Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ПОПЕРЕДНЬОГО ДОГОВОРУ
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
 ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

Місто Київ, п’ятого березня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Андрієнко Михайло Юрійович, проживаю в м. Києві, вул. Радунська, буд. 52, кв. 7, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111, надалі за текстом «Сторона-1», та з другої сторони – Бондарчук Євген Петрович, проживаю в м. Києві, вул. Малиновського, буд. 19, кв. 167, реєстраційний номер облікової картки платника податків 5647825641, надалі за текстом «Сторона-2», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Сторона-1 зобов‘язується продати та передати Стороні-2, а Сторона-2 зобов‘язується купити та прийняти від Сторони-1 житловий будинок під №11 (одинадцять) з відповідними надвірними будівлями, розташований по вулиці Шкільній в с. Старі Петрівці Вишгородського району Київської області, реєстраційний номер 11111111, та земельну ділянку площею 0,1000 (нуль цілих одна десята) га, яка розташована за адресою: с. Старі Петрівці Вишгородського району Київської області, вул. Шкільна, 11 (одинадцять), цільове призначення земельної ділянки: для будівництва житлового будинку, кадастровий номер 3254896325:31:007:0185, протягом строку в один місяць з моменту укладення даного договору, тобто до 05.04.2011 (п’ятого квітня дві тисячі одинадцятого) року, та укласти договір купівлі-продажу житлового будинку та договір купівлі-продажу земельної ділянки протягом цього ж строку на умовах, передбачених даним договором.

2. Житловий будинок, який є предметом даного договору, належить Андрієнку Михайлу Юрійовичу на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, виданого Матвієнком С.В., державним нотаріусом Першої державної нотаріальної контори Київської області, 08.05.2010 року, реєстровий номер 1-546. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством Вишгородське міське бюро технічної інвентаризації Київської області 12.05.2010 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.159-325 за реєстровим номером 36547852 (витяг про державну реєстрацію прав №98547621, виданий Комунальним підприємством Вишгородське міське бюро технічної інвентаризації Київської області 12.05.2010 року).

Земельна ділянка, яка є предметом даного договору, належить Андрієнку Михайлу Юрійовичу на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, виданого Матвієнком С.В., державним нотаріусом Першої державної нотаріальної контори Київської області, 08.05.2010 року, реєстровий номер 1-546, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №236589741236.

3. Сторона-1 свідчить, що дійсно є власником житлового будинку та земельної ділянки, не має обмежень щодо свого права розпорядження житловим будинком та земельною ділянкою, ні житловий будинок, ні земельну ділянку, ні будь-яку їх частину на момент укладення цього договору нікому іншому не продано, не подаровано, не відчужено іншим способом, не надано в іпотеку, не передано в оренду чи безоплатне користування, ні житловий будинок, ні земельна ділянка не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо житлового будинку та земельної ділянки відсутні, питання права власності на житловий будинок та/або земельну ділянку не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеного житлового будинку та/або земельної ділянки відсутні, житловий будинок та/або земельну ділянку не внесено до статутного капіталу юридичних осіб, у житловому будинку не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

Сторона-1 повідомлений нотаріусом, що відповідно до ст. 659 Цивільного кодексу України у разі невиконання вимоги щодо попередження ним покупця про права третіх осіб на житловий будинок та/або земельну ділянку покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб. Згідно з ч. 1 ст. 661 Цивільного кодексу України у разі вилучення за рішенням суду житлового будинку та/або земельної ділянки у покупця на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу житлового будинку та земельної ділянки, продавець має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не знав або не міг знати про наявність цих підстав.

4. Сторона-1 свідчить, що житловий будинок перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків немає, житловий будинок та земельна ділянка є придатними для використання за призначенням.

Житловий будинок та земельна ділянка, що продаються, оглянуті Стороною-2 до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б їх використанню за призначенням, не виявлено. Сторона-2 заявляє, що не має будь-яких претензій до Сторони-1 з приводу якісних характеристик житлового будинку та земельної ділянки, які є предметом даного договору.

5. Продаж житлового будинку буде вчинено за 70000 (сімдесят тисяч) гривень 00 копійок з урахуванням суми забезпечення виконання зобов’язання, переданої за даним договором. Суму продажу житлового будинку Сторона-2 зобов’язана сплатити Стороні-1 в повному обсязі в момент підписання договору купівлі-продажу житлового будинку.

Продаж земельної ділянки буде вчинено за 50000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок з урахуванням суми забезпечення виконання зобов’язання, переданої за даним договором. Суму продажу земельної ділянки Сторона-2 зобов’язана сплатити Стороні-1 в повному обсязі в момент підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки.

6. За домовленістю Сторін витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу житлового будинку і договору купівлі-продажу земельної ділянки, Сторони несуть порівну.

Також при укладенні зазначених договорів купівлі-продажу Сторони здійснюють наступні платежі:

На виконання вимог ч. 9 ст. 1, ч. 10 ст. 4 та ч. 8 ст. 2 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1% від вартості житлового будинку, зазначеного в абзаці 1 п. 5 даного договору, здійснює Сторона-2. На виконання вимог ч. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» сплату державного мита за ставкою 1% від суми, вказаної в абзаці 1 п. 5 даного договору, здійснює Сторона-1.

На виконання вимог ч. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» сплату державного мита за ставкою 1% від суми, вказаної в абзаці 2 п. 5 даного договору, здійснює Сторона-1.

7. При підписанні договору купівлі-продажу житлового будинку та договору купівлі-продажу земельної ділянки Сторона-1 зобов’язується передати Стороні-2 технічний паспорт та інші документи, що стосуються житлового будинку та земельної ділянки.

8. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення попередніх договорів та договорів купівлі-продажу, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 182, 203, 377, 635, 655-697 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 120 Земельного кодексу України.

9. Сторона-1 стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на житловий будинок та земельну ділянку, та всі надані ним відомості відносно зазначеного житлового будинку та земельної ділянки є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо житлового будинку та/або земельної ділянки виявляться недостовірними, неправдивими, Сторона-1 зобов’язаний відшкодувати заподіяні Стороні-2 збитки та витрати у повному обсязі.

10. На підтвердження зобов’язання щодо укладання договору купівлі-продажу житлового будинку та договору купівлі-продажу земельної ділянки і на забезпечення виконання цього зобов’язання Стороною-2 сплачується Стороні-1 сума забезпечення виконання зобов’язання в розмірі 7500 (сім тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок.

Зазначена сума отримана Стороною-1 від Сторони-2 до моменту підписання даного договору в повному обсязі.

11. Сторона, яка необґрунтовано ухиляється від укладення договору, передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати другій стороні збитки, завдані простроченням.

12. Зобов'язання, встановлене даним договором, припиняється, якщо договори купівлі-продажу не будуть укладені протягом строку, встановленого в п. 1 даного договору, або якщо жодна із Сторін не направить другій Стороні пропозицію про їх укладення.

13. Якщо договори купівлі-продажу (або хоча б один з договорів) не будуть укладені протягом строку, встановленого в п. 1 даного договору, з вини Сторони-1, то Сторона-1 зобов’язана протягом трьох календарних днів з дня настання зазначеного строку повернути Стороні-2 суму забезпечення виконання зобов’язання, отриману за даним договором, та сплатити Стороні-2 штраф в розмірі 100 % від суми забезпечення виконання зобов’язання, що була отримана нею за даним договором.

14. Якщо договори купівлі-продажу (або хоча б один з договорів) не будуть укладені протягом строку, встановленого в п. 1 даного договору, з вини Сторони-2, то сума забезпечення виконання зобов’язання, отримана Стороною-1 за даним договором, залишається у Сторони-1.

15. Всі істотні умови договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, які не встановлені даним договором, погоджуються за домовленістю Сторін. Сторони гарантують, що протягом строку, зазначеного в п. 1 даного договору, узгодять всі істотні умови договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, які не визначені в даному попередньому договорі.

16. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

17. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

18. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кухальської В.В, а інші видаються Сторонам.

19. Сторона-2 в поданій ним заяві повідомив, що гроші, які надаються ним за цим договором, набуті ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Сторони-1.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Андрієнко М.Ю.)

 

ПІДПИС (Бондарчук Є.П.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Бондарчук Євген Петрович, заявляю, що гроші, які надаються мною за цим договором, набуті мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Бондарчук Є.П.)

 

Я, Андрієнко Михайло Юрійович, заявляю, що мені відомо про заяву Бондарчука Євгена Петровича, що гроші, які надаються за цим договором, набуті ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Андрієнко М.Ю.)

 

Той факт, що Бондарчук Євген Петрович не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрації шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: (ПІДПИС) В.В. Кухальська

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных