Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ

 

ДОГОВІР

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ

Місто Київ, шостого січня дві тисячі одинадцятого року

Ми: з однієї сторони - Цибенко Олександр Володимирович, проживаю в м. Києві, вул. Обухівська, буд. 7, кв. 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків 4529072382, надалі за текстом – «ВЛАСНИК», та Опанасенко Наталія Сергіївна, проживаю в м. Києві, вул. Студентська, буд. 7, кв. 19, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2364578945, надалі за текстом – «ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ», з іншої сторони, а разом надалі за текстом - «СТОРОНИ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

 уклали даний договір про наступне:

1. За даним договором Власник надає Землекористувачу право на обмежене платне користування належною йому земельною ділянкою (надалі за текстом земельний сервітут) площею 12 (дванадцять) га, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 11 (одинадцять), кадастровий номер 7392183:98976:8736, надалі за текстом – земельна ділянка, на умовах, визначених даним договором.

Земельний сервітут, встановлений даним договором, включає в себе право Землекористувача проходити через земельну ділянку Власника в частині, не засадженій садовими та іншими деревами і рослинами, користуючись асфальтовою доріжкою, що веде до річки Дніпро в обидві сторони з 07 години 00 хвилин до 23 години 00 хвилин.

Земельний сервітут встановлюється строком на 10 (десять) років.

2. Землекористувач не має право:

- проїзду через земельну ділянку Власника;

- користування будь – якими об’єктами (рухомими і нерухомими), розташованими на земельній ділянці;

- здійснювати дії, передбачені п. 2 даного договору в час, відмінний від часу, зазначеного в п. 2 даного договору;

- здійснювати будь – які інші дії, крім тих, що зазначені в п. 2 даного договору.

4. За користування земельною ділянкою Землекористувач щомісяця сплачує Власнику плату в розмірі 200 (двісті) гривень 00 копійок. Дана сума сплачується Землекористувачем не пізніше п’ятнадцятого числа поточного місяця за наступний місяць користування земельною ділянкою.

5. Земельна ділянка належить Цибенку Олександру Володимировичу на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку АВ№354872, виданого управлінням Держкомзему м. Києві 29.12.2010 року на підставі розпорядження Київською районної державної адміністрації №592 від 27.08.2010 року, відмітка Київської районної державної адміністрації в м. Києві від 27.11.2010 року, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №111111103043.

6. Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав володіння, користування та розпорядження нею.

7. Власник заявляє, що встановлення земельного сервітуту щодо належної йому земельної ділянки на умовах, визначених даним договором не є обтяжливим для нього.

8. Земельний сервітут не підлягає відчуженню.

9. Земельний сервітут не позбавляє власника майна, щодо якого він встановлений, права володіння, користування та розпоряджання цим майном.

10. Земельний сервітут зберігає чинність у разі переходу до інших осіб права власності на майно, щодо якого він встановлений.

11. Збитки, завдані Власнику Землекористувачем, підлягають відшкодуванню на загальних підставах.

12. Земельний сервітут, встановлений даним договором, припиняється у разі:

1) поєднання в одній особі особи, в інтересах якої встановлений сервітут, і власника майна, обтяженого сервітутом;

2) відмови від нього Землекористувача;

3) спливу строку, на який було встановлено сервітут;

4) припинення обставини, яка була підставою для встановлення сервітуту;

5) невикористання сервітуту протягом трьох років підряд;

6) порушення Землекористувачем умов користування сервітутом.

Земельний сервітут може бути припинений за рішенням суду на вимогу Власника за наявності обставин, які мають істотне значення;

Власник має право вимагати припинення земельного сервітуту, якщо він перешкоджає використанню земельної ділянки за її цільовим призначенням.

13. Згідно з абзацом 2 статті 100 Земельного кодексу України договір про встановлення земельного сервітуту підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно.

14. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору, несе Землекористувач.

15. Нотаріусом роз’яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладання договорів про встановлення сервітуту, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 401 – 406 Цивільного кодексу України, статей 59-65, 74 Сімейного кодексу України, статей 98 – 102 Земельного кодексу України.

16. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь – якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

17. Сторони підтверджують, про що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

18. Договір складається в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Прокопенко П.В., інші видаються Сторонам.

19. Дружина Власника надала свою згоду на укладення ним даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Прокопенко П.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 06.01.2011, реєстровий номер 56.

Землекористувач в поданій нею заяві повідомила, що на момент укладення даного договору не перебуває в шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Власника.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Цибенко О.В.)

 

 ПІДПИС (Опанасенко Н.С.)

 

                               ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Опанасенко Наталія Сергіївна, заявляю, що на момент укладення даного договору не перебуваю в шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах.

 

Підпис: ПІДПИС (Опанасенко Н.С.)

 

Я, Цибенко Олександр Володимирович, заявляю, що мені відомо про заяву Опанасенко Наталії Сергіївни, що на момент укладення даного договору вона не перебуває у шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах.

 

Підпис: ПІДПИС (Цибенко О.В.)

 

Той факт, що Опанасенко Наталія Сергіївна не перебуває в шлюбі встановлено по відсутності в її паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС (Прокопенко П.В.)

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных