Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЕМФІТЕВЗИСУ

 

ДОГОВІР

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ (ЕМФІТЕВЗИСУ)

Місто Київ, п’ятого березня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: Мироненко Яна Петрівна, проживаю в м. Києві, вул. Горького, буд. 5, кв. 65, реєстраційний номер облікової картки платника податків 7453095464, надалі за текстом – «ВЛАСНИК», з однієї сторони, та Котенко Оксана Павлівна, проживаю в м. Києві, вул. Ярославська, буд 4, кв. 73, реєстраційний номер облікової картки платника податків 7564535206, надалі за текстом «ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ», з іншої сторони, діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне: 

1. Власник надає в користування Землекористувачу, а Землекористувач приймає в користування від Власника земельну ділянку площею 10 (десять) га, розташовану за адресою: м. Вишгород Київської області, вул. Фрунзе, 5 (п’ять), кадастровий номер 769476:4352:33:986, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, з метою використання її для сільськогосподарських потреб.

2. Земельна ділянка належить Власнику на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку АА№374659, виданого Управлінням Держкомзему у Вишгородському районі Київської області 16.02.2011 року на підставі розпорядження Вишгородської районної державної адміністрації Київської області №654 від 11.09.2010 року, відмітка Вишгородської районної державної адміністрації Київської області від 14.03.2010 року, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №453567851206.

3. Власник свідчить, що на земельній ділянці не розміщено житлових будинків, будь-яких інших будівель та/або споруд, земельна ділянка є придатною для використання за призначенням.

Землекористувач заявляє, що земельна ділянка, яка є предметом даного договору, ним оглянута та що на земельній ділянці відсутні будь-які об‘єкти нерухомого майна.

Нотаріусом роз’яснено зміст частини 1 статті 377 Цивільного кодексу України, згідно якої особа, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача).

Згідно з довідкою №10 від 19.01.2011 року, виданою Вишгородською міською радою Київської області, вищевказана земельна ділянка вільна від забудов і будівництво об’єктів нерухомого майна на вищевказаній земельній ділянці не розпочиналось.

4. Власник повідомив, що земельна ділянка, яка є предметом даного договору, вільна від будь-якої забудови, на земельній ділянці не розміщено житлових будинків, будь-яких інших будівель та/або споруд, будівництво будь-яких об’єктів нерухомого майна на зазначеній земельній ділянці не розпочиналося і на даний час не розпочато (заява Мироненко Яни Петрівни, справжність підпису на якій засвідчено Ковальчук О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 05.03.2011 року, реєстровий номер 117).

5. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) може відчужуватися і передаватися у порядку спадкування.

6. За користування земельною ділянкою Землекористувач щомісяця сплачує Власнику плату в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок, що повинно сплачуватися не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного місяця за наступний місяць.

7. Власник земельної ділянки має право вимагати від Землекористувача використання її за призначенням, встановленим у даному договорі.

8. Власник земельної ділянки має право на одержання плати за користування нею, що сплачується згідно п. 6 даного договору.

9. Власник земельної ділянки зобов'язаний не перешкоджати Землекористувачеві у здійсненні його прав.

10. Землекористувач має право користуватися земельною ділянкою в повному обсязі.

11. Землекористувач зобов'язаний вносити плату за користування земельною ділянкою, що сплачується згідно п. 6 даного договору, а також інші платежі, встановлені законом.

12. Землекористувач зобов'язаний ефективно використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення, підвищувати її родючість, застосовувати природоохоронні технології виробництва, утримуватися від дій, які можуть призвести до погіршення екологічної ситуації.
          13. Землекористувач має право на відчуження права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.
          У разі продажу права користування земельною ділянкою Власник земельної ділянки має переважне перед іншими особами право на його придбання, за ціною, що оголошена для продажу, та на інших рівних умовах.
           Землекористувач зобов'язаний письмово повідомити Власника земельної ділянки про продаж права користування нею. Якщо протягом одного місяця з моменту повідомлення Власника про продаж права користування земельною ділянкою Власник не надішле письмової згоди на купівлю, право користування земельною ділянкою може бути продане іншій особі. 
          За згодою Сторін у разі продажу землекористувачем права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб іншій особі Власник земельної ділянки має право на одержання 5 (п’яти) відсотків від ціни продажу (вартості права), встановлених договором.
         14. Земельна ділянка передається Власником Землекористувачу у користування в момент підписання даного договору.

15. Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) підлягає обов’язковій державній реєстрації.

16. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) переходить до Землекористувача з моменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

17. Землекористувач зобов’язується здійснити державну реєстрацію речових прав на земельну ділянку.

18. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб припиняється у разі:
          1) поєднання в одній особі Власника земельної ділянки та Землекористувача;
          2) спливу строку, на який було надано право користування;
          3) викупу земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю.
       Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб може бути припинене за рішенням суду в інших випадках, встановлених законом.
         19. За згодою Сторін даний договір може бути розірваний шляхом складання договору про розірвання даного договору, який має бути нотаріально посвідчений.

20. Даний договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Пономаренко В.К, інші видаються Сторонам.

21. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Землекористувач.

22. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

23. Сторони підтверджують, що домовилися і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

24. Сторонам роз’яснено положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів про встановлення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису), підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 407-412 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 1021 Земельного кодексу України.

25. Чоловік Власника надав свою згоду на надання нею земельної ділянки в користування Землекористувачу і на укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Пономаренком В.К., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 16.02.2011 року, реєстровий номер 55.

Чоловік Землекористувача надав свою згоду на отримання Землекористувачем земельної ділянки у користування та на укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Пономаренком В.К., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 16.02.2011 року, реєстровий номер 56.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Мироненко Я.П.)

 

                   ПІДПИС (Котенко О.П.)                           

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных