Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

АВТОМОБІЛЯ

 

Д О Г О В І Р

К У П І В Л І - П Р О Д А Ж У  

 А В Т О М О Б І Л Я

Місто Київ, десятого лютого дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Підпалий Степан Радіонович, проживаю в м. Києві, вул. Озерна, буд. 5, кв. 13, реєстраційний номер облікової картки платника податків 5555566666, надалі за текстом «ПРОДАВЕЦЬ», та з другої сторони – Перець Василь Іванович, проживаю в м. Києві, вул. Героїв Дніпра, буд. 15, кв. 55, реєстраційний номер облікової картки платника податків 9999900000, надалі за текстом «ПОКУПЕЦЬ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Продавець продав та передав Покупцю, а Покупець купив та прийняв від Продавця легковий автомобіль марки HONDA CR-V, тип транспортного засобу – ЛЕГКОВИЙ ДЖИП, 2007 року випуску, номер шасі (кузова, рами) JVLDU2687WR896544 JVLDU2687WR896544, транзитний номер AA5874KB, зареєстрований в УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 21.07.2009 року та знятий з обліку УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 22.01.2011 року.

         2. Відчужуваний автомобіль належить Підпалому Степану Радіоновичу на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ААС765481, виданого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 21.07.2009 року.

3. За домовленістю Сторін, продаж автомобіля вчинено за 120000 (сто двадцять тисяч) гривень 00 копійок, які Продавець одержав в повному обсязі від Покупця до моменту підписання даного договору. Фінансових або будь-яких інших претензій з приводу проведеного розрахунку Сторони одна до одної не мають.

4. Згідно висновку №2548 від 30.01.2011 року, виданого суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою Ткаченко Т.М., ринкова вартість вищезазначеного автомобіля становить 120000 (сто двадцять тисяч) гривень 00 копійок.

5. Продавець свідчить, що дійсно є власником автомобіля, він не має обмежень щодо свого права розпорядження автомобілем, автомобіль, на момент укладення цього договору нікому іншому не проданий, не подарований, не відчужений іншим способом, не наданий в заставу, не переданий в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо автомобіля відсутні, питання права власності на автомобіль не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеного автомобіля відсутні, автомобіль не внесений до статутного капіталу юридичних осіб.

Продавець повідомлений нотаріусом, що відповідно до ст. 659 Цивільного кодексу України у разі невиконання вимоги щодо попередження ним покупця про права третіх осіб на автомобіль покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб. Згідно з ч. 1 ст. 661 Цивільного кодексу України у разі вилучення за рішенням суду автомобіля у покупця на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу автомобіля, продавець має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не знав або не міг знати про наявність цих підстав.

6. Продавець свідчить, що автомобіль перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, немає, автомобіль є придатним для використання за призначенням.

Автомобіль, що продається, оглянутий Покупцем до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б його використанню за призначенням, не виявлено. Покупець заявляє, що не має будь-яких претензій до Продавця з приводу якісних технічних характеристик відчужуваного автомобіля.

7. На виконання вимог ч. 2 ст. 662 Цивільного кодексу України Продавець передав Покупцю всі документи, що стосуються автомобіля.

8. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

9. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

10. Витрати, пов‘язані з оформленням даного договору несе Покупець.

11. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів купівлі-продажу, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 655-697 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 173 Податкового кодексу України.

Нотаріусом також роз‘яснено положення ст. 34 Закону України «Про дорожній рух», відповідно до якого власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів.

12. Продавець стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на автомобіль, та всі надані ним відомості відносно зазначеного автомобіля є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеного автомобіля виявляться недостовірними, неправдивими, Продавець зобов’язаний відшкодувати заподіяні Покупцю збитки та витрати у повному обсязі.

13. Договір складено в двох примірниках, один з яких призначається для зберігання у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Журавко М.В., другий видається Покупцю.

14. Продавець в поданій ним заяві повідомив, що автомобіль, який є предметом даного договору, придбаний ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

Покупець в поданій ним заяві повідомив, що гроші, за які придбавається вищезазначений автомобіль, набуті ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цих заяв нотаріусом доведено до відома Сторін.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Підпалий С.Р.)

 

ПІДПИС (Перець В.І.)                          

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Підпалий Степан Радіонович, заявляю, що вищезазначений автомобіль придбаний мною не в  шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Підпалий С.Р.)

 

Я, Перець Василь Іванович, заявляю, що мені відомо про заяву Підпалого Степана Радіоновича, що  вищезазначений автомобіль придбаний  ним  не в  шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис:  ПІДПИС (Перець В.І.) 

 

Я, Перець Василь Іванович, заявляю, що гроші, за які придбавається вищезазначений автомобіль, придбані мною не  в  шлюбі  та  не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис:  ПІДПИС (Перець В.І.) 

 

 

Я, Підпалий Степан Радіонович, заявляю, що мені відомо про заяву Перця Василя Івановича, що  гроші, за які придбавається вищезазначений автомобіль, придбані ним не  в  шлюбі  та  не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Підпалий С.Р.)

 

                Той факт, що Підпалий Степан Радіонович не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Той факт, що Перець Василь Іванович не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС  М.В. Журавко.

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных