Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ

          Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» вексель – цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку  платежу  визначену  суму  власнику  векселя (векселедержателю). Згідно з ч. 2 цієї ж статті векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі.

          Важливо зазначити, що простий вексель посвідчує грошове зобов’язання векселедавця сплатити векселедержателю відповідну суму за векселем після настання строку платежу. У переказному векселі міститься наказ третій особі сплатити після настання строку  платежу  визначену  суму  власнику  векселя (векселедержателю).

          Згідно з п. 294 Інструкції «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» протести векселів про неоплату, неакцепт, недатування акцепту вчиняються нотаріусами відповідно до законодавства України про обіг векселів. Відповідно до положень п. 22 цієї ж Інструкції нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, які не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи, які мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок

пошкодження, а також документи, написані олівцем. Дописки, закреслені слова чи інші виправлення, які є в документах, що подаються для вчинення нотаріальних дій, повинні бути застережені підписом посадової (уповноваженої на те) особи і печаткою установи, підприємства або організації чи особи, яка видала документ. При цьому виправлення повинні бути зроблені таким чином, щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім виправлене чи викреслене. Не приймаються для вчинення нотаріальних дій документи, у яких не можна прочитати все в них написане в первісному написанні, як, наприклад, документи, залиті чорнилом, потерті та ін. Не приймаються порвані документи та документи, викладені на двох і більше окремих аркушах, якщо аркуші не прошито у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності, а аркуші не пронумеровано і не скріплено підписом посадової (уповноваженої на те) особи  та печаткою юридичної особи, яка видала документ.

          Тобто вчинення протесту векселя можливе за умови відповідності поданого векселя та інших документів чинному законодавству.

          Вимоги до оформлення векселя містяться в Уніфікованому законі «Про переказні векселі та прості векселі», який запроваджено Конвенцією від 07.06.1930 року.

          Так, ст. 1 зазначеного Закону передбачає, що переказний вексель містить наступні реквізити:

1. Назву "переказний вексель", яка включена до тексту документа і висловлена тією мовою, якою цей документ складений;

2. Безумовний наказ сплатити визначену суму грошей;

3. Найменування особи, яка повинна платити (трасат);

4. Зазначення строку платежу;

5. Зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж;

6. Найменування особи,  якій або  наказу  якої  повинен  бути

здійснений платіж;

7. Зазначення дати і місця видачі векселя;

8. Підпис особи, яка видає вексель (трасант).

          У ст. 2 цього ж Закону встановлено, що документ, у якому відсутній будь-який з реквізитів, наведених у попередній статті,  не має сили переказного векселя, за винятком випадків, зазначених нижче:

- переказний вексель, строк платежу в якому не вказаний, вважається таким, що підлягає оплаті за пред'явленням;

- при відсутності особливої вказівки, місце, позначене поруч з найменуванням трасата, вважається місцем платежу і,  разом з тим, місцем проживання трасата;

- переказний вексель, у якому не зазначене місце його складання,   вважається складеним у місці, позначеному поруч з найменуванням трасанта.

          Відповідно до положень ст. 75 Уніфікованого закону, простий вексель повинен містити наступні реквізити:

1. Назву "простий вексель", яка включена в текст документа і висловлена тією мовою, якою цей документ складений;

2. Безумовне зобов'язання сплатити визначену суму грошей;

3. Зазначення строку платежу;

4. Зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж;

5. Найменування особи, якій або наказу якої повинен бути здійснений платіж;

6. Зазначення дати і місця видачі простого векселя;

7. Підпис особи, яка видає документ (векселедавець).

          У ст. 76 вищевказаного Закону зазначається, що документ, у якому відсутній  будь-який з реквізитів, зазначених у попередній статті, не має сили простого векселя, за винятком випадків, зазначених нижче у цій статті.

          Простий вексель,  строк платежу в якому не зазначено, вважається таким, що підлягає оплаті за пред'явленням. При відсутності особливого зазначення,  місце, де видано документ, вважається місцем платежу і, разом з тим, місцем

проживання векселедавця. Простий вексель, в якому не вказано місце його видачі, вважається виданим у місці, зазначеному поруч з найменуванням векселедавця.

          Таким чином, якщо вексель не відповідає зазначеним вище вимогам, нотаріус не може вчинити протест.

          Відповідно до ст. 16 Уніфікованого закону власник векселя вважається  його законним держателем, якщо його право на вексель базується на безперервному ряді індосаментів, навіть якщо останній індосамент є  бланковим. Закреслені індосаменти вважаються при цьому ненаписаними.  Якщо за бланковим індосаментом іде інший індосамент, то особа, яка підписала  останній, вважається такою, що придбала вексель за бланковим індосаментом. Якщо особа втратила право володіння переказним векселем в силу будь-якої події, держатель, який обгрунтував своє право на нього згідно з порядком, зазначеним у попередньому абзаці, зобов'язаний повернути вексель, якщо він придбав його несумлінно або припустив при його придбанні грубу необережність. Отже, нотаріус повинен перевірити, чи є власник векселя законним держателем шляхом встановлення факту безперервності індосаментного ряду.

          Чинне законодавство встановлює терміни, протягом яких вексель може бути пред’явлений нотаріусу для вчинення протесту. Так, в п. 296 Інструкції «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» векселі для  вчинення протесту про неоплату приймаються нотаріусами після закінчення дати платежу за векселем, але не пізніше 12-ої години наступного після цього строку дня. Вексель може бути прийнятий для вчинення протесту про неакцепт протягом строків, встановлених для пред'явлення до акцепту чинним законодавством, а якщо вексель був пред'явлений до акцепту в останній день  строку, то не пізніше 12-ої години наступного після цього строку дня. Векселі для вчинення протесту про непред'явлення примірника векселя, надісланого для акцепту, держателю векселя, протест про неакцепт  за  другим примірником векселя,  протест про неплатіж за другим примірником векселя,  протест про непередавання оригіналу векселя законному держателю копії векселя, протест про відмову у проставленні векселедавцем датованої відмітки про пред'явлення йому векселя приймаються нотаріусами в строки, установлені статтею 44 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі. Таким чином, нотаріус може вчиняти протест векселя, якщо вексель подано йому в межах зазначених строків.

          Згідно з положеннями пунктів 298-302 зазначеної Інструкції у день прийняття векселя до протесту нотаріус пред'являє платнику або доміциліанту  (особі, яка оплачує доміцильований вексель) вимогу про оплату (або акцепт) векселя, у якій зазначає про надходження заяви про протест векселя з усіма його реквізитами та пропозицією сплатити чи акцептувати вексель у певний строк або повідомити про оплату чи акцепт векселя. Якщо платник  (доміциліант) оплатить вексель, нотаріус, не вчиняючи  протесту,  повертає вексель платнику з написом на самому векселі про одержання  векселедержателем платежу та інших сум за встановленою формою. Якщо платник зробив відмітку про акцепт на переказному векселі, вексель повертається векселедержателю без протесту. У разі  відмови  платника (доміциліанта) оплатити або акцептувати  вексель  або  якщо  він  не  з'явився  до  нотаріуса, нотаріус складає акт про протест  про  неоплату  або  неакцепт  за встановленою формою і робить відповідний запис у реєстрі,  а також відмітку про протест про неоплату або неакцепт на самому векселі. Якщо місцезнаходження платника невідоме, протест векселя вчиняється без пред'явлення вимоги про оплату або акцепт векселя з відповідною відміткою в акті про протест та в реєстрі нотаріальних дій.   Опротестований  вексель  видається векселедержателю або уповноваженій особі. Вексель, опротестований нотаріусом у неплатежу, є підставою для вчинення на ньому виконавчого напису.

Додати коментар


Захисний код
Оновити


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных