Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПОРУКИ

 

ДОГОВІР ПОРУКИ

Місто Київ, двадцять першого лютого дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Бабіч Катерина Сергіївна, проживаю в м. Києві, вул. Богатирська, буд. 54, кв. 7, реєстраційний номер облікової картки платника податків 5648372509, надалі за текстом «ПОРУЧИТЕЛЬ», та з другої сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю «Нерухомість», місцезнаходження: м. Київ, вул. Зої Гайдай, 5, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 65746354, в особі директора Вовченка Кирила Вадимовича, який проживає в м. Києві, вул. Бориспільська, буд. 6, і діє на підставі статуту, надалі за текстом «КРЕДИТОР», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Поручитель поручається перед Кредитором за виконання Петриченком Валентином Ярославовичем, який проживає в м. Київ,
вул. Бойченка, буд. 6, кв. 43, надалі за текстом Боржник, свого обов
язку за договором позики, укладеним між Кредитором і Боржником та посвідченим Мартиненко В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 11.02.2011 року, реєстровий номер 67.

Поручитель поручається перед Кредитором за виконання Боржником свого обовязку в повному обсязі і відповідає перед Кредитором за порушення зазначеного зобовязання Боржником.

Вищезазначений договір позики передбачає виконання зобовязання Боржником до 11.02.2013 (одинадцятого лютого дві тисячі тринадцятого) року.

2. У разі порушення Боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, Боржник і Поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Поручитель відповідає перед Кредитором у тому ж обсязі, що і Боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків.

3. У разі одержання вимоги Кредитора Поручитель зобов'язаний повідомити про це Боржника, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Боржника до участі у справі.

Якщо Поручитель не повідомить Боржника про вимогу Кредитора і сам виконає зобов'язання, Боржник має право висунути проти вимоги Поручителя всі заперечення, які він мав проти вимоги Кредитора.

Поручитель має право висунути проти вимоги Кредитора заперечення, які міг би висунути сам Боржник, за умови, що ці заперечення не пов'язані з особою Боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо Боржник відмовився від них або визнав свій борг.

4. Боржник, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, повинен негайно повідомити про це Поручителя.

5. Після виконання Поручителем зобов'язання, забезпеченого порукою, Кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов'язок Боржника.

До Поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, переходять усі права Кредитора у цьому зобов'язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання.

6. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди Поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Порука припиняється, якщо після настання строку виконання зобов'язання Кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване Боржником або Поручителем.

Порука припиняється у разі переведення боргу на іншу особу, якщо Поручитель не поручився за нового Боржника.

Порука припиняється, якщо Кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобовязання не предявить вимоги до Поручителя.

7. Порука припиняється після заміни Боржника, якщо Поручитель не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим Боржником.

8. Даний договір вступає в силу з моменту його нотаріального посвідчення і діє до моменту повного виконання зобовязань за договором позики, вказаним в п. 1 даного договору, або до настання одного з випадків, передбачених п. 6 даного договору.

9. Витрати, повязані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Поручитель.

10. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

11. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

12. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО» свідчить, що не перевищує наданих йому повноважень діє добросовісно та розумно, даний договір укладається ним в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО».

13. Договір складено в тьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу мартиненко В.В., інші видаються Сторонам.

14. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів поруки, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 523, 553-559 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України.

15. Чоловік Поручителя надав свою згоду на укладення Поручителем даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Мартиненко В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 21.02.2011 року, реєстровий номер 89.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Бабіч К.С.)

 

Директор ПІДПИС (Вовченко К.В.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных