Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ВЧИНЕННЯ ПРОТЕСТІВ ВЕКСЕЛІВ. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ЧЕКІВ
             ДО ПЛАТЕЖУ І ПОСВІДЧЕННЯ НЕОПЛАТИ ЧЕКІВ

Протести векселів про  неоплату,  неакцепт,  недатування акцепту вчиняються нотаріусами відповідно до законодавства України про обіг векселів:

Закону України "Про обіг векселів в Україні";

Женевської конвенції    1930    року,    якою    запроваджено Уніфікований закон   про   переказні  векселі  та  прості  векселі, з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції;

Женевської конвенції  1930  року  про   врегулювання   деяких колізій законів   про   переказні   векселі   та   прості  векселі;

Женевської конвенції  1930  року  про  гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів;

Закону України   "Про   цінні   папери   і   фондову   біржу";

Закону України   "Про   приєднання   України   до  Женевської
конвенції 1930 року,  якою  запроваджено  Уніфікований  закон  про переказні векселі та прості векселі";

Закону України  "Про   приєднання   України   до   Женевської конвенції  1930  року  про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі";

Закону України   "Про   приєднання   України   до  Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів";

інших, прийнятих згідно з ними, актів законодавства України.

Крім того, протести векселів вчиняються у разі:

а) видачі  кількох  примірників   векселя – протест   про непред'явлення   примірника   векселя,  надісланого  для  акцепту, держателю векселя,  протест про  неакцепт  за  другим  примірником векселя, протест про неплатіж за другим примірником векселя;

б) коли з векселя зроблено копію – протест про  непередавання оригіналу векселя законному держателю копії векселя;

в) видачі векселя строком у такий-то час від  пред'явлення  - протест   про   відмову  у  проставленні  векселедавцем  датованої відмітки про пред'явлення йому векселя.

Протест векселів про неоплату вчиняються нотаріусами  за місцем  знаходження  платника або за місцем платежу (доміцильовані векселі,  тобто векселі,  які підлягають оплаті у третьої  особи); протест векселів про неакцепт та недатування акцепту,  протест про непред'явлення  примірника  векселя,  надісланого   для   акцепту, держателю  векселя,  протест  про  неакцепт  за другим примірником векселя,  протест про неплатіж за другим примірником векселя – за місцезнаходженням  платника;  протест  про непередавання оригіналу векселя законному держателю копії векселя -  за  місцезнаходженням держателя  оригіналу  векселя;  протест про відмову у проставленні векселедавцем датованої відмітки про пред'явлення йому  векселя  - за місцезнаходженням векселедавця.

Векселі  для  вчинення протесту про неоплату приймаються нотаріусами після закінчення дати  платежу  за  векселем,  але  не пізніше 12-ої години наступного після цього строку дня.

Вексель може  бути  прийнятий  для  вчинення   протесту   про неакцепт   протягом  строків,  встановлених  для  пред'явлення  до акцепту чинним законодавством,  а якщо вексель був пред'явлений до акцепту  в  останній  день  строку,  то  не  пізніше  12-ої години наступного після цього строку дня.

Векселі для  вчинення  протесту про непред'явлення примірника векселя,  надісланого для акцепту,  держателю векселя, протест про неакцепт  за  другим примірником векселя,  протест про неплатіж за другим примірником векселя,  протест про  непередавання  оригіналу векселя  законному держателю копії векселя,  протест про відмову у проставленні векселедавцем  датованої  відмітки  про  пред'явлення йому векселя приймаються нотаріусами в строки, установлені статтею 44 Уніфікованого закону про переказні векселі  та  прості  векселі від 07.06.1930, запровадженого Женевською конвенцією
1930 року.

При  вчиненні  протестів   векселів   нотаріус   повинен враховувати,  що  за  акцепт  і  платіж  відповідає  векселедавець (стаття 9 Уніфікованого закону про переказний  вексель  і  простий вексель).

У день прийняття векселя до протесту нотаріус пред'являє платнику  або  доміциліанту  (особі,  яка  оплачує  доміцильований вексель)  вимогу про оплату (або акцепт) векселя,  у якій зазначає про надходження заяви про протест векселя з усіма його реквізитами та  пропозицією сплатити чи акцептувати вексель у певний строк або повідомити про оплату чи акцепт векселя.

Якщо платник  (доміциліант)  оплатить вексель,  нотаріус,  не вчиняючи  протесту,  повертає вексель платнику з написом на самому векселі  про  одержання  векселедержателем платежу та інших сум за встановленою формою.

Якщо платник   зробив  відмітку  про  акцепт  на  переказному векселі, вексель повертається векселедержателю без протесту.

У разі  відмови  платника  (доміциліанта)  оплатити  або акцептувати  вексель  або  якщо  він  не  з'явився  до  нотаріуса, нотаріус складає акт про протест  про  неоплату  або  неакцепт  за встановленою формою і робить відповідний запис у реєстрі,  а також відмітку про протест про неоплату або неакцепт на самому векселі.

Якщо місцезнаходження платника невідоме, протест векселя вчиняється без пред'явлення вимоги про оплату або акцепт векселя з відповідною відміткою в акті про протест та в реєстрі нотаріальних дій.

Опротестований  вексель  видається  векселедержателю або уповноваженій особі.

Вексель,  опротестований  нотаріусом  у   неплатежу,   є підставою  для  вчинення  на  ньому  виконавчого  напису в порядку пункту 293 цієї Інструкції.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных