Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПОДРУЖЖЯ

ПРО НАДАННЯ УТРИМАННЯ

 

ДОГОВІР

ПОДРУЖЖЯ ПРО НАДАННЯ УТРИМАННЯ

Місто Київ, першого квітня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Коваль Олександр Васильович, який проживає в м. Києві, вул. Вербна, буд. 15, кв. 201, реєстраційний номер облікової картки платника податків 4587216954, надалі за текстом «ЧОЛОВІК», та з другої сторони – Коваль Марина Борисівна, проживаю в м. Києві, вул. Зої Гайдай, буд. 55, кв. 113, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2468237648, надалі за текстом «ДРУЖИНА», разом надалі за текстом «ПОДРУЖЖЯ» або «СТОРОНИ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Даним договором встановлюються обов’язок Чоловіка утримувати Дружину, сплачуючи їй аліменти в розмірі, в строки і на умовах, визначених даним договором.

2. Шлюб між Чоловіком та Дружиною зареєстрований відділом реєстрації актів цивільного стану у Шевченківському районному управлінні юстиції в м. Києві 24.01.2010 року (свідоцтво 1-БК - №021554, видане відділом реєстрації актів цивільного стану у Шевченківському районному управлінні юстиції в м. Києві 24.01.2010 року).

3. Дружина на момент укладення даного договору є непрацездатною згідно з довідкою №25, виданої МСЕК м. Києва 25.03.2011 року, де їй встановлено ІІ група інвалідності.

4. Дружина заявляє, що потребує матеріальної допомоги та що отримувана нею пенсія та інші доходи не забезпечують її прожиткового мінімуму, встановленого законом.

5. Чоловік заявляє, що може надавати матеріальну допомогу, встановлену даним договором, і зобов’язується виконувати покладені на нього даним договором обов’язки належним чином та сплачувати аліменти в розмірі і в строки, встановлені даним договором.

6. Сторони домовились, що утримання надається Дружині Чоловіком в грошовій формі.

7. Чоловік зобов’язаний щомісяця сплачувати Дружині суму аліментів - грошові кошти в розмірі 2500 (дві тисячі п’ятсот) гривень 00 копійок. Дана сума повинна сплачуватись Чоловіком не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця за наступний місяць. Факт одержання аліментів, підтверджується розпискою Дружини.

8. У разі невиконання Чоловіком обов’язків по сплаті аліментів протягом 3 (трьох) місяців підряд, аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

9. Виплата аліментів здійснюється Чоловіком готівкою.

10. Чоловік може сплачувати аліменти наперед.

11. Даний договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

12. Сторони домовились, що розірвання шлюбу не припиняє дії даного договору і обов’язків Чоловіка по виплаті Дружині суми, вказаної в п. 7 даного договору.

13. Чоловік зобов’язаний сплачувати Дружині аліменти, визначені в даному договорі, пожиттєво, крім випадків передбачених в п. 14, п. 15 даного договору.

14. Право Дружини на утримання, встановлене даним договором, припиняється у разі поновлення її працездатності.

Право на утримання припиняється від дня настання зазначеної обставини.

Якщо після припинення права на утримання виконання рішення суду про стягнення аліментів буде продовжуватися, всі суми, одержані як аліменти, вважаються такими, що одержані без достатньої правової підстави і підлягають поверненню у повному обсязі, але не більш як за три роки.

 Право Дружини на аліменти, які були присуджені за рішенням суду, може бути припинене за рішенням суду, якщо буде встановлено, що:

- Дружина перестала потребувати матеріальної допомоги;

- Чоловік неспроможний надавати матеріальну допомогу.

15. Подружжя, в період перебування в зареєстрованому шлюбі, а також в разі його розірвання, має право укласти договір про припинення права на утримання взамін набуття права власності на житловий будинок, квартиру чи інше нерухоме майно або одержання одноразової грошової виплати.

Договір, за яким передається у власність нерухоме майно, має бути нотаріально посвідчений і підлягає державній реєстрації.

Якщо Чоловік та Дружина домовилися про припинення права на утримання у зв'язку з одержанням одноразової грошової виплати, обумовлена грошова сума має бути внесена на депозитний рахунок нотаріальної контори або приватного нотаріуса до посвідчення договору.

На майно, одержане на підставі договору про припинення права на утримання, не може бути звернене стягнення.

16. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Чоловік.

17. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів подружжя про надання утримання, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст ст. 203 Цивільного кодексу України, статей 75-91 Сімейного кодексу України.

18. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

19. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

20. Даний договір набирає чинності у день його нотаріального посвідчення.

21. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., інші видаються Сторонам.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Коваль М.Б.)   

 

ПІДПИС (Коваль О.В.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных