Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ

МІНИ ГАРАЖНОГО БОКСУ НА АВТОМОБІЛЬ

 

Д О Г О В І Р

М І Н И

Місто Київ, дванадцятого жовтня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Кривець Олег Петрович, проживаю в м. Києві, вул. Озерна, буд. 5, кв. 102, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111, надалі за текстом Сторона-1, та з другої сторони – Онищук Андрій Миколайович, проживаю в м. Києві, вул. Героїв Дніпра, буд. 16, кв. 48, реєстраційний номер облікової картки платника податків 5894236475, надалі за текстом Сторона-2, діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Сторона-1 передала Стороні-2, а Сторона-2 прийняла від
Сторони-1
гаражний бокс №58 (п’ятдесят вісім) в Гаражно - будівельному кооперативі «Геофізик», розташованому по вулиці Прирічній, 28 (двадцять вісім) в м. Києві, реєстраційний номер 248975347, в обмін на автомобіль марки NISSAN NOTE 1.4, тип транспортного засобу – ЛЕГКОВИЙ КОМБІ, 2005 року випуску, номер шасі (кузова, рами) SJNFAAE11U1254520, транзитний номер BE02658AM, зареєстрований в УДАІ ГУ МВС України в
м. Києві 01.08.2005 року та знятий з обліку УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 22.01.2011 року.

Площа гаражного боксу складає 18,00 (вісімнадцять) м. кв.

Зазначений гаражний бокс розташований на земельній ділянці площею 0,1000 (нуль цілих одна десята) га, кадастровий номер 125964:12596:119:15.

Сторона-2 передала Стороні-1, а Сторона-1 прийняла від Сторони-2 автомобіль марки NISSAN NOTE 1.4, тип транспортного засобу – ЛЕГКОВИЙ КОМБІ, 2005 року випуску, номер шасі (кузова, рами) SJNFAAE11U1254520, транзитний номер BE02658AM, зареєстрований в УДАІ ГУ МВС України в
м. Києві 01.08.2005 року та знятий з обліку УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 22.09.2011 року,
в обмін на гаражний бокс №58 (п’ятдесят вісім) в Гаражно - будівельному кооперативі «Геофізик», розташованому по вулиці Прирічній, 28 (двадцять вісім), в м. Києві, реєстраційний номер 248975347.

2. Гаражний бокс належить Стороні-1 на підставі договору дарування, посвідченого Коваленко Т.М., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 05.04.2008 року, реєстровий номер 598. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 10.04.2008 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.145/265 за реєстровим номером 259-658 (витяг про державну реєстрацію прав №75694236, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 01.10.2011 року).

Автомобіль належить Стороні-2 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу №ВЕС044107, виданого УДАІ ГУ МВС України в
м. Києві 01.08.2005 року.

3. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 12.10.2011 року за №14736982, вартість гаражного боксу, що відчужується, становить 140000 (сто сорок тисяч) гривень 00 копійок.

Згідно висновку №2548 від 30.09.2011 року, виданого суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою Ткаченко Т.М., ринкова вартість вищезазначеного автомобіля становить 120000 (сто двадцять тисяч) гривень 00 копійок.

4. Сторона-1 свідчить, що дійсно є власником гаражного боксу, не має обмежень щодо свого права розпорядження гаражним боксом, ні гаражний бокс, ні будь-яка його частина на момент укладення цього договору нікому іншому не проданий, не подарований, не відчужений іншим способом, не наданий в іпотеку, не переданий в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо гаражного боксу відсутні, питання права власності на гаражний бокс не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеного гаражного боксу відсутні, гаражний бокс не внесений до статутного капіталу юридичних осіб.

Сторона-2 свідчить, що дійсно є власником автомобіля, не має обмежень щодо свого права розпорядження автомобілем, автомобіль на момент укладення цього договору нікому іншому не проданий, не подарований, не відчужений іншим способом, не наданий в заставу, не переданий в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо автомобіля відсутні, питання права власності на автомобіль не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеного автомобіля відсутні, автомобіль не внесений до статутного капіталу юридичних осіб.

Сторони повідомлені нотаріусом, що відповідно до ст. 659 Цивільного кодексу України продавець зобов'язаний попередити покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається (права наймача, право застави, право довічного користування тощо). У разі невиконання цієї вимоги покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на товар.

5. Сторона-1 свідчить, що гаражний бокс перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в гаражному боксі немає, гаражний бокс є придатним для використання за призначенням.

Гаражний бокс, що продається, оглянутий Стороною-2 до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б його використанню за призначенням, не виявлено. Сторона-2 заявляє, що не має будь-яких претензій до Сторони-1 з приводу якісних технічних характеристик відчужуваного гаражного боксу.

Сторона-2 свідчить, що автомобіль перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, немає, автомобіль є придатним для використання за призначенням.

Автомобіль, що продається, оглянутий Стороною-1 до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б його використанню за призначенням, не виявлено. Сторона-1 заявляє, що не має будь-яких претензій до Сторони-2 з приводу якісних технічних характеристик відчужуваного автомобіля.

6. Обмін гаражного боксу на автомобіль здійснюється з грошовою доплатою в розмірі 20000 (двадцяти тисяч) гривень 00 копійок, яку Сторона-1 отримала від Сторони-2 до моменту підписання даного договору в повному обсязі. Фінансових або будь-яких інших претензій з приводу проведеного розрахунку Сторони одна до одної не мають.

7. Згідно з ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України право власності Сторони-2 на гаражний бокс виникає з моменту державної реєстрації договору.

Згідно з ч. 3 ст. 334 Цивільного кодексу України право власності Сторони-1 на автомобіль виникає з моменту нотаріального посвідчення договору.

8. На виконання вимог ч. 2 ст. 662 Цивільного кодексу України Сторони передали одна одній всі документи, які стосуються майна, що відчужується кожною із Сторін.

9. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, Сторони несуть порівну.

10. Нотаріусом роз`яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів купівлі-продажу та договорів міни, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 377, 655-697, 715, 716 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, статей 172, 173 Податкового кодексу України, ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 34 Закону України «Про дорожній рух».

11. Сторони стверджують, що документи, які підтверджують їх право власності на відчужуване майно, та всі надані ними відомості відносно зазначеного майна є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеного майна виявляться недостовірними, неправдивими, недобросовісна Сторона зобов’язана відшкодувати заподіяні іншій Стороні збитки та витрати у повному обсязі.

12. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

13. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

         14. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., інші видаються Сторонам.

15. Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

16. Сторона-1 в поданій ним заяві повідомив, що гаражний бокс, придбаний ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Сторони-2.

Дружина Сторони-2 надала свою згоду на обмін автомобіля на гаражний бокс та на укладання ним даного договору у заяві, справжність підпису на якій засвідчено Мартинюк О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 12.10.2011 року, реєстровий номер 541.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Кривець О.П.)

   

      ПІДПИС (Онищук А.М.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Кривець Олег Петрович, заявляю, що гаражний бокс, який є предметом даного договору, придбаний мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Кривець О.П.)

 

Я, Онищук Андрій Миколайович, заявляю, що мені відомо про заяву Кривця Олега Петровича, що вищезазначений гаражний бокс придбаний ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Онищук А.М.)

 

                Той факт, що Кривець Олег Петрович не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

              нотаріального округу: ПІДПИС О.В. Мартинюк

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных