Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

 

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ
ПРО ЗМІНУ РОЗМІРУ ЧАСТОК У СПАДЩИНІ

 

ДОГОВІР

ПРО ЗМІНУ РОЗМІРУ ЧАСТОК У СПАДЩИНІ

Місто Київ, двадцять другого грудня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: Яковенко Сергій Валентинович, проживаю в м. Києві, вул. Гната Юри, буд. 15, кв. 90, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2345892164, надалі за текстом «Спадкоємець-1» з однієї сторони, Яковенко Олександр Петрович, проживаю в м. Києві, вул. Мала Житомирська, буд. 15, кв. 90, реєстраційний номер облікової картки платника податків 9854762458, надалі за текстом «Спадкоємець-2» з другої сторони, Юхименко Ірина Анатоліївна, проживаю в м. Києві, вул. Академіка Вербицького, буд. 45, кв. 90, реєстраційний номер облікової картки платника податків 9854762458, надалі за текстом «Спадкоємець-3» з третьої сторони, а разом надалі за текстом – «Спадкоємці», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Даним договором Спадкоємці визначили (змінили) розмір своїх часток у спадщині, що залишилась після смерті Яковенка Тараса Григоровича, померлого 15.05.2011 (п`ятнадцятого травня дві тисячі одинадцятого) року, який проживав в м. Києві, вул. Вокзальна, буд. 11,
кв. 254.

2. Спадкоємці визначили наступний розмір своїх часток у спадщині:

2.1. Спадкоємець-1 отримує у спадщину ¼ (одну четверту) частину спадкового майна.

2.2. Решту, а саме - ¾ (три четвертих) частини спадкового майна, отримують у спадщину Спадкоємець-2 та Спадкоємець-3, в рівних частинах кожен з них.

3. Спадкоємці заявляють, що укладення ними даного договору не порушує прав та інтересів інших осіб, в тому числі інших спадкоємців.

4. Спадкоємці заявляють, що вони є єдиними спадкоємцями померлого Яковенка Тараса Григоровича.

5. Даний договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

6. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, Спадкоємці несуть порівну.

7. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів про зміну розміру часток у спадщині, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 1258-1285 Цивільного кодексу України.

8. Ми, Спадкоємці, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

9. Спадкоємці підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

10. Договір складено в чотирьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., інші видаються кожному зі Спадкоємців.

 

ПІДПИСИ:         ПІДПИС (Яковенко С.В.)   

 

ПІДПИС (Яковенко О.П.)

 

ПІДПИС (Юхименко І.А.)   

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных