Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СУПЕРФІЦІЮ

 

ДОГОВІР

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ

ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ
(СУПЕРФІЦІЮ)

Місто Київ, десятого січня дві тисячі одинадцятого року

Ми: з однієї сторони - Коваленко Андрій Вікторович, проживаю в м. Києві, вул. Межигірська, буд. 3, кв. 28, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2548637805, надалі за текстом – «ВЛАСНИК», та Павленко Олег Сергійович, проживаю в м. Києві, вул. Верхній Вал, буд 30, кв. 58, реєстраційний номер облікової картки платника податків 7604875476, надалі за текстом «ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ», з іншої сторони, діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне: 

1. Власник надає в користування Землекористувачу, а Землекористувач приймає в користування від Власника земельну ділянку площею 10 (десять) га, розташовану за адресою: вул. Фрунзе, 5 (п’ять), кадастровий номер 769476:4352:33:986, цільове призначення: для будівництва житлового будинку, з метою будівництва житлового будинку та господарських споруд.

2. Земельна ділянка належить Власнику на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку АА№374659, виданого Управлінням Держкомзему у Дарницькому районі Київської області 16.02.2011 року на підставі розпорядження Дарницької районної державної адміністрації №654 від 11.09.2010 року, відмітка Дарницької районної державної у Київській області від 14.03.2010 року, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №453567851206.

3. Власник заявляє, що на земельній ділянці не розміщено житлових будинків, будь-яких інших будівель та/або споруд, земельна ділянка є придатною для використання за призначенням.

4. Даний договір укладається Сторонами строком на 15 (п’ятнадцять) років.

5. Право користування земельною ділянкою, наданою для забудови, може відчужуватися або передаватися Землекористувачем у порядку спадкування.

6. За користування земельною ділянкою Землекористувач щомісяця сплачує Власнику плату в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок, що повинно сплачуватися не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного місяця за наступний місяць.

7. Перехід права власності на земельну ділянку до іншої особи не впливає на обсяг права власника будівлі (споруди) щодо користування земельною ділянкою.

8. Землекористувач зобов’язується здійснювати будівництво житлового будинку та господарських споруд на земельній ділянці після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

9. Після закінчення будівництва Землекористувач зобов’язується ввести збудовані ним об’єкти в експлуатацію та оформити право власності на них.

10. Землекористувач зобов’язується використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення.

11. Право користування земельною ділянкою для забудови припиняється у разі:

1) поєднання в одній особі Власника земельної ділянки та Землекористувача;

2) спливу строку права користування;

3) відмови Землекористувача від права користування;

4) невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років підряд.

Право користування земельною ділянкою для забудови може бути припинене за рішенням суду в інших випадках, встановлених законом.

12. Земельна ділянка передається Власником Землекористувачу у користування в момент підписання даного договору.

13. Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» право забудови земельної ділянки (суперфіцій) підлягає обов’язковій державній реєстрації.

14. Право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) переходить до Землекористувача з моменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

15. Землекористувач зобов’язується здійснити державну реєстрацію речових прав на земельну ділянку.

16. Сторони повідомлені нотаріусом, що згідно з ч. 3 ст. 415 Цивільного кодексу України особа, до якої перейшло право власності на будівлі (споруди), набуває право користування земельною ділянкою на тих же умовах і в тому ж обсязі, що й попередній власник будівлі (споруди).

17. За згодою Сторін даний договір може бути розірваний шляхом складання договору про розірвання цього договору, який має бути нотаріально посвідчений.

18. Даний договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Пономаренка В.К., інші видаються Сторонам.

19. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Землекористувач.

20. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

21. Сторони підтверджують, що домовилися і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

22. Сторонам роз’яснено положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію), підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 413-417 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 102 Земельного кодексу України.

23. Дружина Власника надала свою згоду на надання ним земельної ділянки в користування Землекористувачу і на укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Пономаренком В.К., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 16.02.2011 року, реєстровий номер 55.

Дружина Землекористувача надала свою згоду на отримання Землекористувачем земельної ділянки у користування та на укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Пономаренком В.К., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 16.02.2011 року, реєстровий номер 56.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Коваленко А.В.)

 

                   ПІДПИС (Павленко О.С.)                           

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных