Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА УТРИМАННЯ ОДНОГО З ПОДРУЖЖЯ ВЗАМІН ОДЕРЖАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ВИПЛАТИ

 

ДОГОВІР

ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА УТРИМАННЯ ВЗАМІН ОДЕРЖАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ВИПЛАТИ

Місто Київ, першого квітня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Коваль Олександр Васильович, який проживає в м. Києві, вул. Вербна, буд. 15, кв. 201, реєстраційний номер облікової картки платника податків 4587216954, надалі за текстом «ЧОЛОВІК», та з другої сторони – Коваль Марина Борисівна, проживаю в м. Києві, вул. Зої Гайдай, буд. 55, кв. 113, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2468237648, надалі за текстом «ДРУЖИНА», разом надалі за текстом «ПОДРУЖЖЯ» або «СТОРОНИ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. На момент укладення даного договору Чоловік та Дружина перебувають в зареєстрованому шлюбі, шлюб зареєстрований відділом реєстрації актів цивільного стану у Шевченківському районному управлінні юстиції в м. Києві 24.01.2010 року (свідоцтво про шлюб 1-БК - №021554, видане відділом реєстрації актів цивільного стану у Шевченківському районному управлінні юстиції в м. Києві 24.01.2010 року).

2. Договором про надання утримання, посвідченим Петренко М.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 12.05.2010 року, реєстровий номер 452, надалі за текстом – договір про надання утримання, встановлено обов’язок Чоловіка щомісяця сплачувати Дружині суму утримання (аліменти) в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень 00 копійок, що повинно сплачуватись ним не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця за наступний місяць.

Чоловік заявляє, що станом на 01.04.2011 (перше квітня дві тисячі одинадцятого) року не має заборгованості по сплаті аліментів Дружині за договором про надання утримання.

Дружина заявляє, що Чоловік не має заборгованості по сплаті аліментів за договором про надання утримання.

3. За даним договором право утримання Дружини, встановлене в договорі про надання утримання, припиняється, взамін чого Чоловік сплачує Дружині одноразову грошову виплату – суму грошових коштів в розмірі 100000 (сто тисяч) гривень 00 копійок.

Зазначена грошова сума до підписання даного договору внесена Чоловіком на депозитний рахунок приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Петренко Ю.І., рахунок №25489654 в Акціонерному товаристві «УкрСиббанк» в м. Києві, МФО 254675.

4. Нотаріусом роз‘яснено Подружжю ч. 3 ст. 89 Сімейного кодексу України, відповідно до якої на майно, одержане на підставі договору про припинення права на утримання, не може бути звернене стягнення.

5. Чоловік свідчить, що дійсно є власником грошових коштів, що передаються ним за даним договором, не має обмежень щодо свого права розпорядження грошовими коштами, зазначені грошові кошти на момент укладення цього договору нікому іншому не подаровані, не відчужені іншим способом, права третіх осіб щодо грошових коштів відсутні, питання права власності на грошові кошти не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначених грошових коштів відсутні, грошові кошти не внесені до статутного капіталу юридичної особи.

6. Даний договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

7. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору, несе Чоловік.

8. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів про припинення права на утримання взамін набуття права власності на грошові кошти, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст ст. 203 Цивільного кодексу України, статей 59-65, 75-91 Сімейного кодексу України.

9. Ми, Подружжя, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

10. Подружжя підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

         11. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., інші видаються Подружжю.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Коваль О.В.)   

 

ПІДПИС (Коваль М.Б.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використаноматеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных