Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ

ПРО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ

 

ДОГОВІР ПРО РОЗІРВАННЯ

ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ,

посвідченого Мартинюк О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 09.09.2009 року, реєстровий номер 9999.

 

Місто Київ, сімнадцятого червня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Клименко Валентин Федорович, проживаю в м. Києві, вул. Гната Юри, буд. 6, кв. 67, реєстраційний номер облікової картки платника податків 5555566666, надалі за текстом «Сторона-1», та з другої сторони – Петриченко Василь Тимофійович, проживаю в м. Києві, вул. Воровського, буд. 5, кв. 90, реєстраційний номер облікової картки платника податків 9999900000, надалі за текстом «Сторона-2», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне: 

1.  Даним договором розривається договір купівлі-продажу квартири №66 (шістдесят шість) в будинку №18 (вісімнадцять), розташованому по вулиці Гната Юри в місті Києві, укладений між Стороною-1 (Продавець) та Стороною-2 (Покупець) і посвідчений Мартинюк О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 09.09.2009 року, реєстровий номер 9999, надалі за текстом – договір купівлі-продажу.

2.  Сторона-2 повідомляє, що на момент укладення даного договору право власності на квартиру №66 (шістдесят шість) в будинку №18 (вісімнадцять), розташованому по вулиці Гната Юри в місті Києві, придбану нею за договором купівлі-продажу, не зареєстровано в Комунальному підприємстві «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об‘єкти нерухомого майна» за Стороною-2.

3.  У зв’язку з розірванням договору купівлі-продажу Сторона-1 повернула Стороні-2 грошові кошти в розмірі 200000 (двісті тисяч) гривень 00 копійок, сплачені Стороною-2 Стороні-1 за договором купівлі-продажу, в повному обсязі до підписання даного договору.

Сторона-2 заявляє, що грошові кошти в розмірі 200000 (двісті тисяч) гривень 00 копійок, сплачені нею Стороні-1 за договором купівлі-продажу, повернуто їй Стороною-1 в повному обсязі до підписання даного договору.

4. У зв’язку з розірванням договору купівлі-продажу приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В. повертаються Стороні-1 наступні документи:

- договір купівлі-продажу квартири, посвідчений Костенко В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 11.01.2001 року, реєстровий номер 1111;

- витяг про реєстрацію договору в Державному реєстрі правочинів, виданий  Костенко В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 11.01.2001 року за №65357367;

- реєстраційне посвідчення №11111, видане Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об‘єкти нерухомого майна» 23.01.2001 року за реєстровим номером 15165.

5. З моменту укладення даного договору Сторона-2 втрачає всі права покупця за договором купівлі-продажу.

6. Сторона-2 зобов’язана повернути Стороні-1 квартиру №66 (шістдесят шість) в будинку №18 (вісімнадцять), розташованому по вулиці Гната Юри в місті Києві не пізніше ніж через 3 (три) календарних дні з моменту укладення даного договору.

7. Даний договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

8. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору, Сторони несуть порівну.

9. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку розірвання договорів купівлі-продажу, наслідків їх розірвання, зміст ст. 203 Цивільного кодексу України.

10. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

11. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

         12. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., другий видається Стороні-2.

         13. Дружина Сторони-1 надалі свою згоду на розірвання ним договору купівлі-продажу і на укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Мартинюк О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 17.06.2011 року, реєстровий номер 1657.

Дружина Сторони-1 надалі свою згоду на розірвання ним договору купівлі-продажу і на укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Мартинюк О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 17.06.2011 року, реєстровий номер 1658.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Клименко В.Ф.)   

 

ПІДПИС (Петриченко В.Т.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных