Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ

ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ

ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ

 

ДОГОВІР

ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ

Місто Київ, п’ятого липня тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони - Акціонерний комерційний банк «БАНК», код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 24568723, місцезнаходження: м. Донецьк, пр-т Перемоги, буд. 45, надалі за текстом – «Іпотекодержатель», в особі директора Київської філії №14 Акціонерного комерційного банку «БАНК» Іваненка Петра Олексійовича, який проживає в м. Києві, вул. Полярна, буд. 9, кв. 4 і діє на підставі довіреності, посвідченої Маринець О.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 02.02.2011 року, реєстровий номер 245, та з другої сторони - Петренко Віталій Миколайович, проживає в м. Києві, вул. Автозаводська, буд. 54, кв. 12, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2357894563, надалі за текстом – «Іпотекодавець», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Іпотекодавець передав у власність Іпотекодержателю, а Іпотекодержатель прийняв від Іпотекодавця і набув право власності на квартиру під №50 (п’ятдесят), що знаходиться в будинку під №14а (чотирнадцять літера «а»), розташованому по вулиці Привокзальній в місті Києві, реєстраційний номер 245698723, в рахунок виконання зобов’язань Іпотекодавця за договором позики, укладеним 22.08.2010 року між Іпотекодавцем та Іпотекодержателем і посвідченим Ніколаєвою Л.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 22.08.2010 року, реєстровий номер 254.

2. Відчужувана квартира належить Петренку Віталію Миколайовичу на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого Іваненко І.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 12.02.2005 року, реєстровий номер 789. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 24.02.2005 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.156/890 за реєстровим номером 138-755 (витяг про державну реєстрацію прав №81623817, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 05.07.2010 року).

3. Вищезазначена квартира складається з трьох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа – 67,50 (шістдесят сім цілих п’ять десятих) кв.м., житлова площа – 46,00 (сорок шість) кв.м.

4. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 05.07.2011 року за №54765467, вартість відчужуваної квартири становить 64517 (шістдесят чотири тисячі п’ятсот сімнадцять) гривень 00 копійок.

5. Згідно з даними, що містяться у висновку про ринкову вартість квартири від 05.07.2011 року, виданому суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою Петренко Т.В., ринкова вартість земельної ділянки, що продається, становить 645170 (шістсот сорок п’ять тисяч сто сімдесят) гривень 00 копійок.

6. За даними довідки, виданої Житлово-експлуатаційною конторою №103 в м. Києві 05.07.2011 року, у квартирі, не зареєстровано місце проживання будь-яких осіб.

7. Квартира №50 (п’ятдесят), що знаходиться в будинку під №14 (чотирнадцять), розташованому по вулиці Привокзальній в місті Києві, реєстраційний номер 325698724, є предметом іпотечного договору, посвідченого Карпенко Л.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 12.05.2010 року, реєстровий номер 25, укладеного між Іпотекодержателем та Іпотекодавцем для забезпечення виконання зобов’язання Іпотекодавця за договором позики, вказаним в п. 1 даного договору.

8. Іпотекодержатель набуває права власності на квартиру №50 (п’ятдесят), що знаходиться в будинку під №14 (чотирнадцять), розташованому по вулиці Привокзальній в місті Києві за вартістю, визначеною в п. 5 даного договору.

9. Іпотекодавець свідчить, що квартира перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в квартирі немає, квартира є придатною для використання за призначенням.

Квартира, що передається в іпотеку, оглянута Іпотекодержателем до підписання цього договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, не виявлено. Іпотекодержатель заявляє, що не має будь-яких претензій до Іпотекодавця з приводу якісних технічних характеристик квартири, яка передається в іпотеку.

10. Іпотекодавець свідчить, що дійсно є власником квартири, він не має обмежень щодо свого права розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

11. Право власності на вищевказану квартиру виникає у Іпотекодержателя з моменту нотаріального посвідчення даного договору.

12. Згідно з ч. 1 ст. 37 Закону України «Про іпотеку» даний договір є правовою підставою для реєстрації права власності Іпотекодержателя на квартиру, що є предметом даного договору.

13. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Іпотекодавець.

14. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення іпотечних договорів, підстав та наслідків визнання їх недійсними, порядок державної реєстрації іпотеки, порядок задоволення забезпечених іпотекою вимог за рахунок предмету іпотеки, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року №45, зміст статей 203, 572-593 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» та зміст статей 3-13, 15-20, 23, 24, 33-51 Закону України «Про іпотеку».

15. Даний договір припиняє зобов’язання Іпотекодавця за договором позики, укладеним 22.08.2010 року між Іпотекодавцем та Іпотекодержателем і посвідченим Ніколаєвою Л.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 22.08.2010 року, реєстровий номер 254.

16. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., другий видається Іпотекодавцю.

17. Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

18. Нотаріусом роз’яснено Сторонам, що у разі переходу до Іпотекодержателя права власності на передане в іпотеку нерухоме майно, права і вимоги інших осіб на це нерухоме майно, зареєстровані в установленому законом порядку, залишаються дійсними.

19. Іпотекодавець в поданій ним заяві повідомив, що квартира, яка є предметом даного договору, набута ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Іпотекодержателя.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Петренко В.М.)

 

Директор Київської філії

№14 Акціонерного

комерційного банку «БАНК» ПІДПИС (Іваненко П.О.)                          

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Петренко Віталій Миколайович, заявляю, що квартира, яка є предметом даного договору, набута мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Петренко В.М.)

 

Я, Іваненко Петро Олексійович, представник Акціонерного комерційного банку «БАНК», заявляю, що мені відомо про заяву Петренка Віталія Миколайовича, що квартира, яка є предметом даного договору, набута ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

                 Підпис: ПІДПИС (Іваненко П.О.)

 

Той факт, Петренко Віталій Миколайович не перебуває у  шлюбних відносинах встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію  шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС О.П. Мартинюк

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных