Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ
ПРО ЗМІНУ ЧЕРГОВОСТІ ОДЕРЖАННЯ СПАДКОЄМЦЯМИ
ЗА ЗАКОНОМ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ

 

ДОГОВІР

ПРО ЗМІНУ ЧЕРГОВОСТІ ОДЕРЖАННЯ СПАДКОЄМЦЯМИ ЗА ЗАКОНОМ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ

Місто Київ, двадцять другого грудня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: Постоялко Олександр Геннадійович, проживаю в м. Києві, вул. Малишка, буд. 15, кв. 90, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2345892164, надалі за текстом «Спадкоємець-1» з однієї сторони, Семенюк Олександр Петрович, проживаю в м. Києві, вул. Малишка, буд. 15, кв. 90, реєстраційний номер облікової картки платника податків 9854762458, надалі за текстом «Спадкоємець-2» з другої сторони, Юхименко Ірина Анатоліївна, проживаю в м. Києві, вул. Зої Гайдай, буд. 45, кв. 90, реєстраційний номер облікової картки платника податків 9854762458, надалі за текстом «Спадкоємець-3» з третьої сторони, Юхименко Віктор Іванович, проживаю в м. Києві, вул. Тимошенко, буд. 52, кв. 190, реєстраційний номер облікової картки платника податків 9854762458, надалі за текстом «Спадкоємець-4», з четвертої сторони, а разом надалі за текстом – «Спадкоємці», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Даним договором Спадкоємці визначили черговість одержання ними права на спадкування за законом після смерті Постоялко Лариси Вікторівни, померлої 20.01.2011 (двадцятого січня дві тисячі одинадцятого) року, яка проживала в м. Києві, вул. Полярна, буд. 1, кв. 22.

За домовленістю Спадкоємців одержання ними права на спадкування буде відбуватись в наступній черговості:

1.1. Спадкоємець-2, який є рідним братом померлої Постоялко Лариси Вікторівни і за законом відноситься до спадкоємців другої черги, отримує право на спадкування як спадкоємець першої черги.

1.2. Спадкоємець-3 та Спадкоємець-4, які є батьками померлої Постоялко Лариси Вікторівни, за законом відносяться до спадкоємців першої черги, отримують право на спадкування як спадкоємці другої черги.

2. Спадкоємець-1, який є сином померлої Постоялко Лариси Вікторівни, вважається спадкоємцем за законом першої черги.

3. Спадкоємці заявляють, що укладення ними даного договору не порушує прав та інтересів інших осіб, в тому числі інших спадкоємців.

Нотаріусом роз’яснено Спадкоємцям положення ч. 1 ст. 1259, відповідно до якої договір про зміну черговості одержання спадкоємцями за законом права на спадкування не може порушити прав спадкоємця, який не бере у ньому участі, а також спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у спадщині.

4. Спадкоємці заявляють, що вони є єдиними спадкоємцями померлої Постоялко Лариси Вікторівни.

5. Даний договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

6. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, Спадкоємці несуть порівну.

7. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів про зміну черговості одержання спадкоємцями за законом права на спадкування, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 1258-1285 Цивільного кодексу України.

8. Ми, Спадкоємці, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

9. Спадкоємці підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

10. Договір складено в п’яти примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., інші видаються кожному зі Спадкоємців.

 

ПІДПИСИ:         ПІДПИС (Постоялко О.Г.)   

 

ПІДПИС (Семенюк О.П.)

 

ПІДПИС (Юхименко І.А.)   

 

ПІДПИС (Юхименко В.І.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных