Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

 

Д О Г О В І Р    

 К У П І В Л І - П Р О Д А Ж У   

 ЖИ Т Л О В О Г О    Б У Д И Н К У

Місто Київ, двадцять другого лютого дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Скоблюк Юрій Петрович, проживаю в м. Києві, вул. Кондратюка, буд. 7, кв. 85, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1235698741, надалі за текстом «ПРОДАВЕЦЬ», та з другої сторони – Семенюк Олександр Вікторович, проживаю в м. Києві, вул. Полярна, буд. 5, кв. 157, реєстраційний номер облікової картки платника податків 8654792136, надалі за текстом «ПОКУПЕЦЬ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне: 

1. Продавець продав та передав Покупцю, а Покупець купив та прийняв від Продавця житловий будинок під №45 (сорок п’ять), розташований по вулиці Куренівській в місті Києві, реєстраційний номер 1111111111.

         2. Відчужуваний житловий будинок належить Скоблюку Юрію Петровичу на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку, посвідченого Бджілкою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 02.04.2003 року, реєстровий номер 651. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 12.04.2003 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.145/265 за реєстровим номером 695-254 (витяг про державну реєстрацію прав №59648522, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 15.02.2011 року). 

Житловий будинок, що відчужується, розташований на земельній ділянці площею 0,1000 (нуль цілих одна десята) га, кадастровий номер 11111:1111:11:111.

3. Вищезазначений житловий будинок складається з 5 (п’яти) жилих кімнат. Площа вищевказаного житлового будинку складає: загальна площа – 85,00 (вісімдесят п’ять) кв.м., житлова площа – 65,45 (шістдесят п’ять цілих сорок п’ять сотих) кв.м.

4. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 15.02.2011 року за №26548932, вартість відчужуваного житлового будинку становить 120000 (сто двадцять тисяч) гривень 00 копійок.

5. Продавець свідчить, що дійсно є власником житлового будинку, не має обмежень щодо свого права розпорядження житловим будинком, ні житловий будинок, ні будь-яка його частина на момент укладення цього договору нікому іншому не проданий, не подарований, не відчужений іншим способом, не наданий в іпотеку, не переданий в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо житлового будинку відсутні, питання права власності на житловий будинок не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеного житлового будинок відсутні, житловий будинок не внесений до статутного капіталу юридичних осіб, у житловому будинку не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

Продавець повідомлений нотаріусом, що відповідно до ст. 659 Цивільного кодексу України у разі невиконання вимоги щодо попередження ним покупця про права третіх осіб на житловий будинок покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб. Згідно з ч. 1 ст. 661 Цивільного кодексу України у разі вилучення за рішенням суду житловий будинок у покупця на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу житлового будинку, продавець має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не знав або не міг знати про наявність цих підстав.

6. Продавець свідчить, що житловий будинок перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в житловому будинку немає, житловий будинок є придатним для використання за призначенням.

Житловий будинок, що продається, оглянутий Покупцем до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б його використанню за призначенням, не виявлено. Покупець заявляє, що не має будь-яких претензій до Продавця з приводу якісних технічних характеристик відчужуваного житлового будинку.

7. За домовленістю Сторін продаж житлового будинку вчинено за 120000 (сто двадцять тисяч) гривень 00 копійок, які Продавець одержав в повному обсязі від Покупця до моменту підписання цього договору. Фінансових або будь-яких інших претензій з приводу проведеного розрахунку Сторони одна до одної не мають.

8. За даними довідки, виданої Житлово-експлуатаційною конторою №103 в м. Києві 22.02.2011 року, у житловому будинку, який є предметом даного договору, зареєстровано місце проживання двох осіб: Скоблюк Юрій Петрович, 07.03.1965 року народження, та Скоблюк Олена Григорівна, 02.01.1970 року народження. Продавець зобов’язується з членами своєї сім’ї зняти з реєстрації місце свого проживання в вищезазначеному житловому будинку до 01.03.2011 (першого березня дві тисячі одинадцятого) року та звільнити проданий житловий будинок до 10.03.2011 (десятого березня дві тисячі одинадцятого) року.

9. Продавець заявляє, що на момент оформлення даного договору не має заборгованості по сплаті комунальних послуг, послуг за користування електроенергією, послуг зв’язку та інших послуг, пов’язаних з користуванням житлового будинку.

10. Згідно з ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України право власності на вищезазначений житловий будинок виникає у Покупця з моменту державної реєстрації договору.

11. На виконання вимог ч. 2 ст. 662 Цивільного кодексу України Продавець передав Покупцю технічний паспорт та інші документи, що стосуються житлового будинку.

12. На виконання вимог ч. 9 ст. 1, ч. 10 ст. 4 та ч. 8 ст. 2 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1% від вартості житлового будинку, зазначеної в п. 7 даного договору, здійснює Покупець. На виконання вимог ч. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» сплату державного мита за ставкою 1% від суми, вказаної в п. 7 даного договору, здійснює Продавець. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору Сторони несуть порівну.

13. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів купівлі-продажу, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року №45, зміст статей 203, 377, 655-697 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 120 Земельного кодексу України.

14. Продавець стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на житловий будинок, та всі надані ним відомості відносно зазначеного житлового будинку є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеного житлового будинку виявляться недостовірними, неправдивими, Продавець зобов’язаний відшкодувати заподіяні Покупцю збитки та витрати у повному обсязі.

15. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

16. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

17. Продавець заявляє, що земельна ділянка, на якій розташований вищевказаний житловий будинок, не належить йому на праві власності.

         18. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бродського В.Н., другий видається Покупцю.

19. Нотаріусом роз’яснено зміст статті 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

         20. Продавець в поданій ним заяві повідомив, що житловий будинок, який є предметом даного договору, придбаний ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

Покупець в поданій ним заяві повідомив, що гроші за які придбавається вищезазначений житловий будинок, набуті ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю Про зміст цих заяв нотаріусом доведено до відома Сторін.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Скоблюк Ю.П.)  

 

ПІДПИС (Семенюк О.В.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Скоблюк Юрій Петрович, заявляю, що житловий будинок, який є предметом даного договору, придбаний мною не в шлюбі та не є в спільній сумісній власності.

 

Підпис: ПІДПИС (Скоблюк Ю.П.)

 

Я, Семенюк Олександр Вікторович, заявляю, що мені відомо про заяву Скоблюка Юрія Петровича, що житловий будинок, який є предметом даного договору, придбаний ним не в шлюбі та не є в спільній сумісній власності.

 

Підпис: ПІДПИС (Семенюк О.В.)

 

Я, Семенюк Олександр Вікторович, заявляю, що гроші, за які придбавається вищезазначений житловий будинок, набуті мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Семенюк О.В.)

 

Я, Скоблюк Юрій Петрович, заявляю, що мені відомо про заяву Семенюка Олександра Вікторовича, що гроші, за які придбавається вищезазначений житловий будинок, набуті ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Скоблюк Ю.П.)

 

                Той факт, що Скоблюк Юрій Петрович не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Той факт, що Семенюк Олександр Вікторович не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС В.Н. Бродський

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных