Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Д О Г О В І Р

КУПІВЛІ–ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Місто Київ, двадцятого січня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Костенко Марина Михайлівна, проживаю в с. Новосілки Вишгородського району Київської області, вул. Садова, буд. 25, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1234567891, надалі за текстом «ПРОДАВЕЦЬ», а з другої сторони - Соколова Валерія Максимівна, проживаю в м. Києві, вул. Озерна, буд. 12, кв. 15, реєстраційний номер облікової картки платника податків 4569215698, надалі за текстом «ПОКУПЕЦЬ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Продавець продала та передала Покупцю, а Покупець купила та прийняла від Продавця земельну ділянку площею – 0,1000 (нуль цілих одна десята) га, розташовану за адресою: Київська область, Вишгородський район, кадастровий номер 1111111111:11:111:1111, цільове призначення: для ведення індивідуального садівництва.

2. Відчужувана земельна ділянка належить Костенко Марині Михайлівні на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку АВ№354872, виданого управлінням Держкомзему у Вишгородському районі Київської області 29.12.2010 року на підставі розпорядження Вишгородської районної державної адміністрації №592 від 27.08.2010 року, відмітка Вишгородської районної державної адміністрації в Київській області від 29.12.2010 року, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №111111103043.

3. Згідно з даними, що містяться у висновку про ринкову вартість земельної ділянки від 05.01.2011 року, виданому суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою Петренко Т.В., ринкова вартість земельної ділянки, що продається, становить 55670 (п’ятдесят п’ять тисяч шістсот сімдесят) гривень 00 копійок.

4. Продавець свідчить, що дійсно є власником земельної ділянки, не має обмежень щодо свого права розпорядження земельною ділянкою, ні земельна ділянка, ні будь-яка її частина на момент укладення даного договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо земельної ділянки відсутні, питання права власності на земельну ділянку не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної земельної ділянки відсутні, земельна ділянка не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, земельна ділянка вільна від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про які в момент складання договору Продавець чи Покупець не міг не знати, земельні сервітути, як постійні, так і строкові відсутні.

Продавець повідомлений нотаріусом, що відповідно до ст. 659 Цивільного кодексу України у разі невиконання вимоги щодо попередження ним покупця про права третіх осіб на земельну ділянку покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб. Згідно з ч. 1 ст. 661 Цивільного кодексу України у разі вилучення за рішенням суду земельної ділянки у покупця на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу земельної ділянки, продавець має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не знав або не міг знати про наявність цих підстав.

5. За домовленістю Сторін продаж вчинено за 55670 (п’ятдесят п’ять тисяч шістсот сімдесят) гривень 00 копійок, які Продавець одержав в повному обсязі від Покупця до моменту підписання даного договору.

6. Згідно з даними, що містяться в довідці №12 виданої управлінням Держкомзему у Вишгородському районі Київської області 05.01.2011 року, обмеження (обтяження) щодо земельної ділянки не зареєстровані.

7. Продавець свідчить, що на земельній ділянці не розміщено житлових будинків, будь-яких інших будівель та/або споруд, земельна ділянка є придатною для використання за призначенням.

Покупець заявляє, що земельна ділянка, яка є предметом цього договору, ним оглянута та що на земельній ділянці відсутні будь-які об‘єкти нерухомого майна.

Нотаріусом роз’яснено зміст частини 1 статті 377 Цивільного кодексу України, згідно якої особа, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача).

Згідно з довідкою №10 від 19.01.2011 року, виданою Вишгородською міською радою Київської області, вищевказана земельна ділянка вільна від забудов і будівництво об’єктів нерухомого майна на вищевказаній земельній ділянці не розпочиналось.

8. Продавець повідомив, що земельна ділянка, яка є предметом даного договору, вільна від будь-якої забудови, на земельній ділянці не розміщено житлових будинків, будь-яких інших будівель та/або споруд, будівництво будь-яких об’єктів нерухомого майна на зазначеній земельній ділянці не розпочиналося і на даний час не розпочато (заява Костенко Марини Михайлівни, справжність підпису на якій засвідчено Ковальчук О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 20.01.2011 року, реєстровий номер 117).

9. Відсутність заборони відчуження земельної ділянки згідно Єдиного реєстру заборон відчуження об‘єктів нерухомого майна підтверджується витягом від 20.01.2011 року.

10. Згідно з ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України право власності на вищезазначену земельну ділянку виникає у Покупця з моменту державної реєстрації договору.

11. На виконання вимог ч. 2 ст. 662 Цивільного кодексу України Продавець передав Покупцю державний акт та інші документи, що стосуються земельної ділянки.

12. Всі спори, які можуть виникнути з даного договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів - у судовому порядку.

13. На виконання вимог ч. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» сплату державного мита за ставкою 1% від суми, вказаної в п. 5 даного договору, здійснює Продавець. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, Сторони несуть порівну.

14. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів купівлі-продажу, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 377, 655-697 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, статей 89-91, 120, 125, 126 Земельного кодексу України.

15. Продавець стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на земельну ділянку, та всі надані ним відомості відносно зазначеної земельної ділянки є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеної земельної ділянки виявляться недостовірними, неправдивими, Продавець зобов’язаний відшкодувати заподіяні Покупцю збитки та витрати у повному обсязі.

16. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

17. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

18. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Карпова О.І., другий видається Покупцю.

19. Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом

20. Продавець в поданій нею заяві повідомила, що земельна ділянка, яка є предметом даного договору, придбана нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Покупця.

Чоловік Покупця надав свою згоду на купівлю вищевказаної земельної ділянки та на укладання нею даного договору у заяві, справжність підпису на якій засвідчено Карповою О.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 20.01.2011 року, реєстровий номер 240.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Костенко М.М.)   

 

ПІДПИС (Соколова В.М.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Костенко Марина Михайлівна, заявляю, що земельна ділянка, яка є предметом даного договору, придбана мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Костенко М.М.)  

 

Я, Соколова Валерія Максимівна, заявляю, що мені відомо про заяву Костенко Марини Михайлівни, що земельна ділянка, яка є предметом даного договору, придбана нею  не в  шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Соколова В.М.)

 

Той факт, що Костенко Марина Михайлівна не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в її паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС О.І. Карпова

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных