Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 

Д О Г О В І Р

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЛЕНД»

Місто Київ, восьмого лютого дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони - Маслов Костянтин Андрійович, проживаю в м. Харків, вул. Садова, буд. 15, кв. 103, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1115559994, надалі за текстом «ПРОДАВЕЦЬ», учасник (засновник) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕНД», місцезнаходження: м. Київ, пр-т Московський, буд. 15, кв. 610, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 25914873, надалі за текстом Товариство, а з іншої сторони - Меньшова Лариса Петрівна, проживаю в м. Києві, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 15, кв. 452, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1478523695, надалі за текстом «ПОКУПЕЦЬ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1.   Продавець продав та передав Покупцю, а Покупець купила та прийняла від Продавця частку в статутному капіталі Товариства, в розмірі 45 (сорок п’ять) % статутного капіталу Товариства, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок.

2. Продавець заявляє, що відчуження ним своєї частки Меньшовій Ларисі Петрівні, не порушує вимог статуту Товариства.

3. Право власності на частку статутного капіталу Товариства, що відчужується за даним договором, переходить до Меньшової Лариси Петрівни з моменту нотаріального посвідчення даного договору.

Разом з переходом права власності на зазначену частку в статутному капіталі до Покупця переходять всі права та обов‘язки, що належали Продавцю, передбачені установчими документами Товариства та чинним законодавством.

4. Згідно з установчим документом (статутом) Товариства крім Маслова Костянтина Андрійовича, учасниками (засновниками) Товариства є наступні особи:

- Костюк Артем Віталійович, який проживає в м. Києві, вул. Полярна, буд. 1, кв. 125,

- Авраменко Олена Станіславівна, яка проживає в м. Києві, вул. Московська, буд. 16, кв. 89.

Зазначені учасники (засновники) відмовились від переважного права купівлі частки в статутному капіталі Товариства відповідно до протоколу загальних зборів учасників (засновників) №21 від 25.01.2011року.

5. Відповідно до статуту Товариства Маслов Костянтин Андрійович є учасником (засновником) Товариства і володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 45 (сорока п’яти) %, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок.

Продавець заявляє, що укладення ним даного договору, не порушує вимог абзацу 2 ч. 2 ст. 147 Цивільного кодексу України та що інші учасники (засновники) Товариства повідомлені ним належним чином про продаж частки в статутному капіталі та про всі умови цього продажу.

6. Продавець свідчить, що дійсно є учасником (засновником) Товариства, йому належить частка в статутному капіталі Товариства в розмірі 45 (сорок п’ять) %, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок, ні зазначена частка, ні її частина на момент укладення даного договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в заставу, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб щодо частки в статутному капіталі Товариства відсутні, питання права власності на частку в статутному капіталі Товариства не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної частки в статутному капіталі Товариства відсутні.

Продавець повідомлений нотаріусом, що відповідно до ст. 659 Цивільного кодексу України у разі невиконання вимоги щодо попередження ним покупця про права третіх осіб на частку в статутному капіталі Товариства покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб. Згідно з ч. 1 ст. 661 Цивільного кодексу України у разі вилучення за рішенням суду частки в статутному капіталі Товариства у покупця на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу частки в статутному капіталі Товариства, продавець має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не знав або не міг знати про наявність цих підстав.

7. Продавець заявляє, що частка учасника (засновника) Товариства на момент укладення даного договору сплачена ним в повному обсязі.

Факт повної сплати частки в статутному капіталі Товариства підтверджується свідоцтвом, виданим Товариством 08.02.2011 року.

Нотаріусом роз’яснено ч. 3 ст. 147 Цивільного кодексу України, згідно з якою частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

8. За домовленістю Сторін вартість частки в статутному капіталі Товариства, що уступається, в розмірі 45 (сорок п’ять) % складає 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок. Продавець передав у власність Покупцю, а Покупець прийняла у власність від Продавця вищезазначену частку в статутному капіталі, сплативши Продавцю 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок до моменту підписання даного договору.

9. Покупець стверджує, що повідомлена Продавцем належним чином про характер господарської діяльності Товариства і фінансовий стан його справ.

10. Покупець після підписання даного договору повинна звернутися до Товариства з проханням про внесення відповідних змін та доповнень до установчих документів Товариства в зв‘язку зі зміною складу учасників та їх реєстрації у відповідності з чинним законодавством України.

11. Всі права та обов’язки учасника (засновника) Товариства переходять до Покупця з моменту нотаріального посвідчення даного договору.

Продавець втрачає всі права та обов’язки учасника (засновника) Товариства з моменту нотаріального посвідчення даного договору.

12. На виконання вимог ч. 2 ст. 662 Цивільного кодексу України Продавець передав Покупцю всі документи, що стосуються належної йому частки в статутному капіталі Товариства.

13. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, Сторони несуть порівну.

14. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

15. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

16. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів купівлі-продажу, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 147, 148, 203, 655-697 Цивільного кодексу України, статей 59-65, 74 Сімейного кодексу України,
 ст. 173 Податкового кодексу України.

17. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Базиленко М.В., другий видається Покупцю.

18. Продавець в поданій ним заяві повідомив, що частка статутного капіталу, яка є предметом цього договору, придбана ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

Покупець в поданій нею заяві повідомила, що гроші, за які придбавається вищезазначена частка статутного капіталу, набуті нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цих заяв нотаріусом доведено до відома Сторін.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Маслов К.А.)

 

ПІДПИС (Меньшова Л.П.)                          

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

 Я, Маслов Костянтин Андрійович, заявляю, що вищезазначена частка в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕНД», придбана мною не в шлюбі та не є в спільній сумісній власності.

 

                Підпис: ПІДПИС (Маслов К.А.)

 

                Я, Меньшова Лариса Петрівна, заявляю, що мені відомо про заяву Маслова Костянтина Андрійовича, що вищезазначена частка в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕНД», придбана ним не в шлюбі та не є в  спільній сумісній власності.

 

                 Підпис: ПІДПИС (Меньшова Л.П.)

 

Я, Меньшова Лариса Петрівна, заявляю, що гроші, за які придбавається вищезазначена частка статутного капіталу, набуті мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Меньшова Л.П.)

 

Я, Маслов Костянтин Андрійович, заявляю, що мені відомо про заяву Меньшової Лариси Петрівни, що гроші, за які придбавається вищезазначена частка в статутному капіталі, набуті нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Маслов К.А.)

 

 Той факт, що Маслов Костянтин Андрійович не перебуває у  шлюбних відносинах встановлено по відсутності в  його паспорті відміток про реєстрацію  шлюбу.

 

Той факт, що Меньшова Лариса Петрівна не перебуває у  шлюбних відносинах встановлено по відсутності в  її паспорті відміток про реєстрацію  шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС М.В.Базиленко

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных