Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

КВАРТИРИ

 

Д О Г О В І Р

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ

Місто Київ, дванадцятого липня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Клименко Валентин Федорович, проживаю в м. Києві, вул. Гната Юри, буд. 6, кв. 67, реєстраційний номер облікової картки платника податків 5555566666, надалі за текстом «ПРОДАВЕЦЬ», та з другої сторони – Петриченко Василь Тимофійович, проживаю в м. Києві, вул. Воровського, буд. 5, кв. 90, реєстраційний номер облікової картки платника податків 9999900000, надалі за текстом «ПОКУПЕЦЬ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне: 

1. Продавець продав та передав Покупцю, а Покупець купив та прийняв від Продавця квартиру під №50 (п’ятдесят), що знаходиться в будинку під №14а (чотирнадцять літера «а»), розташованому по вулиці Московській в місті Києві, реєстраційний номер 11111111.

         2. Відчужувана квартира належить Клименку Валентину Федоровичу на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого Іваненко І.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 12.02.2005 року, реєстровий номер 789. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 24.02.2005 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.156/890 за реєстровим номером 138-755 (витяг про державну реєстрацію прав №81623817, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 05.07.2011 року).

3. Вищезазначена квартира складається з трьох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа – 67,50 (шістдесят сім цілих п’ять десятих) кв.м., житлова площа – 46,00 (сорок шість) кв.м.

4. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 05.07.2011 року за №54765467, вартість відчужуваної квартири становить 64517 (шістдесят чотири тисячі п’ятсот сімнадцять) гривень 20 (двадцять) копійок.

5. Продавець свідчить, що дійсно є власником квартири, не має обмежень щодо свого права розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

Продавець повідомлений нотаріусом, що відповідно до ст. 659 Цивільного кодексу України у разі невиконання вимоги щодо попередження ним покупця про права третіх осіб на квартиру покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб. Згідно з ч. 1 ст. 661 Цивільного кодексу України у разі вилучення за рішенням суду квартири у покупця на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу квартири, продавець має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не знав або не міг знати про наявність цих підстав.

6. Продавець свідчить, що квартира перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в квартирі немає, квартира є придатною для використання за призначенням.

Квартира, що продається, оглянута Покупцем до підписання цього договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, не виявлено. Покупець заявляє, що не має будь-яких претензій до Продавця з приводу якісних технічних характеристик відчужуваної квартири.

7. За домовленістю Сторін, продаж квартири вчинено за 534616 (п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот шістнадцять) гривень 00 копійок, які Продавець одержав в повному обсязі від Покупця до моменту підписання цього договору. Фінансових або будь-яких інших претензій з приводу проведеного розрахунку Сторони одна до одної не мають.

8. За даними довідки, виданої Житлово-експлуатаційною конторою №103 в м. Києві 12.07.2011 року, у квартирі, яка є предметом даного договору, зареєстровано місце проживання трьох осіб: Клименка Валентина Федоровича, 07.07.1957 року народження, Клименко Федора Геннадійовича, 11.11.1936 року народження, та Клименко Анастасії Вікторівни, 01.05.1939 року народження. Продавець зобов’язується з членами своєї сім’ї зняти з реєстрації місце свого проживання в вищезазначеній квартирі до 01.08.2011 (першого серпня дві тисячі одинадцятого) року та звільнити продану квартиру до 12.08.2011 (дванадцятого серпня дві тисячі одинадцятого) року.

9. Продавець заявляє, що на момент оформлення цього договору не має заборгованості по сплаті комунальних послуг, послуг за користування електроенергією, послуг зв’язку та інших послуг, пов’язаних з користуванням квартирою.

10. Згідно з ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України право власності на вищезазначену квартиру виникає у Покупця з моменту державної реєстрації договору.

11. На виконання вимог ч. 2 ст. 662 Цивільного кодексу України Продавець передав Покупцю технічний паспорт та інші документи, що стосуються квартири.

12. На виконання вимог ч. 9 ст. 1, ч. 10 ст. 4 та ч. 8 ст. 2 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1% від вартості квартири, зазначеної в п. 7 даного договору, здійснює Покупець. На виконання вимог ч. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» сплату державного мита за ставкою 1% від суми, вказаної в п. 7 даного договору, здійснює Продавець. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору Сторони несуть порівну.

13. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів купівлі-продажу, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року №45, зміст
статей 203, 655-697 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 182 Цивільного кодексу України щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно.

         14. Продавець стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на квартиру, та всі надані ним відомості відносно зазначеної квартири є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеної квартири виявляться недостовірними, неправдивими, Продавець зобов’язаний відшкодувати заподіяні Покупцю збитки та витрати у повному обсязі.

15. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

16. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

         17. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., другий видається Покупцю.

18. Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

         19. Продавець в поданій ним заяві повідомив, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Покупця.

Дружина Покупця надала свою згоду на купівлю ним вищевказаної квартири і укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Мартинюк О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 12.07.2011 року, реєстровий номер 2934.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Клименко В.Ф.)   

 

ПІДПИС (Петриченко В.Т.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Клименко Валентин Федорович, заявляю, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис:ПІДПИС (Клименко В.Ф.)   

 

Я, Петриченко Василь Тимофійович, заявляю, що мені відомо про заяву Клименка Валентина Федоровича, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана ним  не в  шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Петриченко В.Т.)

 

Той факт, що Клименко Валентин Федорович не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

              нотаріального округу: ПІДПИС  О.В. Мартинюк

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных