Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ

 

СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

Місто Київ, двадцять першого лютого дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Пономаренко Ігор Васильович, проживаю в м. Києві, вул. Сагайдачного, буд 43, кв. 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків 67462354967, надалі за текстом «ВІДЧУЖУВАЧ», та з другої сторони – Бондаренко Богдан Дмитрович, проживаю в м. Києві, вул. Богатирська, буд. 5, кв. 87, реєстраційний номер облікової картки платника податків 6758493465, надалі за текстом «НАБУВАЧ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Відчужувач після своєї смерті передає у власність Набувачу, а Набувач приймає після смерті Відчужувача у власність квартиру №4 (чотири) в буд. 10 (десять), розташованому по вулиці Автозаводська в м. Києві, реєстраційний номер 11111111.

Набувач зобов’язується виконувати розпорядження Відчужувача, визначені даним договором.

2. Відчужувана квартира належить Пономаренку Ігорю Васильовичу на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого Романенко І.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 23.04.2010 року, реєстровий номер 675. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 01.06.2010 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.142/765 за реєстровим номером 121-564 (витяг про державну реєстрацію прав №7649654, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 20.02.2011 року).

3. Вищезазначена квартира складається з трьох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа – 83,73 (вісімдесят три цілих сімдесят три сотих) кв.м., житлова площа – 57,00 (пятдесят сім) кв.м.

4. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 03.02.2011 року за №76785439, вартість відчужуваної квартири становить 42743 (сорок дві тисячі сімсот сорок три) гривні 70 (сімдесят) копійок.

5. Відчужувач свідчить, що дійсно є власником квартири, не має обмежень щодо свого права розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

6. Відчужувач свідчить, що квартира перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в квартирі немає, квартира є придатною для використання за призначенням.

Квартира, що відчужується, оглянута Набувачем до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, не виявлено.

Набувач заявляє, що не має будь-яких претензій до Відчужувача з приводу якісних технічних характеристик відчужуваної квартири.

7. Сторони оцінюють квартиру, яка є предметом даного договору, в 42744 (сорок дві тисячі сімсот сорок чотири) гривні 00 копійок.

8. За даними довідки, виданої Житлово-експлуатаційною конторою №103 в м. Києві 19.02.2011 року, у квартирі, яка є предметом даного договору, не зареєстровано місце проживання будь-яких осіб.

9. Згідно зі ст. 1302 Цивільного Кодексу України право власності на вищевказану квартиру виникає у Набувача з моменту смерті Відчужувача.

11. Даним договором на Набувача покладаються наступні обовязки:

- забезпечувати Відчужувача медикаментами, лікарськими засобами згідно з рекомендаціями лікаря, незалежно від вартості таких медикаментів, лікарських засобів;

- сплачувати Відчужувачу кожного місяця грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень 00 копійок. Дана сума повинна сплачуватися не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного місяця за наступний місяць;

- не менше одного разу на рік оплачувати вартість відпочинку Відчужувача в санаторно-лікувальному комплексі «Ваше здоров’я», розташованому в м. Ялта Автономної Республіки Крим;

- після смерті Відчужувача поховати його на цвинтарі «Байкове» в
м. Києві.

12. Витрати, повязані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Набувач.

13. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення спадкових договорів, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року №45, зміст статей 203, 1302-1308 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 182 Цивільного кодексу України щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно.

14. Відчужувач стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на квартиру, та всі надані ним відомості відносно зазначеної квартири є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеної квартири виявляться недостовірними, неправдивими, Відчужувач зобов’язаний відшкодувати заподіяні Набувачем збитки та витрати у повному обсязі.

15. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

16. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

17. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Лисенко В.Н., другий видається Набувачу.

18. Після смерті Відчужувача даний договір підлягає обов’язковій державній реєстрації в Комунальному підприємстві «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна».

Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

19. На квартиру, яка є предметом даного договору, накладається заборона відчуження.

20. Нотаріусом роз’яснено Відчужувачу зміст ч. 2 статті 1307 Цивільного кодексу України, відповідно до якої заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є нікчемним.

21. Користуючись правом, наданим ч. 3 статті 1307 Цивільного кодексу України, Відчужувач призначає особою, яка буде здійснювати контроль за виконанням Набувачем даного договору після смерті Відчужувача, Коваленко Валентину Іванівну, яка проживає у м. Києві, вул. Сагайдачного, буд 43, кв. 4.

22. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу Відчужувача у разі невиконання Набувачем його розпоряджень.

Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу Набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень Відчужувача.

23. Відчужувач в поданій ним заяві повідомив, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Набувача.

Дружина Набувача надала свою згоду на набуття ним у власність за спадковим договором вищевказаної квартири і укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Лисенко В.Н., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 21.02.2011 року, реєстровий номер 65.

 

     ПІДПИСИ: ПІДПИС (Пономаренко І.В.)

 

ПІДПИС (Бондаренко Б.Д.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

ЗАБОРОНА ВІДЧУЖЕННЯ

 

Я, Пономаренко Ігор Васильович, заявляю, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Пономаренко І.В.)   

 

Я, Бондаренко Богдан Дмитрович, заявляю, що мені відомо про заяву Пономаренка Ігоря Васильовича, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана ним  не в  шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Бондаренко Б.Д.)

 

Той факт, що Пономаренко Ігор Васильович не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС В.Н. Лисенко

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных