Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ МІНИ

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НА ЧАСТКУ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

 

Д О Г О В І Р

М І Н И

Місто Київ, двадцятого квітня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Петренко Степан Геннадійович, проживаю в м. Києві, вул. Озерна, буд. 5, кв. 56, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111, надалі за текстом Сторона-1, та з другої сторони – Онищук Людмила Вікторівна, проживаю в м. Києві, вул. Героїв Дніпра, буд. 2, кв. 48, реєстраційний номер облікової картки платника податків 5894236475, надалі за текстом Сторона-2, діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Сторона-1 передала Стороні-2, а Сторона-2 прийняла від
Сторони-1 земельну ділянку площею – 0,1000 (нуль цілих одна десята) га, розташовану за адресою: Київська область, Вишгородський район, кадастровий номер 1111111111:11:111:1111, цільове призначення: для будівництва житлового будинку, в обмін на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО», місцезнаходження: м. Київ, пр-т Московський, буд. 1, кв. 610, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 25914873, надалі за текстом Товариство, в розмірі 45 (сорок п’ять) % статутного капіталу Товариства, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок.

Сторона-2 передала Стороні-1, а Сторона-1 прийняла від Сторони-2 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО» в розмірі 45 (сорока п’яти) % статутного капіталу Товариства, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок, в обмін на земельну ділянку площею – 0,1000 (нуль цілих одна десята) га, розташовану за адресою: Київська область, Вишгородський район, кадастровий номер 1111111111:11:111:1111, цільове призначення: для будівництва житлового будинку.

2. Відчужувана земельна ділянка належить Петренку Степану Геннадійовичу на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку АВ№354872, виданого управлінням Держкомзему у Вишгородському районі Київської області 29.12.2010 року на підставі розпорядження Вишгородської районної державної адміністрації №592 від 27.08.2010 року, відмітка Вишгородської районної державної адміністрації в Київській області від 27.11.2010 року, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №111111103043.

3. Відповідно до статуту Товариства Онищук Людмила Вікторівна є учасником (засновником) Товариства і володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 45 (сорок п’ять) %, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок.

Згідно з даними, що містяться у висновку про ринкову вартість земельної ділянки від 05.04.2011 року, виданому суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою Петриченко Т.В., ринкова вартість земельної ділянки, що продається, становить 55000 (п’ятдесят п’ять тисяч) гривень 00 копійок.

Сторони визначили вартість частки в статутному капіталі Товариства, що уступається, в 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок.

4. Сторона-1 свідчить, що дійсно є власником земельної ділянки, не має обмежень щодо свого права розпорядження земельною ділянкою, ні земельна ділянка, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо земельної ділянки відсутні, питання права власності на земельну ділянку не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної земельної ділянки відсутні, земельна ділянка не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, земельна ділянка вільна від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб,  про які в момент складання договору Сторона-1 чи Сторона-2 не могли не знати, земельні сервітути, як постійні, так і строкові відсутні.

Сторона-2 свідчить, що дійсно є учасником (засновником) Товариства, їй належить частка в статутному капіталі Товариства в розмірі 45 (сорока п’яти) %, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок, ні зазначена частка, ні її частина на момент укладення даного договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в заставу, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб щодо частки в статутному капіталі Товариства відсутні, питання права власності на частку в статутному капіталі Товариства не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної частки в статутному капіталі Товариства відсутні.

Сторона-2 заявляє, що відчуження нею своєї частки, не порушує вимог статуту Товариства.

Сторона-2 заявляє, що частка учасника (засновника) Товариства на момент укладення даного договору сплачена нею в повному обсязі.

Факт повної сплати частки в статутному капіталі Товариства підтверджується свідоцтвом, виданим Товариством 20.04.2011 року.

Нотаріусом роз’яснено ч. 3 ст. 147 Цивільного кодексу України, згідно з якою частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

Сторони повідомлені нотаріусом, що відповідно до ст. 659 Цивільного кодексу України продавець зобов'язаний попередити покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається (права наймача, право застави, право довічного користування тощо). У разі невиконання цієї вимоги покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на товар.

5. Згідно з даними, що містяться в довідці №25, виданої управлінням Держкомзему у Вишгородському районі Київської області 15.04.2011 року, обмеження (обтяження) щодо земельної ділянки не зареєстровані.

6. Сторона-1 свідчить, що на земельній ділянці не розміщено житлових будинків, будь-яких інших будівель та/або споруд, земельна ділянка є придатною для використання за призначенням.

Сторона-2 заявляє, що земельна ділянка, яка є предметом даного договору, нею оглянута та що на земельній ділянці відсутні будь-які об‘єкти нерухомого майна.

Нотаріусом роз’яснено зміст частини 1 статті 377 Цивільного кодексу України, згідно якої особа, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача).

Згідно з довідкою №10 від 19.01.2011 року, виданою Вишгородською міською радою Київської області, вищевказана земельна ділянка вільна від забудов і будівництво об’єктів нерухомого майна на вищевказаній земельній ділянці не розпочиналось.

7. Сторона-1 повідомив, що земельна ділянка, яка є предметом даного договору, вільна від будь-якої забудови, на земельній ділянці не розміщено житлових будинків, будь-яких інших будівель та/або споруд, будівництво будь-яких об’єктів нерухомого майна на зазначеній земельній ділянці не розпочиналося і на даний час не розпочато (заява Петренка Степана Геннадійовича, справжність підпису на якій засвідчено Ковальчук О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 20.01.2011 року, реєстровий номер 117).

 8. Відсутність заборони відчуження земельної ділянки згідно Єдиного реєстру заборон відчуження об‘єктів нерухомого майна підтверджується витягом від 20.04.2011 року.

9. Згідно з ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України право власності на вищезазначену земельну ділянку виникає у Сторони-2 з моменту державної реєстрації договору.

Всі права та обов’язки учасника (засновника) Товариства переходять до Сторони-1 з моменту нотаріального посвідчення даного договору.

Сторона-2 втрачає всі права та обов’язки учасника (засновника) Товариства з моменту нотаріального посвідчення даного договору.

10. На виконання вимог ч. 2 ст. 662 Цивільного кодексу України Сторона-1 передав Стороні-2 державний акт та інші документи, що стосуються земельної ділянки.

На виконання вимог ч. 2 ст. 662 Цивільного кодексу України Сторона-2 передала Стороні-1 всі документи, що стосуються належної їй частки в статутному капіталі Товариства.

11. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, Сторони несуть порівну.

12. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

13. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

14. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів купівлі-продажу та договорів міни, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 147, 148, 203, 377, 655-697 715, 716 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, статей 89-91, 120, 125, 126 Земельного кодексу України, статті 172, 173 Податкового кодексу України.

15. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Маслюк О.В., інші видаються Сторонам.

16. Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

17. Дружина Сторони-1 надала свою згоду на обмін Стороною-1 вищевказаної земельної ділянки на частку в статутному капіталі Товариства та на укладання ним даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Маслюк О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 20.04.2011 року, реєстровий номер 254.

Чоловік Сторони-2 надав свою згоду на обмін Стороною-2 вищевказаної частки в статутному капіталі на зазначену земельну ділянку та на укладання нею даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Маслюк О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 20.04.2011 року, реєстровий номер 255.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Петренко С.Г.)

  

      ПІДПИС (Онищук Л.В.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных