Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

 

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ

 

ДОГОВІР

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ,

посвідченого Мартинюк О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 09.09.2009 року, реєстровий №9999.

 

Місто Київ, четвертого квітня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони - Акціонерний комерційний банк «БАНК», код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 24568723, місцезнаходження: м. Донецьк, пр-т Перемоги, буд. 45, надалі за текстом – «Сторона-1», в особі директора Київської філії №14 Акціонерного комерційного банку «БАНК» Іваненка Петра Олексійовича, який проживає в м. Києві, вул. Полярна, буд. 9, кв. 4 і діє на підставі довіреності, посвідченої Маринець О.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 02.02.2011 року, реєстровий номер 245, та з другої сторони - Петренко Віталій Миколайович, проживає в м. Києві, вул. Автозаводська, буд. 54, кв. 12, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2357894563, надалі за текстом – «Сторона-2», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Пункт 4. іпотечного договору, посвідченого Мартинюк О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 09.09.2009 року, реєстровий номер 9999, надалі за текстом – іпотечний договір, викласти у наступній редакції:

«За рахунок нерухомого майна, що передається в іпотеку, Іпотекодержатель має право задовольнити свої вимоги та відшкодувати витрати в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення вимог, а саме:

- вимоги за кредитним договором, включаючи сплату процентів, комісій, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, передбаченого кредитним договором, інших платежів на користь Іпотекодержателя, передбачених кредитним договором;

- вимоги щодо відшкодування витрат на утримання та збереження нерухомого майно, що передане в іпотеку, витрат на страхування нерухомого майна, що передане в іпотеку (якщо Іпотекодержатель поніс такі витрати); збитків, завданих порушенням зобов’язання за кредитним договором чи умов даного договору; витрат, пов’язаних з пред’явленням вимог за кредитним договором, зверненням стягнення на нерухоме майно, що передане в іпотеку та його реалізацією, включаючи судові витрати, витрати на оплату винагороди залученим експертам (оцінювачам, юристам), витрати на оформлення права власності Іпотекодержателя на вищевказане нерухоме майно (якщо Іпотекодержатель вирішить залишити зазначене нерухоме майно у своїй власності), витрати на організацію продажу переданого в іпотеку нерухоме майно (якщо Іпотекодержатель вирішить здійснити продаж зазначеного нерухомого майна від свого імені), витрати на підготовку до проведення прилюдних торгів тощо, інших документально підтверджених витрат Іпотекодержателя, якщо вони будуть мати місце».

2. Всі інші умови іпотечного договору залишаються без змін.

3. Заставна за даним іпотечним договором не видавалася.

4. Даний договір є невід’ємною частиною іпотечного договору.

5. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Сторона-2.

6. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення іпотечних договорів, підстав та наслідків визнання їх недійсними, порядок державної реєстрації іпотеки, порядок задоволення забезпечених іпотекою вимог за рахунок предмету іпотеки, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року №45, зміст статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, статей 203, 553-559, 572-593 Цивільного кодексу України та зміст статей 3-13, 15-20, 23, 24, 33-51 Закону України «Про іпотеку».

7. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., інші видаються Сторонам.

8. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

9. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

10. Представник Сторони-1 свідчить, що не перевищує наданих йому повноважень, діє добросовісно та розумно, даний договір укладається ним в інтересах Акціонерного комерційного банка «БАНК».

11. Сторона-2 в поданій ним заяві повідомив, що на момент укладення даного договору не перебуває в зареєстрованому шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Сторони-1.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Петренко В.М.)

 

Директор Київської філії

№14 Акціонерного

комерційного банку «БАНК» ПІДПИС (Іваненко П.О.)                          

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Петренко Віталій Миколайович, заявляю, що на момент укладення даного договору не перебуваю в зареєстрованому шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах.

 

Підпис: ПІДПИС (Петренко В.М.)

 

Я, Іваненко Петро Олексійович, представник Акціонерного комерційного банку «БАНК», заявляю, що мені відомо про заяву Петренка Віталія Миколайовича, що на момент укладення даного договору він не перебуває у зареєстрованому шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах.

 

                 Підпис: ПІДПИС (Іваненко П.О.)

 

Той факт, Петренко Віталій Миколайович не перебуває у шлюбних відносинах встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію  шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС О.В. Мартинюк

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных