Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО
ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

 

ДОГОВІР

ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

Місто Київ, шостого лютого дві тисячі одинадцятого року.

Ми: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО», місцезнаходження: м Київ, вул. Народна, буд. 8, оф. 7, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 45218723, з однієї сторони, надалі за текстом – «СТОРОНА – 1», в особі директора Бондаренка Миколи Івановича, який проживає в м. Києві, вул. Луначарського, буд. 6, кв. 8 і діє на підставі статуту, та Гончаренко Михайло Сергійович, який проживає в м. Києві, вул. Антонова, буд. 10, кв. 12, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1367384590, з іншої сторони, надалі за текстом – «СТОРОНА – 2», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Сторона – 1 передала Стороні – 2, а Сторона – 2 прийняла від Сторони – 1 всі права та обов’язки Сторони – 1 за договором застави автомобіля, посвідченим Рильським Є.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 06.01.2008 року, реєстровий номер 123, надалі за текстом – договір застави.

2. Договір застави не містить заборони щодо заміни кредитора у зобов’язанні.

3. За даним договором до Сторони – 2 переходять всі права та обов’язки Сторони – 1 за договором застави в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

З моменту укладення даного договору Сторона – 2 вважається стороною договору застави, а Сторона – 1 втрачає всі права за договором застави.

4. Сторона - 2 заявляє, що належним чином повідомлена Стороною – 1 і що ознайомлена       зі змістом та умовами договору застави.

5. Договір застави не містить заборони щодо заміни кредитора без згоди боржника.

Сторона – 2 зобов’язується письмово повідомити боржника за договором застави про заміну кредитора в зобов’язанні.

Нотаріусом роз’яснено п. 2 статті 516 Цивільного кодексу України, згідно з яким якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов’язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов’язку первісному кредиторові є належним виконанням.

6. Сторони заявляють та гарантують, що договір застави є чинним на момент укладення даного договору.

7. Сторони визначили вартість прав вимоги за даним договором в 4000 (чотири тисячі) гривень 00 копійок, які отримано Стороною - 1 до підписання даного договору. На момент підписання даного договору Сторони претензій щодо розрахунків одна до одної не мають.

8. На виконання вимог ч. 1 статі 517 Цивільного кодексу України Сторона - 1 передала Стороні – 2 документи, які засвідчують її права за договором застави, та інформацію, яка є важливою для здійснення цих прав.

9. Сторона – 1 відповідає перед Стороною – 2 за недійсність переданої вимоги, але не відповідає за невиконання боржником свого обов’язку.

10. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів про відступлення права вимоги, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 512 – 519 Цивільного кодексу України, статей 59 – 65, 74 Сімейного кодексу України.

11. Даний договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та нотаріального посвідчення.

12. Сторона – 1 стверджує, що всі документи та надані ним відомості відносно права вимоги, що відступається за даним договором, достовірні та правдиві. В разі, коли зазначені документи чи відомості виявляються недостовірними, неправдивими, Сторона – 1 зобов’язана відшкодувати заподіяні Стороні – 2 збитки та витрати у повному обсязі.

13. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Сторона – 2.

14. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь – якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

15. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

16. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО» свідчить, що не перевищує наданих йому повноважень діє добросовісно та розумно, даний договір укладається ним в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО».

17. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Рильського Є.Б., а інші видаються Сторонам.

18. Сторона – 2 в поданій ним заяві повідомив, що на момент укладення даного договору не перебуває в шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Сторони – 1.

 

ПІДПИСИ: Директор ПІДПИС (Бондаренко М.І)

 

                      ПІДПИС (Гончаренко М.С.)

 

                               ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Гончаренко Михайло Сергійович, заявляю, що на момент укладення даного договору не перебуваю у шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах.

 

Підпис: ПІДПИС (Гончаренко М.С.)

 

Я, Бондаренко Микола Іванович, представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО», заявляю, що мені відомо про заяву  Гончаренка Михайла Сергійовича, що на момент укладення даного договору він не перебуває у шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах.

 

Підпис: ПІДПИС (Бондаренко М.Г.)

 

Той факт, що Гончаренко Михайло Сергійович не перебуває в шлюбі встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС (Є.Б. Рильський)

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных