Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ

На   майно,  що  переходить  за  правом  спадкування  до спадкоємців,  нотаріусом за місцем  відкриття  спадщини  видається свідоцтво про право на спадщину.

Видача свідоцтва провадиться у строки,  установлені цивільним законодавством України (стаття  1298  Цивільного  кодексу України ).

Відомості про   видачу   свідоцтва   про  право  на  спадщину підлягають обов'язковій реєстрації в  Єдиному  реєстрі  заповітів, спадкових  договорів  та спадкових справ у порядку,  передбаченому Положенням про Спадковий реєстр.

Свідоцтво  про  право  на  спадщину  видається за заявою спадкоємців,  які  прийняли  спадщину  в  порядку,   установленому цивільним  законодавством,  кожному  з  них  окремо із визначенням прізвища,  імені,  по  батькові  та  часток   у   спадщині   інших спадкоємців.

При цьому в кожному свідоцтві може зазначатися  все  спадкове майно, крім нерухомого.

Спадкоємець, який прийняв спадщину,  у складі якої є нерухоме майно,  зобов'язаний  звернутися  до  нотаріуса  за  видачею  йому свідоцтва про  право  на  спадщину  на  нерухомість  (стаття  1297 Цивільного кодексу України).

Якщо спадщину на нерухоме майно прийняло кілька  спадкоємців, свідоцтво  про  право на спадщину видається на ім'я кожного з них, із зазначенням імені та частки у спадщині інших спадкоємців.

Якщо свідоцтво  про право на спадщину видається нотаріусом не всім спадкоємцям і  не  на  все  спадкове  майно,  у  тексті  його зазначається, яка частка спадщини залишається відкритою.

Якщо особи,  які могли б спадкувати одна після одної, померли протягом  однієї  доби,  спадщина  відкривається  одночасно і щодо кожного з них окремо.

Письмова заява про прийняття спадщини та відмову від неї подається  спадкоємцем  особисто до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини.

Якщо заява,   на   якій  справжність  підпису  спадкоємця  не засвідчена,  надійшла   поштою,   вона   приймається   нотаріусом, заводиться  спадкова  справа,  а спадкоємцю пропонується надіслати заяву,  оформлену  належним чином,  або   прибути   особисто   до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини.

Справжність підпису на  таких  заявах  має  бути  нотаріально засвідченою.

Не допускається прийняття заяв про  прийняття  спадщини,  про відмову  від неї або заяв про їх відкликання,  складених від імені спадкоємців їх представниками, що діють на підставі довіреностей.

Неповнолітня особа  має  право  подати  заяву  про  прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника.

Малолітня, неповнолітня,  недієздатна  особа,  а також особа, цивільна  дієздатність  якої  обмежена,  вважаються   такими,   що прийняли  спадщину,  за відсутності заяви від їх імені про відмову від спадщини.

Особа, яка  подала  заяву  про  прийняття  спадщини  або  про відмову від неї, може відкликати її протягом строку, установленого для прийняття спадщини.

Прийняття  і відмова від спадщини можуть мати місце щодо всього спадкового  майна.  Спадкоємець  не  вправі  прийняти  одну частину  спадщини,  а від іншої частини відмовитись.  Спадкоємець, який прийняв частину спадщини,  вважається таким,  що прийняв  усю спадщину.

Відмова спадкоємця за заповітом  від  прийняття  спадщини  не позбавляє його права на спадкування за законом.

Спадкоємець має  право  відмовитися  від  частки  у  спадщині іншого спадкоємця, який відмовився від спадщини на його користь.

При підготовці до видачі свідоцтва про право на спадщину за  законом  або  заповітом  нотаріус за даними Спадкового реєстру перевіряє  наявність  спадкової справи, спадкового договору, заповіту.

У разі наявності спадкового договору нотаріус вимагає подання йому примірника цього договору, якщо з витягу з Єдиного реєстру не буде вбачатися предмет спадкового договору.

Свідоцтво про право на спадщину  видається  на  підставі письмової  заяви  спадкоємців після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини,  а у випадках,  передбачених  частиною  другою статті 1270, статтею 1276 Цивільного кодексу України, – не раніше зазначених у цих статтях строків.

При переході  майна  за  правом  спадкоємства за заповітом до інших учасників цивільних відносин свідоцтво про право на спадщину видається цим особам.

Видача свідоцтва  про  право  на  спадщину  спадкоємцям,  які прийняли спадщину, ніяким строком не обмежена.

За наявності  виконавця  заповіту  нотаріус  перевіряє  обсяг здійснених ним повноважень. Видача свідоцтва про право на спадщину за заповітом здійснюється після припинення нотаріусом  повноважень виконавця заповіту.

Свідоцтво  про  право на спадщину видається спадкоємцям, що прийняли спадщину,  тобто тим,  які постійно проживали разом зі спадкодавцем  чи  подали  заяву  нотаріусу про прийняття спадщини. Доказом постійного проживання разом зі спадкодавцем  можуть  бути: довідка     житлово-експлуатаційної     організації,     правління житлово-будівельного кооперативу,  відповідного  органу  місцевого самоврядування  про те,  що спадкоємець безпосередньо перед смертю спадкодавця проживав разом зі спадкодавцем; копія рішення суду, що набрало   законної   сили,   про  встановлення  факту  своєчасного прийняття спадщини;  реєстраційний запис у паспорті спадкоємця або в будинковій книзі,  який свідчить про те, що спадкоємець постійно проживав разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини,  та інші документи,  що  підтверджують  факт постійного проживання разом зі спадкодавцем.

Спадкоємці, які  пропустили  строк  для  прийняття  спадщини, можуть за згодою всіх інших спадкоємців,  які  прийняли  спадщину, подати  нотаріусу заяву про прийняття спадщини за місцем відкриття спадщини.  Такі заяви спадкоємців мають бути викладені у письмовій формі  і  подані  нотаріусу  до  видачі  свідоцтва  про  право  на спадщину.  Справжність підписів  спадкоємців  на  заяві  має  бути засвідчена у відповідності до правил, викладених у пункті 207 цієї Інструкції.

Спадкоємець, якому  за  рішенням  суду встановлено додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини,  повинен  у  межах установленого   судом  строку  прийняти  спадщину  шляхом  подання нотаріусу за місцем відкриття спадщини відповідної заяви.

Нотаріус при видачі свідоцтва про право на  спадщину  за законом  перевіряє факт смерті спадкодавця,  час і місце відкриття спадщини,  наявність підстав для  закликання  до  спадкоємства  за законом  осіб,  які  подали  заяву  про  видачу  свідоцтва,  склад спадкового  майна,  на  яке  видається  свідоцтво  про  право   на спадщину.   На   підтвердження   цих   обставин   від  спадкоємців обов'язково вимагаються відповідні документи.

Так, факт  смерті  і  час  відкриття спадщини підтверджуються свідоцтвом органу реєстрації актів  цивільного  стану  про  смерть спадкодавця.

Доказом родинних   та   інших   відносин    спадкоємців    зі спадкодавцем  є:  свідоцтва  органів  реєстрації  актів цивільного стану; копії актових записів; записи в  паспортах  про  другого  з подружжя;   копії  рішень  суду,  що  набрали  законні  сили,  про встановлення факту родинних та інших відносин.

Факт перебування  на утриманні підтверджується рішенням суду, що набрало  законної  сили,  про  встановлення  факту  перебування непрацездатної чи неповнолітньої особи на утриманні.

Непрацездатність утриманця,  пов'язана з віком, перевіряється за  паспортом,  свідоцтвом органу цивільного стану про народження; непрацездатність,  пов'язана зі станом здоров'я,  -  за  пенсійною книжкою     або     довідкою,    виданою    відповідним    органом медико-соціальної експертизи.

Якщо один   або  кілька  спадкоємців  за  законом  позбавлені можливості подати документи,  що підтверджують  наявність  підстав для закликання їх до спадкоємства за законом,  вони можуть бути за письмовою згодою всіх інших спадкоємців,  які прийняли спадщину  і подали докази родинних, шлюбних чи інших відносин зі спадкодавцем, включені  до  свідоцтва  про  право  на   спадщину.   Така   згода спадкоємців   оформляється   у  вигляді  письмової  заяви,  підпис спадкоємців на  якій  має  бути  засвідчений  у  відповідності  до правил, викладених у пункті 207 цієї Інструкції.

Місце відкриття  спадщини   (пункт   185   цієї   Інструкції) підтверджується:  свідоцтвом  органу  реєстрації  актів цивільного стану  про  смерть  спадкодавця,  якщо  останнє   постійне   місце проживання    і    місце    його   смерті   збігаються;   довідкою житлово-експлуатаційної           організації,           правління житлово-будівельного   кооперативу   про   його   постійне   місце проживання;  записом у будинковій книзі  про  постійне  проживання спадкодавця,   а   якщо  місце  проживання  померлого  невідоме  - документом  (витягом  з  Реєстру  прав  власності  та   ін.)   про місцезнаходження  нерухомого  спадкового  майна  або його частини. Якщо об'єктів нерухомого  майна  декілька  й  їх  місцезнаходження різне,  місцем  відкриття  спадщини  є  місцезнаходження одного із об'єктів  цього  майна  за  вибором  спадкоємців.  За  відсутності нерухомого  майна  місцем  відкриття спадщини  є місцезнаходження основної  частини  рухомого  майна,  що  може  бути   підтверджено відповідним   свідоцтвом  про  державну  реєстрацію  транспортного засобу, витягом з реєстру прав власності на цінні папери тощо.

У разі   відсутності   у  спадкоємців  зазначених  документів нотаріус вимагає копію рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення місця відкриття спадщини.

Свідоцтво   про   право   на   спадщину   після   смерті реабілітованого  може   бути   видане   нотаріусом   на   підставі відповідного    рішення   Комісії   з   питань   поновлення   прав реабілітованих,  яке має містити відомості  про  склад  спадкового майна.  За наявності такого рішення документи,  які б стверджували належність успадкованого майна померлому, не вимагаються.

Часом відкриття   спадщини   після  смерті  реабілітованих  у встановленому  порядку   громадян   є   день   прийняття   рішення відповідною  Комісією  з питань поновлення прав реабілітованих про повернення  спадкоємцям   першої   черги   майна   реабілітованого (відшкодування його вартості).

Коло спадкоємців першої черги визначається на день  винесення цього    рішення.   Факт   смерті   спадкодавця   -   громадянина, реабілітованого у встановленому порядку (19),  а також  належність до  кола  спадкоємців  першої  черги  щодо  майна  реабілітованого (відшкодування   його   вартості)   визначається    на    підставі відповідного    рішення   Комісії   з   питань   поновлення   прав реабілітованих,  яке  повинно  містити  перелік   документів,   що стверджують відповідні факти.

Нотаріус  при видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом  шляхом витребування відповідних доказів перевіряє: факт смерті  спадкодавця,  наявність  заповіту,  наявність  та чинність спадкового   договору,  час  і  місце  відкриття  спадщини,  склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво; перевіряє коло осіб, які  мають  право  на  обов'язкову  частку  в  спадщині. Перевірка наявності  заповіту  (секретного  заповіту),  спадкового договору, здійснюється   за   допомогою   Спадкового   реєстру   у  порядку, передбаченому  Положенням  про  Єдиний реєстр заповітів, спадкових договорів та спадкових справ.

Якщо спадкоємець за заповітом  бажає,  щоб  у  свідоцтві  про право  на  спадщину  були  зазначені  родинні чи інші відносини із спадкодавцем,  нотаріус  вимагає   подання   документів,   які   б стверджували ці відносини.

При  видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом (секретним  заповітом)  оригінал  чи  дублікат  заповіту,  поданий спадкоємцем, залишається у справах нотаріуса.

За  бажанням спадкоємця до свідоцтва про право на спадщину за заповітом   може   бути   додана   нотаріально   засвідчена  копія (фотокопія) заповіту або його дубліката.

Видача свідоцтва про право на  спадщину  на  майно,  яке підлягає   реєстрації,   провадиться   нотаріусом   після  подання правовстановлювальних  документів  про  належність   цього   майна спадкодавцеві  та  перевірки відсутності заборони або арешту цього майна.

У  разі  наявності заборони нотаріус повідомляє кредитора про те,   що  спадкоємцям  боржника  видано  свідоцтво  про  право  на спадщину.

Якщо на  згадане  вище  майно  накладено  арешт  судовими  чи слідчими  органами,  видача  свідоцтва  про  право   на   спадщину затримується до зняття арешту.

Якщо до складу спадкового майна входить  нерухоме  майно,  що підлягає  реєстрації  (за  винятком  земельної ділянки),  нотаріус вимагає,  крім правовстановлювального документа,  витяг з  Реєстру прав власності.

У тому випадку, коли правовстановлювальний документ на майно, що  підлягає реєстрації,  повертається спадкоємцеві (свідоцтво про реєстрацію чи технічний  паспорт  на  автомототранспортний  засіб, іншу  самохідну машину або механізм,  судновий білет чи свідоцтво, договір комерційної концесії тощо),  нотаріус перевіряє  документ, про  що робить відмітку на заяві про видачу свідоцтва про право на спадщину або на примірнику цього  свідоцтва,  який  залишається  у справах нотаріуса. Допускається приєднання до матеріалів спадкової справи,   засвідчених   в   установленому    порядку,    фотокопій правовстановлювальних   документів   на  майно,  які  повертаються спадкоємцям.

Свідоцтво про право на спадщину  на  право  на  земельну частку  (пай)  після  смерті  фізичних осіб,  евакуйованих із зони відчуження,  відселених із зони  безумовного  (обов'язкового)  або зони  гарантованого  добровільного  відселення,  а  також фізичних осіб,  що  самостійно  переселилися  з  територій,   які   зазнали радіоактивного забруднення,  і які на момент евакуації, відселення або  самостійного  переселення  були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонерів з їх числа, які  проживали у сільській місцевості, може бути видане нотаріусом на   підставі   трудової  книжки  члена  колективного  або  іншого сільськогосподарського  підприємства  чи  нотаріально засвідченого витягу з неї, за наявності в ній відповідного запису.

Доказом факту евакуації фізичних  осіб  із  зони  відчуження, відселення   або   їх   самостійного  переселення  та  членства  в колективному або іншому сільськогосподарському  підприємстві,  яке розташовувалося    на   території,   що   зазнала   радіоактивного забруднення,    є    довідки,    видані    обласними    державними адміністраціями  за  місцем евакуації,  відселення чи самостійного переселення, або рішення суду, яке набрало законної сили, про їх:

евакуацію, відселення  чи самостійне переселення з територій, що зазнали радіоактивного забруднення;

членство в  колективному  або  іншому  сільськогосподарському підприємстві,  яке  розташовувалося  на  території,   що   зазнала радіоактивного забруднення.

Спадкування майна фермерського господарства здійснюється
з  урахуванням  вимог Закону України "Про фермерське господарство".

У  разі  успадкування  спадкоємцями  прав  та обов'язків набувача майна за договором довічного утримання (догляду) у тексті свідоцтва  зазначається,  що  воно є невід'ємною частиною договору довічного  утримання  (догляду)  і підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Свідоцтво про право на спадщину на грошовий вклад,  щодо якого вкладник зробив розпорядження банку (фінансовій установі), а також   на   грошовий  вклад,  щодо  якого  відсутнє  заповідальне розпорядження,  після  смерті   вкладника   видається   нотаріусом спадкоємцям на загальних підставах.

Свідоцтво  про  право  на  спадщину  на страхову виплату (страхове  відшкодування),  щодо  якого  страхувальник  не  зробив спеціальної    вказівки    страховій    установі,   після   смерті страхувальника видається спадкоємцям на загальних підставах.

Якщо страхувальник    у   договорі   особистого   страхування призначив особу,  до якої має перейти право на одержання страхової виплати  у  разі  його  смерті,  свідоцтво  про  право на спадщину нотаріусом не видається.

Нотаріус  на  прохання  спадкоємців   померлого   вправі зробити  запит  до банків (фінансових установ),  страхових установ про  наявність  на  ім'я  померлого  вкладів,  страхових   виплат. Відповідно  до статті 46 Закону України "Про нотаріат" банки  (фінансові  установи),  страхові  установи повинні  подати відомості в строк, указаний нотаріусом.

Нотаріус  роз'яснює спадкоємцям,  що свідоцтво про право на  спадщину  на  майно,  яке  підлягає   реєстрації,   має   бути зареєстроване у відповідному органі.

Нотаріус  може видати свідоцтво про право на спадщину за законом чи за заповітом після смерті одного з  учасників  спільної сумісної   власності  лише  після  виділення  (визначення)  частки померлого у спільному майні.

Якщо у   спільному   майні   подружжя   правовстановлювальний документ на таке майно оформлений на того із подружжя, що є живим, нотаріус  вимагає  його  (її)  письмову  згоду  на  виділ  на ім'я померлого його частки в спільному майні.

Нотаріус повідомляє (надсилає копію свідоцтва про  право на  спадщину)  про  видачу свідоцтва про право на спадщину на ім'я малолітньої, неповнолітньої дитини або недієздатного спадкоємця чи спадкоємця,  цивільна  дієздатність якого обмежена,  орган опіки і піклування  за  місцем  проживання  спадкоємця  для  охорони  його майнових інтересів.

Про  видачу  свідоцтва  про  право на спадщину другому з подружжя на майно,  що є предметом спадкового  договору,  нотаріус повідомляє набувача цього майна.

Спадкоємцям,   які   одержали  свідоцтво  про  право  на спадщину певної частини спадкового майна,  у подальшому  видаються наступні  свідоцтва  про право на спадщину інших частин спадкового майна, яке не перераховане в раніше виданому свідоцтві.

Якщо після  спливу  строку  для  прийняття  спадщини  і після розподілу її між спадкоємцями спадщину прийняли  інші  спадкоємці, за   письмовою   згодою   між   спадкоємцями   спадщина   підлягає перерозподілу.  У  цьому  випадку   нотаріус,   після   повернення попередніх свідоцтв, видає нові свідоцтва про право на спадщину.

Нові свідоцтва про право  на  спадщину  видаються  нотаріусом також  за  рішенням  суду  про  внесення  змін  до  раніше виданих свідоцтв про право на спадщину або  на  підставі  письмової  згоди всіх спадкоємців про внесеннязмін до раніше виданих свідоцтв.

Зміна  розміру  частки  у спадщині проводиться за згодою спадкоємців,  які прийняли спадщину,  до видачі свідоцтв про право на  спадщину.  У  разі  недосягнення  згоди  зміна  розміру часток здійснюється у судовому порядку.

Зміна розміру часток у складі спадкового нерухомого майна або транспортних   засобів   оформляється   нотаріально    посвідченим договором спадкоємців.

Зміна черговості одержання спадкоємцями за законом права на спадкування провадиться  після  відкриття  спадщини  до  видачі свідоцтв про право на спадщину.

Зміна черговості оформляється договором між  заінтересованими спадкоємцями.  Згода  на укладання цього договору від спадкоємців, які не беруть участь у ньому, не вимагається.

Цей договір не може порушувати прав спадкоємця,  який не бере у ньому участі,  а також спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у спадщині.

Поділ    спадкового    майна   провадиться   за   згодою спадкоємців,  які  прийняли  спадщину.  У  разі недосягнення згоди поділ   провадиться  у  судовому  порядку  відповідно  до  часток, належних кожному із спадкоємців за законом або за заповітом.

Поділ спадкового майна оформляється договором спадкоємців,  а за відсутності згоди - судовим рішенням.

У договорі  про  поділ  спадкового майна визначаються реальні частки спадкоємців у  спадковому  майні.  При  цьому  допускається грошова компенсація, якщо вартість майна різна.

Нотаріусом  ведеться  книга  обліку  спадкових справ та алфавітна  книга  спадкових  справ.

У книзі обліку  спадкових  справ  реєструються:  заяви  про прийняття спадщини;  заява про  відкликання  заяви  про  прийняття спадщини;  заява  про  видачу свідоцтв про право на спадщину,  про відмову від спадщини;  заяви про відкликання заяви про відмову від спадщини; заява спадкоємця на одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі); претензії кредиторів, а також заяви про  вжиття  заходів  до  охорони спадкового майна,  за якими були вжиті  ці  заходи;  заяви  про  відкриття  спадщини  та  укладання договору  на  управління  спадщиною;  заява  про  видачу свідоцтва виконавцю заповіту;  заява  виконавця  заповіту  про  відмову  від здійснення своїх повноважень;  заява відказоодержувача про відмову від  заповідального  відказування  тощо.  На  підставі  однієї  із перерахованих  заяв,  зареєстрованої  першою,  заводиться спадкова справа на ім'я померлого.

При  заведенні спадкової справи нотаріус за даними Спадкового реєстру  перевіряє  наявність  заведеної  спадкової справи. У разі підтвердження  цього  факту  нотаріус  відмовляє у прийнятті заяви (іншого   документа),   рекомендуючи   заявнику   подати   її   за місцезнаходженням  цієї  справи,  а  в  разі  потреби – вимагає цю справу  для  подальшого  провадження.

Усі наступні заяви  (додаткові,  від  інших  спадкоємців  і кредиторів) також реєструються в книзі обліку спадкових справ  під самостійними номерами та в хронологічному порядку.

На всіх заявах  зазначаються  час  їх  надходження  та  номер спадкової справи.

У спадкову   справу   підшиваються   документи,   які    були витребувані від спадкоємців,  юридичних осіб,  подані іншими, крім спадкоємців,  фізичними особами,  а також  примірник  договору  на управління  спадщиною,  договору  про  зміну  черговості одержання права на спадкування,  примірник договору про зміну розміру частки у спадщині,  свідоцтва виконавця заповіту,  свідоцтва про право на спадщину тощо.

Відомості  про  спадкові справи підлягають обов'язковій реєстрації   в   Спадковому   реєстрі   в  порядку,  передбаченому Положенням  про Спадковий реєстр.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных