Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ АРЕШТОВАНОГО
          НЕРУХОМОГО МАЙНА, А ТАКОЖ ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА З
        ПУБЛІЧНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНІВ). ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО
        ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА,

ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ

Придбання   арештованого   або   заставленого   майна  з публічних торгів (аукціонів)  оформляється  нотаріусом  за  місцем знаходження  такого  майна  шляхом  видачі  набувачу  відповідного свідоцтва.  Видача свідоцтва про придбання заставленого майна, яке складається   лише   з  рухомого  майна,  здійснюється  за  місцем проведення аукціону.

Свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна  з публічних  торгів  видається  нотаріусом  на  підставі  складеного державним  виконавцем   акта   про   проведені   публічні   торги, затвердженого    начальником    відповідного   відділу   державної виконавчої служби.

В акті про проведені прилюдні торги має бути зазначено:

ким, коли і де проводилися публічні торги;

коротка характеристика реалізованого майна;

прізвище, ім'я,  по батькові (назва юридичної особи),  адреса кожного покупця;

сума, внесена переможцем торгів за придбане майно;

прізвище, ім'я, по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;

дані  про  правовстановлювальні  документи, що підтверджували право  власності  боржника  на майно: назва правовстановлювального документа,  ким  виданий,  посвідчений  (для  нотаріусів указувати прізвище,   ім'я,   по   батькові,   назву  нотаріальної  контори, нотаріального   округу),   дата   видачі,  посвідчення,  номер  за реєстром, орган реєстрації, дата та номер реєстрації.

Свідоцтво про придбання заставленого майна  на  аукціоні видається  нотаріусом на підставі акта (копії затвердженого суддею акта) про проведений аукціон. Складений організатором аукціону акт про  проведений аукціон подається на затвердження нотаріусу,  який вчинив виконавчий напис про необхідність  звернення  стягнення  на заставлене майно або який прийняв рішення.

Акт про  проведення  аукціону,  що  подається  нотаріусу   на затвердження, має містити інформацію:

ким, коли і де проводився аукціон;

перелік і коротка характеристика реалізованого майна;

початкова й остаточна ціна реалізації майна;

прізвище, ім'я, по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;

прізвище, ім'я,  по батькові (назва юридичної особи),  адреса покупця;

сума, внесена переможцем аукціону за придбане майно.

До акта додається список учасників аукціону.

Крім того,  у  випадку  реалізації  на  аукціоні  майна,  що підлягає   реєстрації,   в    акті    зазначаються:    дані    про правовстановлювальні документи,  що підтверджували право власності боржника на майно:  назва  правовстановлювального  документа,  ким виданий,  посвідчений (для нотаріусів указувати прізвище, ім'я, по батькові,  назву нотаріальної контори, нотаріального округу), дата видачі,  посвідчення, номер за реєстром, орган реєстрації, дата та номер реєстрації.

Якщо публічні торги (аукціон) оголошено  такими,  що  не відбулися,  нотаріус  видає  відповідне  свідоцтво  про  придбання такого майна стягувачеві на підставі складеного та затвердженого в установленому порядку акта із зазначенням того,  що публічні торги (аукціон) не відбулися.

Якщо майно (свідоцтво) підлягає  обов'язковій  державній реєстрації,   нотаріус  зазначає  про  це  в  тексті  свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює таку реєстрацію.

Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна, що було предметом  іпотеки,  здійснюється нотаріусом за місцем знаходження такого майна на підставі  копії  складеного  державним  виконавцем акта  про  реалізацію предмета іпотеки,  затвердженого начальником (заступником начальника) органу державної виконавчої служби.

В акті про реалізацію предмета іпотеки має бути зазначено:

що реалізація предмета іпотеки відбулась із дотриманням вимог Закону    України   "Про   іпотечне   кредитування,   операції   з консолідованим іпотечним   боргом   та    іпотечні    сертифікати";

ким, коли і де проводилися реалізація предмета іпотеки;

характеристика реалізованого   предмета   іпотеки  за  даними служби, яка реєструє права власності на нерухомість;

прізвище, ім'я,  по батькові (назва юридичної особи),  адреса покупця;

сума коштів, внесена за придбане нерухоме майно;

прізвище, ім'я  та  по  батькові  (назва   юридичної   особи) боржника, його адреса;

відомості про документ,  на підставі якого право власності на предмет іпотеки належало іпотекодавцю.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных