Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО ВИДІЛ У НАТУРІ ЧАСТКИ

З НЕРУХОМОГО СПІЛЬНОГО МАЙНА

 

ДОГОВІР

ПРО ВИДІЛ У НАТУРІ ЧАСТКИ
З НЕРУХОМОГО СПІЛЬНОГО МАЙНА

Місто Київ, восьмого червня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Фесенко Степан Андрійович, який проживає в м. Києві, вул. Вербна, буд. 55, кв. 21, реєстраційний номер облікової картки платника податків 4587216954, надалі за текстом «СТОРОНА-1», та з другої сторони – Фесенко Антоніна Павлівна, проживаю в м. Києві, вул. Зої Гайдай, буд. 5, кв. 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2468237648, надалі за текстом «СТОРОНА-2», разом надалі за текстом «СТОРОНИ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Даний договір передбачає виділ у натурі частки Сторони-1 з квартири №113 (сто тринадцять) в будинку №55 (п’ятдесят п’ять), розташованому по вулиці Зої Гайдай в м. Києві, реєстраційний номер 11111111, що належить Сторонам на праві спільної сумісної власності.

2. Сторона-1 та Сторона-2 на момент укладення даного договору перебувають у зареєстрованому шлюбі, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію шлюбу І-ФП №021554, виданим відділом реєстрації актів цивільного стану Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві 24.09.2010 року.

3. Квартира №113 (сто тринадцять) в будинку №55 (п’ятдесят п’ять), розташованому по вулиці Зої Гайдай в м. Києві, надалі за текстом - квартира, придбана на ім’я Фесенка Степана Андрійовича за договором купівлі-продажу квартири, посвідченого Петренко І.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 20.11.2010 року, реєстровий номер 789. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 24.11.2010 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.156/890 за реєстровим номером 138-755 (витяг про державну реєстрацію прав №81623817, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 08.06.2011 року).

4. Сторони дійшли згоди, що:

Сторона-1 є власником ½ (однієї другої) частини квартири;

Сторона-2 є власником ½ (однієї другої) частини квартири.

5. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 08.06.2011 року за №54765467, вартість відчужуваної квартири становить 64517 (шістдесят чотири тисячі п’ятсот сімнадцять) гривень 20 (двадцять) копійок.

6. Сторони свідчать, що дійсно є власниками квартири, не мають обмежень щодо свого права розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

7. За даними довідки, виданої Житлово-експлуатаційною конторою №103 в м. Києві 08.06.2011 року, у вищевказаній квартирі, не зареєстровано місце проживання будь-яких осіб.

8. Згідно з ч. 3 ст. 370 та ч. 3 ст. 364 Цивільного кодексу України даний договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

9. Укладення даного договору припиняє спільну сумісну власність Сторони-1 та Сторони-2 на вищевказану квартиру.

10. Сторони підтверджують, що жодна з них не поставлена даним договором у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

11. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

12. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

13. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, Сторони несуть порівну.

14. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Базиленко М.В., інші видаються Сторонам.

15. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року №45, зміст статей 60-74 Сімейного кодексу України, статей 147, 148, 182, 203, 368-372 Цивільного кодексу України.

16. Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Фесенко С.А.)   

 

ПІДПИС (Фесенко А.П.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных