на спеціальних бланках

 

Нотаріус перевіряє справжність кожного аркуша документа, який викладений на спеціальних бланках нотаріальних документів та подається для вчинення нотаріальних дій, за допомогою Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів у порядку, передбаченому Порядком ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Інформаційна довідка про перевірку спеціального бланка нотаріального  документа долучається до примірника нотаріального документа (договору, довіреності, свідоцтва тощо), для яких бланки перевірені, або зберігається в окремому наряді, якщо у справах нотаріуса не залишається примірник нотаріального документа, до якого вона може бути долучена.

Бланки, відомості про витрачання яких були внесені до Єдиного реєстру безпосередньо перед вчиненням нотаріальних дій з використанням документів, викладених на цих бланках, вважаються перевіреними для вчинення наступних (за реєстровими номерами) нотаріальних дій. (Наприклад: заява, згода).

 

Вимоги до оформлення правочину

 

Тексти   нотаріально   посвідчуваних   правочинів, засвідчуваних копій (фотокопій) документів і витягів з них, тексти перекладів та заяв повинні бути написані зрозуміло і чітко, дати, що стосуються змісту посвідчуваних  правочинів, повинні бути позначені хоча б один раз словами,  а найменування юридичних осіб та їх ідентифікаційні коди за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – без  скорочень  із зазначенням їх місцезнаходження. У необхідних випадках зазначаються номери рахунків юридичних осіб у банках (кредитних установах).

Прізвища, імена та по батькові фізичних осіб, їх місце проживання та ідентифікаційний номер за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів, крім  уповноважених  представників юридичних осіб, повинні бути написані повністю, а у випадках, передбачених законами, – із зазначенням дати їх народження.

При посвідченні правочинів за участю іноземних громадян зазначаються також їх громадянство, адреса постійного місця проживання за межами України, а при посвідченні правочинів за участю іноземних юридичних осіб – місцезнаходження та держава, де зареєстровано юридичну особу.

На нотаріально оформлюваних документах не заповнені до кінця рядки та інші вільні місця прокреслюються, за винятком документів, призначених для дії за кордоном, у яких прокреслення не допускаються. Дописки і виправлення можуть бути  зроблені  тільки під час вчинення нотаріальної дії.

 

Здійснення виправлень в документі

 

Усі виправлення мають бути зроблені так, щоб усе помилково написане, а потім закреслене можна було прочитати.

Виправлення, зроблені в тексті нотаріально оформлюваного документа, який не потребує підпису особи, що звернулася за вчиненням  нотаріальної дії   (наприклад, копія документа), застерігаються нотаріусом лише в кінці посвідчувального напису з проставленням підпису нотаріуса і печатки на такому застереженні.

Дописки чи виправлення, зроблені в тексті правочину, повинні бути застережені нотаріусом, підписані особами, які вчиняють нотаріальну  дію, із зазначенням дати внесених виправлень чи дописок та скріплені підписом і печаткою нотаріуса.

При засвідченні справжності підпису на документах дописки і виправлення можуть бути зроблені лише особою, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, із зазначенням дати і проставленням особистого підпису під дописками чи виправленнями. Зазначені дописки і виправлення скріплюються підписом та печаткою нотаріуса.

 

Скріплення документів, викладених на двох і більше аркушах

 

У разі якщо документи, що посвідчуються, видаються або засвідчуються,  викладені на двох і більше окремих аркушах, вони повинні бути прошиті  нитками білого чи червоного кольору або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності, з проставленням печатки нотаріуса і зазначенням кількості скріплених аркушів.

 

Використання посвідчувальних написів

 

При посвідченні правочинів, засвідченні вірності копій (фотокопій)  документів  і  виписок з них,  справжності підпису на документах,  вірності перекладу документів з однієї мови на  іншу, при посвідченні часу пред'явлення документа, при видачі дублікатів на відповідних  документах  вчиняються посвідчувальні написи  за формами, установленими Правилами    ведення нотаріального діловодства.

Посвідчувальний напис може бути розміщений як на лицьовому боці оформлюваного документа, так і на його звороті.

Посвідчувальний напис повинен бути написаний зрозуміло, чітко, без підчисток. Дописки та інші виправлення мають бути застережені підписом та печаткою нотаріуса.

Для вчинення посвідчувальних написів можуть застосовуватись штампи з текстом відповідного напису.

Якщо посвідчувальний напис не вміщується на нотаріально оформлюваному документі, він має бути продовжений на прикріпленому до документа додатковому аркуші.  Якщо  посвідчувальний  напис  не
вміщується на документі, викладеному на спеціальному бланку нотаріального документа,  він має бути продовжений на спеціальному бланку нотаріального документа.

У цих випадках аркуші, на яких викладено текст документа, і аркуш з  продовженням посвідчувального напису прошиваються міцною ниткою  білого  або червоного кольору, аркуші повинні бути пронумеровані, скріплені підписом нотаріуса і його печаткою.

На підтвердження права на спадщину, права власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, повноважень виконавця заповіту, про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону), про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, а також посвідчення фактів, що фізична особа є живою, про перебування її у певному місці,  про прийняття на зберігання  документів видаються відповідні свідоцтва, форми яких установлені Правилами ведення нотаріального діловодства.

 

Запис у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій

 

Про всі нотаріальні дії робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний  напис  на документі або підпише документ,  що ним видається.

Кожній нотаріальній дії присвоюється окремий порядковий номер. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, позначається на документах, що видаються нотаріусом, чи в посвідчувальних написах.

Запис у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій є доказом вчинення  нотаріальної  дії.

Реєстр для реєстрації нотаріальних дій повинен бути прошнурований, аркуші пронумеровані. Кількість аркушів у реєстрі повинна  бути  засвідчена  підписом  уповноваженої посадової особи відповідного органу  юстиції  та печаткою Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в  областях,  містах  Києві  та Севастополі. Кожний нотаріус веде окремий реєстр.

Головні управління юстиції ведуть Журнал обліку реєстрів для реєстрації  нотаріальних дій,  форма якого наведена в додатку 1 до Порядку ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, затвердженого  наказом  Міністерства  юстиції  України  від 15.07.2003 N 87/5, зареєстрованого  в  Міністерстві юстиції  України  15.07.2003  за  N 598/7919 (зі змінами). Кожному реєстру  для  реєстрації  нотаріальних  дій  головним  управлінням юстиції присвоюється реєстраційний  номер,  який  складається  з шестизначної  цифри та зазначається у кутовому штампі відповідного головного   управління юстиції,  що  проставляється  у  верхньому правому куті наступної за титульною сторінки реєстру, скріплюється підписом  уповноваженої  посадової  особи  та  печаткою  головного управління юстиції. Кожен нотаріус веде один реєстр для реєстрації нотаріальних дій.

У багатоскладовій державній нотаріальній конторі кожний нотаріус має один реєстр. Кожному реєстру присвоюється свій індекс, який має збігатися з номером печатки державного нотаріуса. Водночас запис на оформленому нотаріусом документі здійснюється у вигляді такого набору цифр:  1-2,  3-4,  12-1  та  ін.,  де  перша цифра – номер  печатки  державного  нотаріуса,  а  друга  цифра – порядковий номер нотаріальної дії за реєстром.

Записи в реєстрах для реєстрації нотаріальних дій провадяться особисто нотаріусом чи іншим працівником державної нотаріальної контори або особою, що перебуває у трудових відносинах з приватним нотаріусом, у присутності нотаріуса.

У разі відсутності нотаріуса іншим працівникам державної нотаріальної контори або особам, що перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом, забороняється вносити записи до реєстру для реєстрації нотаріальних дій.

На період зупинення (призупинення) діяльності приватного
нотаріуса забороняється вчиняти нотаріальні дії та здійснювати їх реєстрацію в  реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, крім випадків, передбачених статтею 29-2 Закону.

Реєстр для реєстрації нотаріальних дій заповнюється від руки чорнилом  або кульковою  ручкою  чорного,  синього чи фіолетового кольору,  чітко і зрозуміло, розбірливим почерком, без пропусків і з прокресленням вільних   місць  між  записами  про  вчинювані нотаріальні  дії.  Запис у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій олівцем не допускається. Записи в реєстрі для  реєстрації нотаріальних  дій повинні бути повними і скороченню не підлягають.

Використання факсимільного підпису не допускається.

Дописки та виправлення, зроблені в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, повинні бути застережені нотаріусом і скріплені його підписом та печаткою.

Відомості про   вчинення   окремих   видів  нотаріальних  дій підлягають реєстрації в Єдиних та Державних реєстрах, перелік та порядок ведення яких установлюються Міністерством юстиції України.

Державні нотаріуси державних нотаріальних архівів вправі видавати  виписки  з реєстрів для реєстрації нотаріальних дій,  що зберігаються в архіві,  в порядку,  установленому пунктом  7 цієї Інструкції.

Виписки з реєстрів для реєстрації нотаріальних дій щодо заповітів видаються тільки після смерті заповідача.

 

Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію

 

Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії з них, які необхідні для вчинення нотаріальної дії,  обов'язково долучаються до примірника  правочину,  свідоцтва тощо,  які  залишаються у справах нотаріуса.

Оригінали документів (наприклад, акти цивільного стану про народження, шлюб, смерть) повертаються особам, що їх подали, а в нотаріуса залишаються їх копії (фотокопії).

Копії (фотокопії)  подаються заінтересованими особами або на їх   прохання   виготовляються  нотаріусом  чи  іншим  працівником нотаріальної   контори   або  особою,  яка  перебуває  у  трудових відносинах  з  нотаріусом.  На  таких копіях нотаріус робить напис "згідно  з  оригіналом",  ставить дату і свій підпис, які скріплює печаткою.

Документи, за якими встановлено особу громадянина, інтересах якого вчиняється нотаріальна дія,  чи його  представника або  представника  юридичної  особи,  повертаються  особам,  що їх подали.  У реєстрі для  реєстрації  нотаріальних  дій  записуються назва  документа,  серія,  номер,  дата його видачі і найменування установи,  яка його видала.  Копія цього документа долучається  до справ  нотаріуса. 

Документи,  що  підтверджують  сплату  в передбачених законом випадках  податку  з  доходів громадян, повертаються з відповідною відміткою  про  вчинену нотаріальну дію особам, які здійснили таку оплату.   У   цьому   разі   нотаріус  у  реєстрі  для  реєстрації нотаріальних  дій записує найменування документа, його номер, дату та   найменування   установи  банку,  у  якому  здійснено  платіж. Фотокопія   платіжного   документа   долучається   до   примірника правочину,  що  залишається  у  справах  нотаріуса.

У справах нотаріуса залишаються копії (фотокопії):

- документів, які підтверджують  право  власності  фізичних чи юридичних осіб на житловий будинок  (частину  будинку),  будівлю, садибу,  квартиру,  садовий будинок, гараж, земельну ділянку чи їх частини, інше нерухоме майно, – якщо посвідчується  договір  про заставу  (іпотеку),  оренду  чи  найм (позичку) житла, відчуження власником (власниками) частини належного йому (їм) майна, а також якщо  учасники  спільної  часткової  власності мають один спільний правовстановлювальний документ на  згадане  майно  і  один  з  них відчужує належну йому частку (чи частку від частки); договорів про визначення чи зміну розміру ідеальних часток у спільній  частковій власності, а також договорів про порядок володіння та користування майном тощо.

При посвідченні  договорів  про відчуження частки (або частки від частки) майна або видачі свідоцтв про  право  на  спадщину  на правовстановлювальних  документах,  що  повертаються  відчужувачам (співвласникам), здійснюється відмітка про перехід права власності на відчужувану частку (або частку від частки) майна до набувача чи спадкоємця, проставляються дата, підпис нотаріуса та його печатка. Наприклад:  "Мною,  Івановим І.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу,  20 січня 2009 року  за  реєстровим N245  посвідчено  договір  купівлі – продажу  1/2 частини цієї квартири від імені Петрова К.Ф. на ім'я Писаренко У.Д.";

- державного акта  на право власності на земельну ділянку – при посвідченні договору купівлі-продажу,  міни,  дарування, пожертви, довічного утримання (догляду), ренти, спадкового договору, а також при  видачі  свідоцтва  про  право  на  спадщину.   На   оригіналі державного  акта нотаріусом проставляється відповідна відмітка про перехід  права  власності  на  земельну  ділянку  до  набувача  чи спадкоємця.   Порядок   здійснення   відмітки  про  перехід  права власності на  земельну  ділянку  затверджено  постановою  Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 року N 439;

- сертифікатів про право на земельну частку (пай) – при видачі свідоцтва про право на спадщину;

- свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, технічних паспортів на   транспортні   засоби,   інші   самохідні  машини  і механізми – при посвідченні договорів про їх відчуження,  заставу, оренду, позичку, при видачі свідоцтва про право на спадщину.

На копіях (фотокопіях) зазначених документів проставляється відмітка  "згідно з оригіналом" з проставленням дати,  підпису та печатки нотаріуса.

Про наявність оригіналів зазначених документів робиться відмітка на примірниках правочинів,  на заявах про видачу свідоцтв про  право на спадщину і свідоцтв про право власності або на інших документах,  що долучаються до нотаріально оформлених  документів, після чого оригінали повертаються особі, яка їх подала.

Відмітка, у якій зазначаються назва документа, ким, коли, за яким   номером   та   на   чиє   ім'я  він  виданий,  підписується нотаріусом.

 

Видача нотаріусом дублікатів документів

 

У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого  нотаріусом, за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або  щодо  яких  вчинялася  нотаріальна  дія, державним нотаріусом державного  нотаріального архіву видається дублікат утраченого або зіпсованого  документа.

До передачі  в архів примірників документів, посвідчених або виданих нотаріусом, дублікат утраченого або зіпсованого документа видається  нотаріусом за місцем його зберігання.

Державний нотаріус державного  нотаріального  архіву  видає також   дублікати   заповітів,  які  надійшли  на  зберігання  від посадових осіб, зазначених у статті 40 Закону.

Дублікати  документів,  посвідчених  або  виданих нотаріусом, можуть  бути  видані  за  письмовою  заявою  спадкоємців осіб,  за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія,  а  також виконавця  заповіту та на запит нотаріуса,  яким заведено спадкову справу.  У цьому разі нотаріусу,  крім свідоцтва про смерть  таких осіб,  подаються  документи, які підтверджують їх родинні стосунки (свідоцтво  виконавця  заповіту).

Дублікат заповіту  може  бути  виданий  вказаним  у  заповіті спадкоємцям,  виконавцю заповіту після подачі ними  свідоцтва  про смерть заповідача.  У разі смерті спадкоємців,  які були вказані в заповіті,  дублікат може бути виданий їх спадкоємцям після  подачі ними свідоцтва про смерть заповідача і померлого спадкоємця.

До заяви про видачу дубліката заповіту або  видачу  дубліката іншого  документа  спадкоємцям  осіб,  за дорученням яких або щодо яких  вчинялася  нотаріальна  дія,  виконавцю  заповіту   нотаріус долучає   засвідчену   ним   фотокопію  свідоцтва  про  смерть  та засвідчені  фотокопії  інших  документів,  які  підтверджують їх родинні стосунки (фотокопія свідоцтва виконавця заповіту).

Дублікат секретного заповіту не видається.

Нотаріус при видачі дубліката втраченої довіреності перевіряє дійсність цієї довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей.

Дублікати втрачених  довіреностей  підлягають  обов'язковій реєстрації  в Єдиному реєстрі довіреностей відповідно до Положення про  Єдиний  реєстр  довіреностей,  затвердженого наказом Мін'юсту України   від 29.05.99   N29/5 та зареєстрованого в Мін'юсті України 10.06.99 за N 362/3655.

Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або  виданого  документа,  оригінал  якого  вважається  таким,  що втратив чинність.

На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він  має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис. Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який  зберігається  в  справах  державної  нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

 

Експертиза документів

 

Нотаріус,  виявивши  під  час  вчинення нотаріальної дії порушення законодавства,  негайно  повідомляє  про  це  відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів.

Якщо справжність поданого документа викликає сумнів, нотаріус управі затримати цей  документ  і  направити  його  до  експертної установи  для  проведення  відповідного дослідження,  оплата якого здійснюється в установленому порядку.

Про направлення  документа  до  експертної  установи нотаріус виносить постанову, у якій зазначаються:

дата винесення постанови;

прізвище, ініціали   нотаріуса,   який    виніс    постанову, найменування   та   адреса   державної  нотаріальної  контори  або найменування нотаріального округу та адреса розташування  робочого місця приватного нотаріуса;

найменування документа,  дата його видачі, ким та на чиє ім'я він виданий;

ким (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання) подано документ для вчинення нотаріальної дії;

обставини, які викликали необхідність направлення документа для проведення дослідження;

куди (якій експертній установі)  направляється  документ  для проведення дослідження;

питання, поставлені для вирішення експерту.

 

Відмова у вчиненні нотаріальних дій

 

Нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:

вчинення такої дії суперечить законодавству України;

не подано відомості (інформацію) та документи,  необхідні для вчинення нотаріальної дії;

дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом;

є сумніви  у  тому,  що  фізична  особа,  яка  звернулася  за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом насильства;

з проханням про вчинення нотаріальної дії  звернулась  особа,
яка в установленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних повноважень;

правочин, що укладається   від   імені   юридичної   особи, суперечить цілям,  зазначеним  у  її  статуті  чи  положенні,  або виходить за межі її діяльності;

особа, яка звернулася з проханням про  вчинення  нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення;

особа, яка звернулася з проханням про  вчинення  нотаріальної дії,  не внесла встановлені законодавством платежі, пов'язані з її вчиненням;

в інших випадках, передбачених Законом.

Нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам, встановленим у статті 47 Закону, або містять відомості, передбачені частиною третьою статті 47 зазначеного Закону.

Нотаріус на вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної   дії,   зобов'язаний   викласти  причини  відмови  в письмовій формі і роз'яснити порядок її оскарження. У цих випадках нотаріус  протягом  трьох  робочих  днів  виносить  постанову  про відмову  у  вчиненні  нотаріальної дії.

У постанові про відмову вказуються:

дата винесення постанови;

прізвище, ініціали    нотаріуса,    який   виніс   постанову, найменування  та  адреса  державної   нотаріальної   контори   або найменування  нотаріального округу та адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, місце її проживання або найменування і місцезнаходження юридичної особи;

про вчинення  якої  нотаріальної  дії   просила   особа,  що звернулася до нотаріуса (короткий зміст прохання);

мотиви, з яких відмовлено  у  вчиненні  нотаріальної  дії,  з посиланням на чинне законодавство;

порядок і строки оскарження відмови з посиланням на  цивільне процесуальне законодавство.

Нотаріусу  забороняється  безпідставно  відмовляти у вчиненні нотаріальної  дії. 

 

Плата за вчинення нотаріальних дій

 

За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють  державне  мито,  а  в  передбачених  законом  випадках перевіряють  сплату  до бюджету податку з доходів фізичних осіб як податкові  агенти, про що повідомляють відповідні органи державної податкової  служби.

За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру,  які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також  послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв,  виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з  них тощо) справляється окрема плата. Перелік таких послуг та розмір
плати  за  них   установлюються   Головним   управлінням   юстиції Міністерства   юстиції   України  в  Автономній  Республіці  Крим, обласними,  Київським чи  Севастопольським  міськими  управліннями юстиції.

Приватні  нотаріуси за вчинення нотаріальних дій, а також за надання  послуг технічного характеру справляють плату, розмір якої визначається  за домовленістю між приватним нотаріусом та фізичною або  юридичною  особою, але не меншу від розміру ставок державного мита,   яке  справляється  державними  нотаріусами  за  аналогічні нотаріальні   дії,   а   в  передбачених  законодавством  випадках перевіряють  сплату  до бюджету податку з доходів фізичних осіб як податкові  агенти, про що повідомляють відповідні органи державної податкової  служби.  Оплата додаткових послуг правового характеру, що  надаються  приватними  нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної  дії,  провадиться  за  домовленістю  сторін. 

 

Виявлення нотаріусом помилки, допущеної ним при вчиненні нотаріальної дії

 

У разі виявлення нотаріусом, що ним допущено помилку при вчиненні  нотаріальної  дії  або  що  вчинена  нотаріальна  дія не відповідає законодавству,  нотаріус зобов'язаний повідомити про це сторони (осіб),  стосовно яких вчинено нотаріальну дію, для вжиття заходів щодо скасування зазначеної нотаріальної дії відповідно  до законодавства.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных