Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ

ПОДРУЖЖЯ

 

СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

Місто Київ, двадцять першого лютого дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Пономаренко Ігор Васильович, проживаю в
м. Києві, вул. Сагайдачного, буд 43, кв. 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків 67462354967, надалі за текстом «ВІДЧУЖУВАЧ-1», Пономаренко Яна Леонідівна, проживаю в м. Києві, вул. Сагайдачного,
буд 43, кв. 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків 5736486957, надалі за текстом «ВІДЧУЖУВАЧ-2», які є подружжям (свідоцтво про шлюб 1-БК №564738, видане Центральним палацом реєстрації шлюбів м. Києва 14.09.1986 року), та з другої сторони – Бондаренко Богдан Дмитрович, проживаю в м. Києві, вул. Богатирська, буд. 5, кв. 87, реєстраційний номер облікової картки платника податків 6758493465, далі за текстом «НАБУВАЧ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. За даним договором Відчужувачі після своєї смерті передають у власність Набувачу, а Набувач приймає після смерті обох Відчужувачів у власність квартиру №4 (чотири) в буд. 10 (десять), розташованому по вулиці Автозаводська в м. Києві, реєстраційний номер 11111111.

В разі смерті одного з Відчужувачів спадщина переходить до іншого Відчужувача, а в разі смерті другого з Відчужувачів його майно переходить до Набувача.

Набувач зобов’язується виконувати розпорядження Відчужувачів, визначені даним договором.

2. Відчужувана квартира належить Пономаренку Ігорю Васильовичу на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого Романенко І.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 23.04.2010 року, реєстровий номер 675. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 01.06.2010 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.142/765 за реєстровим номером 121-564 (витяг про державну реєстрацію прав №7649654, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 20.02.2011 року).

Зазначена квартира перебуває в спільній сумісній власності Відчужувачів як така, що набувалась під час перебування в зареєстрованому шлюбі, що підтверджується свідоцтвом про шлюб 1-БК №564738, виданим Центральним палацом реєстрації шлюбів м. Києва 14.09.1986 року.

3. Вищезазначена квартира складається з трьох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа – 83,73 (вісімдесят три цілих сімдесят три сотих) кв.м., житлова площа – 57,00 (пятдесят сім) кв.м.

4. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 03.02.2011 року за №76785439, вартість відчужуваної квартири становить 42743 (сорок дві тисячі сімсот сорок три) гривні 70 (сімдесят) копійок.

5. Відчужувачі свідчать, що дійсно є власниками квартири, не мають обмежень щодо свого права розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

6. Відчужувачі свідчать, що квартира перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в квартирі немає, квартира є придатною для використання за призначенням.

Квартира, що відчужується, оглянута Набувачем до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, не виявлено.

Набувач заявляє, що не має будь-яких претензій до Відчужувачів з приводу якісних технічних характеристик відчужуваної квартири.

7. Сторони оцінюють квартиру, яка є предметом даного договору, в 42744 (сорок дві тисячі сімсот сорок чотири) гривні 00 копійок.

8. За даними довідки, виданої Житлово-експлуатаційною конторою №103 в м. Києві 19.02.2011 року, у квартирі, яка є предметом даного договору, не зареєстровано місце проживання будь-яких осіб.

9. Право власності на вищевказану квартиру виникає у Набувача з моменту смерті обох Відчужувачів.

10. Даним договором на Набувача покладаються наступні обовязки:

- забезпечувати кожного з Відчужувачів медикаментами, лікарськими засобами згідно з рекомендаціями лікаря, незалежно від вартості таких медикаментів, лікарських засобів;

- сплачувати кожному з Відчужувачів щомісяця грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок. Дана сума повинна сплачуватися не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного місяця за наступний місяць;

- не менше одного разу на рік оплачувати вартість відпочинку кожного з Відчужувачів в санаторно-лікувальному комплексі «Ваше здоров’я», розташованому в м. Ялта Автономної Республіки Крим;

- після смерті Відчужувача-1 поховати його на цвинтарі «Байкове» в
м. Києві, після смерті Відчужувача-2 поховати його на цвинтарі «Байкове» в м. Києві.

11. Витрати, повязані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Набувач.

12. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення спадкових договорів, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року №45, зміст статей 203, 1302-1308 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 182 Цивільного кодексу України щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно.

13. Відчужувачі стверджують, що документи, які підтверджують їх право власності на квартиру, та всі надані ним відомості відносно зазначеної квартири є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеної квартири виявляться недостовірними, неправдивими, Відчужувачі зобов’язані відшкодувати заподіяні Набувачем збитки та витрати у повному обсязі.

14. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

15. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

16. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Лисенко В.Н., другий видається Набувачу.

17. Після смерті обох Відчужувачів даний договір підлягає обов’язковій державній реєстрації в Комунальному підприємстві «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна».

Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

18. На квартиру, яка є предметом даного договору, накладається заборона відчуження.

19. Нотаріусом роз’яснено Відчужувачам зміст ч. 2 статті 1307 Цивільного кодексу України, відповідно до якої заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є нікчемним.

20. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу Відчужувачів (одного з Відчужувачів) у разі невиконання Набувачем його розпоряджень.

Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу Набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень Відчужувачів (одного з Відчужувачів).

21. Дружина Набувача надала свою згоду на набуття ним у власність за спадковим договором вищевказаної квартири і укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Лисенко В.Н., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 21.02.2011 року, реєстровий номер 65.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Пономаренко І.В.)

 

ПІДПИС (Пономаренко Я.Л.) 

 

ПІДПИС (Бондаренко Б.Д.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

ЗАБОРОНА ВІДЧУЖЕННЯ

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных