Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ
ПРО СПІЛЬНУ ЧАСТКОВУ ВЛАСНІСТЬ

НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

 

ДОГОВІР

ПРО СПІЛЬНУ ЧАСТКОВУ ВЛАСНІСТЬ
 НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Місто Київ, восьмого червня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Фесенко Степан Андрійович, який проживає в м. Києві, вул. Вербна, буд. 55, кв. 21, реєстраційний номер облікової картки платника податків 4587216954, надалі за текстом «СТОРОНА-1», та з другої сторони – Фесенко Антоніна Павлівна, проживаю в м. Києві, вул. Зої Гайдай, буд. 5, кв. 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2468237648, надалі за текстом «СТОРОНА-2», разом надалі за текстом «СТОРОНИ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Сторона-1 та Сторона-2 за взаємною згодою даним договором здійснили визначення часток у спільній власності на земельну ділянку, набуту ними під час перебування в зареєстрованому шлюбі у спільну сумісну власність.

Сторона-1 та Сторона-2 на момент укладення даного договору перебувають у зареєстрованому шлюбі, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію шлюбу І-ФП №021554, видане відділом реєстрації актів цивільного стану Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві 24.09.2010 року.

2. Земельна ділянка площею – 0,1000 (нуль цілих одна десята) га, розташована за адресою: Київська область, Вишгородський район, кадастровий номер 1111111111:11:111:1111, цільове призначення: для ведення індивідуального садівництва, надалі за текстом земельна ділянка, набута на ім’я Фесенко Антоніни Павлівни і належить Фесенко Антоніні Павлівні та Фесенку Степану Андрійовичу на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку АВ№354872, виданого управлінням Держкомзему у Вишгородському районі Київської області 29.12.2010 року на підставі розпорядження Вишгородської районної державної адміністрації №592 від 27.10.2010 року, відмітка Вишгородської районної державної адміністрації в Київській області від 27.11.2010 року, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №11111110304.

3. Сторона-1 і Сторона-2  свідчать, що дійсно є власниками земельної ділянки, не мають обмежень щодо свого права розпорядження земельною ділянкою, ні земельна ділянка, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо земельної ділянки відсутні, питання права власності на земельну ділянку не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної земельної ділянки відсутні, земельна ділянка не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, земельна ділянка вільна від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про які в момент складання договору Сторони не могли не знати, земельні сервітути, як постійні, так і строкові відсутні.

4. Сторони домовились, що ¼ (одна четверта) частина земельної ділянки належить Фесенку Степану Андрійовичу, а ¾ (три четвертих) частини земельної ділянки належать Фесенко Антоніні Павлівні.

5. Сторони свідчать, що на земельній ділянці не розміщено житлових будинків, будь-яких інших будівель та/або споруд, земельна ділянка є придатною для використання за призначенням.

6. Відсутність заборони відчуження земельної ділянки згідно Єдиного реєстру заборон відчуження об‘єктів нерухомого майна підтверджується витягом від 08.06.2011 року.

7. Згідно з ч. 2 ст. 88 Земельного кодексу України даний договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

8. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою здійснюється за згодою Стороною-1 і Стороною-2, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

9. Учасник спільної часткової власності має право вимагати виділення належної йому частки із складу земельної ділянки як окремо, так і разом з іншими учасниками, які вимагають виділення, а у разі неможливості виділення частки - вимагати відповідної компенсації.

10. Учасник спільної часткової власності на земельну ділянку має право на отримання в його володіння, користування частини спільної земельної ділянки, що відповідає розміру належної йому частки.

11. Учасник спільної часткової власності відповідно до розміру своєї частки має право на доходи від використання спільної земельної ділянки, відповідає перед третіми особами за зобов'язаннями, пов'язаними із спільною земельною ділянкою, і повинен брати участь у сплаті податків, зборів і платежів, а також у витратах по утриманню і зберіганню спільної земельної ділянки.

12. При продажу учасником належної йому частки у спільній частковій власності на земельну ділянку інші учасники мають переважне право купівлі частки відповідно до закону.

13. Співвласник відповідно до своєї частки у праві спільної часткової власності зобов'язаний брати участь у витратах на управління, утримання та збереження спільного майна, у сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів), а також нести відповідальність перед третіми особами з зобов'язаннями, пов'язаними із спільним майном.

14. Сторона-1 та Сторона-2 мають право:

а) продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;

б) самостійно господарювати на землі;

в) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію;

г) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі;

ґ) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;

д) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.

Порушені права власників земельних ділянок підлягають відновленню в порядку, встановленому законом.

15. Сторона-1 та Сторона-2 зобов'язані:

а) забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням;

б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

в) своєчасно сплачувати земельний податок;

г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

ґ) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;

е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;

ж) за свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком здійснення такої зміни не власником земельної ділянки, коли приведення у попередній стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно змінила рельєф.

16. Нотаріусом роз’яснено Сторонам положення ч. 4 ст. 86 Земельного кодексу України, відповідно до якої право спільної власності на землю посвідчується державним актом на право власності на землю.

17. Сторони підтверджують, що жодна з них не поставлена даним договором у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

18. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів про спільну часткову власність на земельну ділянку, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 355-378 Цивільного кодексу України, статей 59-74 Сімейного кодексу України та статей 86, 87, 88, 126 Земельного кодексу України.

19. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, Сторони несуть порівну.

20. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

21. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

22. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Іванченко В.В., другий видається Сторонам.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Фесенко С.А.)   

 

ПІДПИС (Фесенко А.П.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных