Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ

МІНИ КВАРТИР

 

Д О Г О В І Р

М І Н И       К В А Р Т И Р

Місто Київ, дванадцятого липня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Мусієнко Микола Олександрович, проживаю в м. Києві, вул. Березняківська, буд. 12, кв. 54, реєстраційний номер облікової картки платника податків 7652981570, надалі за текстом Сторона-1, та з другої сторони – Карпенко Сергій Андрійович, проживаю в м. Києві, вул. Малишка, буд. 6, кв. 185, реєстраційний номер облікової картки платника податків 9834762619, надалі за текстом Сторона-2, діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Сторона-1 передав Стороні-2, а Сторона-2 прийняв від Сторони-1 квартиру №45 (сорок п’ять), що знаходиться в будинку під №13 (тринадцять), розташованому по вулиці Оболонській в місті Києві, реєстраційний номер 967853027, в обмін на квартиру №2 (два), що знаходиться в будинку під №54 (п’ятдесят чотири), розташованому по вулиці Кондратюка в місті Києві, яка належить Стороні-2.

Сторона-2 передала Стороні-1, а Сторона-1 прийняла від Сторони-2 квартиру №2 (два), що знаходиться в будинку під №54 (п’ятдесят чотири), розташованому по вулиці Кондратюка в місті Києві, реєстраційний номер 952671302, в обмін на квартиру №45 (сорок п’ять), що знаходиться в будинку під №13 (тринадцять), розташованому по вулиці Оболонській в місті Києві, яка належить Стороні-1.

         2. Квартира №45 (сорок п’ять), що знаходиться в будинку під №13 (тринадцять), розташованому по вулиці Оболонській в м. Києві, належить Стороні-1 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого Ніколаєвою О.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 23.09.2007 року, реєстровий номер 645. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 30.09.2007 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.156/890 за реєстровим номером 645-782 (витяг про державну реєстрацію прав №48692641, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 12.07.2011 року).

Квартира №2 (два), що знаходиться в будинку під №54 (п’ятдесят чотири), розташованому по вулиці Кондратюка в м. Києві, належить
Стороні-2 на підставі договору дарування, посвідченого Мартиновим І.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 18.05.2000 року, реєстровий номер 432. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 24.05.2000 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.148/801 за реєстровим номером 874-923 (витяг про державну реєстрацію прав №70852641, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 10.07.2011 року).

3. Квартира №45 (сорок п’ять), що знаходиться в будинку під №13 (тринадцять), розташованому по вулиці Оболонській в м. Києві, складається з двох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа – 45,50 (сорок п’ять цілих пять десятих) кв.м., житлова площа – 29,70 (двадцять девять цілих сім десятих) кв.м.

Квартира №2 (два), що знаходиться в будинку під №54 (п’ятдесят чотири), розташованому по вулиці Кондратюка в м. Києві складається, з двох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа – 60,50 (шістдесят цілих пять десятих) кв.м., житлова площа – 45,20 (сорок пять цілих дві десятих) кв.м.

4. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 05.07.2011 року за №978654126, вартість квартири, належної Стороні-1, становить 95000 (дев’яносто п’ять тисяч) гривень 00 копійок.

Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 05.07.2011 року за №978654254, вартість квартири, належної Стороні-2, становить 94500 (дев’яносто чотири тисячи п’ятсот) гривень 00 копійок.

5. Кожна із Сторін свідчить, що дійсно є власником квартири, що нею відчужується, Сторони не мають обмежень щодо свого права розпорядження квартирами, ні квартири, ні будь-які їх частини на момент укладення цього договору нікому іншому не продані, не подаровані, не відчужені іншим способом, не надані в іпотеку, не передані в оренду чи безоплатне користування, не є предметоми обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебувають, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартир відсутні, питання права власності на квартири не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначених квартир відсутні, квартири не внесені до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирах не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

Сторони повідомлені нотаріусом, що відповідно до ст. 659 Цивільного кодексу України продавець зобов'язаний попередити покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається (права наймача, право застави, право довічного користування тощо). У разі невиконання цієї вимоги покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на товар.

6. Сторони свідчать, що квартири, які ними відчужуються за цим договором, перебувають в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в квартирах немає, квартири є придатні для використання за призначенням.

Квартира, що відчужується Стороною-1, оглянута Стороною-2 до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, не виявлено. Сторона-2 заявляє, що не має будь-яких претензій до Сторони-1 з приводу якісних технічних характеристик відчужуваної Стороною-1 квартири.

Квартира, що відчужується Стороною-2, оглянута Стороною-1 до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, не виявлено. Сторона-1 заявляє, що не має будь-яких претензій до Сторони-2 з приводу якісних технічних характеристик відчужуваної Стороною-2 квартири.

7. Сторони домовились, що обмін зазначених квартир, здійснюється без доплати.

8. За даними довідки, виданої Житлово-експлуатаційною конторою №103 в м. Києві 10.07.2011 року, у квартирі №45 (сорок п’ять), що знаходиться в будинку під №13 (тринадцять), розташованому по вулиці Оболонській в м. Києві, зареєстровано місце проживання двох осіб: Мусієнко Микола Олександрович, 01.09.1965 року народження, Мусієнко Галина Іванівна, 03.05.1963 року народження. Сторона-1 зобов’язується з членами своєї сім’ї зняти з реєстрації місце свого проживання в вищезазначеній квартирі до 25.07.2011 (двадцять п’ятого липня дві тисячі одинадцятого) року та звільнити продану квартиру до 30.07.2011 (тридцятого липня дві тисячі одинадцятого) року.

За даними довідки, виданої Житлово-експлуатаційною конторою №27 в
м. Києві
11.07.2011 року, у квартирі №2 (два), що знаходиться в будинку під №54 (п’ятдесят чотири), розташованому по вулиці Кондратюка в м. Києві, не зареєстровано місце проживання будь-яких осіб.

9. Сторони заявляють, що на момент оформлення даного договору не мають заборгованості по сплаті комунальних послуг, послуг за користування електроенергією, послуг зв’язку та інших послуг, пов’язаних з користуванням належними їм квартирами.

10. Згідно з ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України право власності кожної із Сторін на квартиру, що набувається Стороною у власність за даним договором, виникає з моменту державної реєстрації договору.

11. На виконання вимог ч. 2 ст. 662 Цивільного кодексу України Сторона-1 передав Стороні-2 технічний паспорт та інші документи, що стосуються відчужуваної ним квартири.

На виконання вимог ч. 2 ст. 662 Цивільного кодексу України Сторона-2 передав Стороні-1 технічний паспорт та інші документи, що стосуються відчужуваної ним квартири.

12. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, Сторони несуть порівну.

13. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів купівлі-продажу та договорів міни, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року №45, зміст статей 203, 655-697, 715, 716 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 182 Цивільного кодексу України щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно, ст. 172 Податкового кодексу України.

14. Сторони стверджують, що документи, які підтверджують їх право власності на квартири, та всі надані ним відомості відносно зазначених квартир є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначених квартир або однієї з квартир виявляться недостовірними, неправдивими, недобросовісна Сторона зобов’язана відшкодувати заподіяні іншій Стороні збитки та витрати у повному обсязі.

15. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

16. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

         17. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., інші видаються Сторонам.

18. Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

         19. Дружина Сторони-1 надала свою згоду на обмін квартири №45 (сорок п’ять), що знаходиться в будинку під №13 (тринадцять), розташованому по вулиці Оболонській в м. Києві, на квартиру №2 (два), що знаходиться в будинку під №54 (п’ятдесят чотири), розташованому по вулиці Кондратюка в м. Києві, та на укладення Стороною-1 даного договору у заяві, справжність підпису на якій засвідчено Мартинюк О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 12.07.2011 року, реєстровий номер 924.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Мусієнко М.О.)

  

      ПІДПИС (Карпенко С.А.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Карпенко Сергій Андрійович, заявляю, що квартира, яка розташована за адресою: м. Київ,
 вул. Кондратюка, буд. 54, кв. 2, придбана мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис:ПІДПИС (Карпенко С.А.)

 

Я, Мусієнко Микола Олександрович, заявляю, що мені відомо про заяву Карпенка Сергія Андрійовича, що вищезазначена квартира придбана ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Мусієнко М.О.)

 

                Той факт, що Карпенко Сергій Андрійович не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

               нотаріального округу: ПІДПИС О.В. Мартинюк

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных