Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

КНИГА «Науково-практичний коментар Закону України «Про нотаріат»

Автор – Коротюк Оксана Вікторівна

Зміст

РОЗДІЛ I НОТАРІАТ В УКРАЇНІ                                                                        8

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ                                                                  8

Стаття 1. Поняття нотаріату. Органи і особи, які вчиняють нотаріальні дії            8

Стаття 2. Правова основа діяльності нотаріату                                                        19

Стаття 21. Державне регулювання нотаріальної діяльності                                     20

Стаття 3. Нотаріус                                                                                                     22

Стаття 4. Права нотаріуса                                                                                         33

Стаття 5. Обов'язки нотаріуса                                                                                  36

Стаття 6. Присяга нотаріуса                                                                                     42

Стаття 7. Вчинення нотаріальних дій                                                                       43

Стаття 8. Нотаріальна таємниця                                                                               49

Стаття 81. Гарантії нотаріальної діяльності                                                             72

Стаття 9. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій                                        75

Стаття 10. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи                 78

Стаття 11. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю                    85

Стаття 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття

нотаріальною діяльністю                                                                                          87

Стаття 13. Стажист нотаріуса                                                                                  100

Стаття 131. Нотаріальний округ                                                                              107

Стаття 14. Нотаріальне діловодство і звітність                                                       110

Стаття 15. Мова нотаріального діловодства                                                           116

Стаття 16. Об'єднання нотаріусів                                                                            118

ГЛАВА 2. ДЕРЖАВНІ НОТАРІАЛЬНІ КОНТОРИ

І ДЕРЖАВНІ НОТАРІАЛЬНІ АРХІВИ                                                              120

Стаття 17. Організація роботи державних нотаріальних контор                           120

Стаття 18. Керівництво державними нотаріальними конторами                           126

Стаття 19. Оплата вчинюваних нотаріальних дій                                                   126

Стаття 20. Утримання державних нотаріальних контор                                        130

Стаття 21. Відповідальність державного нотаріуса                                                130

Стаття 22. Печатка державного нотаріуса                                                              131

Стаття 23. Державні нотаріальні архіви                                                                  131

ГЛАВА 3. ПРИВАТНА НОТАРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ                                   137

Стаття 24. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності.

Реєстраційне посвідчення                                                                                       137

Стаття 25. Робоче місце (контора) приватного нотаріуса                                      151

Стаття 26. Печатка приватного нотаріуса                                                               155

Стаття 27. Відповідальність приватного нотаріуса                                                 157

Стаття 28. Страхування цивільно-правової відповідальності

приватного нотаріуса                                                                                              170

Стаття 29. Заміщення приватного нотаріуса                                                           172

Стаття 291. Підстави зупинення нотаріальної діяльності 

приватного нотаріуса                                                                                              175

Стаття 292. Порядок зупинення нотаріальної діяльності           

приватного нотаріуса                                                                                              187

Стаття 30. Підстави припинення нотаріальної діяльності

приватного нотаріуса                                                                                              190

Стаття 301. Порядок припинення нотаріальної діяльності

приватного нотаріуса                                                                                              196

Стаття 31. Оплата вчинюваних нотаріальних дій                                                   203

Стаття 32. Оподаткування доходу приватного нотаріуса                                      205

Стаття 33. Перевірка організації нотаріальної діяльності нотаріуса

та виконання ним правил нотаріального діловодства                                            211

РОЗДІЛ II ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ВЧИНЕННЯ

НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ                                                                                          221

Стаття 34. Нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси                                                221

Стаття 35. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних 

нотаріальних архівах                                                                                               232

Стаття 36. Виключена.                                                                                            233

Стаття 37. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами      

органів місцевого самоврядування                                                                        233

Стаття 38. Нотаріальні дії, вчинювані консульськими установами України         236

Стаття 39. Порядок вчинення нотаріальних дій                                                     238

Стаття 40. Заповіти (крім секретних) і довіреності, прирівнювані  

до нотаріально посвідчених                                                                                    239

Стаття 401. Засвідчення справжності підпису на документах

начальником установи виконання покарань                                                          245

РОЗДІЛ III ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ                           247

ГЛАВА 4. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ

НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ                                                                                           247

Стаття 41. Місце вчинення нотаріальних дій                                                           247

Стаття 42. Строки вчинення нотаріальних дій                                                        252

Стаття 43. Установлення особи, яка звернулася за вчиненням                             

нотаріальної дії                                                                                                        262

Стаття 44. Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб і         

перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб,

перевірка повноважень представника фізичної або юридичної

особи. Встановлення намірів сторін вчиняти правочин                                        275

Стаття 45. Підписання нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв

та інших документів                                                                                                293

Стаття 46. Витребовування відомостей і документів, необхідних для                  

вчинення нотаріальної дії                                                                                       298

Стаття 47. Вимоги до документів, що подаються для вчинення                  

нотаріальної дії                                                                                                        300

Стаття 48. Вчинення посвідчувальних написів та видача свідоцтв                        305

Стаття 49. Відмова у вчиненні нотаріальних дій                                                     306

Стаття 50. Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні                      312

Стаття 51. Заходи, що вживаються нотаріусом або посадовою особою,    

яка вчиняє нотаріальні дії, при виявленні порушення законодавства                    315

Стаття 52. Реєстрація нотаріальних дій                                                                   317

Стаття 53. Видача дубліката нотаріально посвідченого документа                       328

ГЛАВА 5. ПОСВІДЧЕННЯ УГОД                                                                      333

Стаття 54. Угоди, що посвідчуються у нотаріальному порядку                            333

Стаття 55. Посвідчення угод про відчуження та заставу майна                             342

Стаття 56. Посвідчення заповітів                                                                             370

Стаття 57. Порядок зміни і скасування заповітів                                                    391

Стаття 58. Посвідчення доручень. Припинення дії доручень                                395

Стаття 59. Кількість примірників документів, в яких викладено зміст угод          405

ГЛАВА 6. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДО ОХОРОНИ

СПАДКОВОГО МАЙНА                                                                                       407

Стаття 60. Охорона спадкового майна                                                                    407

Стаття 61. Опис спадкового майна і передача його на зберігання                         414

Стаття 62. Винагорода за зберігання спадкового майна                                        423

Стаття 63. Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини                            424

Стаття 64. Видача грошових сум із спадкового майна                                           425

Стаття 65. Припинення охорони спадкового майна                                               427

ГЛАВА 7. ВИДАЧА СВІДОЦТВ ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ                    430

Стаття 66. Свідоцтво про право на спадщину та строки його видачі                    430

Стаття 67. Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину                               431

Стаття 68. Видача свідоцтва про право на спадщину за законом                          445

Стаття 69. Видача свідоцтва про право на спадщину за заповітом                        448

ГЛАВА 8. ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА

ЧАСТКУ В СПІЛЬНОМУ МАЙНІ ПОДРУЖЖЯ                                            453

Стаття 70. Видача свідоцтв на підставі спільної заяви                                           453

Стаття 71. Видача свідоцтва в разі смерті одного з подружжя                             453

ГЛАВА 9. ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ ЖИЛИХ

БУДИНКІВ З ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ                                                               458

Стаття 72. Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна,                         

яке було предметом застави (іпотеки)                                                                    458

ГЛАВА 10. НАКЛАДАННЯ ЗАБОРОНИ ВІДЧУЖЕННЯ

НЕРУХОМОГО МАЙНА                                                                                      464

Стаття 73. Накладання заборони                                                                             464

Стаття 74. Зняття заборони                                                                                     468

ГЛАВА 11. ЗАСВІДЧЕННЯ ВІРНОСТІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ

І ВИПИСОК З НИХ, СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСІВ

І ВІРНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ                                                                                   472

Стаття 75. Засвідчення вірності копій документів                                                  472

Стаття 76. Засвідчення вірності копії з копії документа                                         480

Стаття 77. Засвідчення вірності виписки з документа                                            481

Стаття 78. Засвідчення справжності підпису на документах                                  483

Стаття 79. Засвідчення вірності перекладу                                                             489

ГЛАВА 12. ПОСВІДЧЕННЯ ФАКТІВ                                                               492

Стаття 80. Посвідчення факту, що громадянин є живим                                       492

Стаття 81. Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці           494

Стаття 82. Посвідчення тотожності громадянина з особою,                        

зображеною на фотокартці                                                                                     495

Стаття 83. Посвідчення часу пред'явлення документа                                           496

Стаття 84. Передача заяв громадян, підприємств, установ та організацій            497

ГЛАВА 13. ПРИЙНЯТТЯ В ДЕПОЗИТ ГРОШОВИХ СУМ

І ЦІННИХ ПАПЕРІВ                                                                                            503

Стаття 85. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів                           503

Стаття 86. Повернення прийнятих у депозит грошових сум                        

і цінних паперів                                                                                                        511

ГЛАВА 14. ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ                                        513

Стаття 87. Стягнення грошових сум або витребування майна                              

за виконавчим написом                                                                                           513

Стаття 88. Умови вчинення виконавчих написів                                                    521

Стаття 89. Зміст виконавчого напису                                                                      523

Стаття 90. Порядок стягнення за виконавчим написом                                          530

Стаття 91. Строк пред'явлення виконавчого напису                                               533

ГЛАВА 15. ВЧИНЕННЯ ПРОТЕСТІВ ВЕКСЕЛІВ,

ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ЧЕКІВ ДО ПЛАТЕЖУ І ПОСВІДЧЕННЯ

НЕОПЛАТИ ЧЕКІВ                                                                                              536

Стаття 92. Вчинення протестів векселів                                                                  536

Стаття 93. Прийняття чеків для пред'явлення до платежу                                     

і посвідчення неоплати чеків                                                                                   551

ГЛАВА 16. ВЧИНЕННЯ МОРСЬКИХ ПРОТЕСТІВ                                       553

Стаття 94. Заява про морський протест                                                                 553

Стаття 95. Складання акта про морський протест                                                 555

ГЛАВА 17. ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА ЗБЕРІГАННЯ                        557

Стаття 96. Зберігання документів нотаріусами                                                      557

Стаття 97. Повернення прийнятих на зберігання документів                                558

РОЗДІЛ IV ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ІНОЗЕМНИХ

ДЕРЖАВ. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ                                                            560

Стаття 98. Застосування іноземного права                                                            560

Стаття 99. Застосування права при охороні спадкового майна                   

та при видачі свідоцтва про право на спадщину                                                    562

Стаття 100. Прийняття нотаріусами документів, складених за кордоном             563

Стаття 101. Зносини нотаріусів з іноземними органами юстиції                           579

Стаття 102. Забезпечення доказів, необхідних для ведення справ               

в органах іноземних держав                                                                                    582

Стаття 103. Міжнародні договори                                                                           583

Додати коментар


Захисний код
Оновити


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных