Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ),

УКЛАДЕНОГО НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ

 

ДОГОВІР

ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)

Місто Київ, двадцять сьомого вересня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Клименко Наталія Володимирівна, проживаю в м. Києві, вул. Полярна, буд. 6, кв. 74, реєстраційний номер облікової картки платника податків 5555566666, надалі за текстом «ВІДЧУЖУВАЧ», та з другої сторони – Петриченко Надія Сергіївна, проживаю в м. Києві, вул. Автозаводська, буд. 5, кв. 90, реєстраційний номер облікової картки платника податків 9999900000, надалі за текстом «НАБУВАЧ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Відчужувач передала у власність Набувачеві, а Набувач прийняла від Відчужувача у власність квартиру №45 (сорок п’ять) в будинку під №18 (вісімнадцять), розташованому по вулиці Московській в місті Києві, реєстраційний номер 11111111, взамін чого Набувач зобов’язується забезпечувати утриманням та доглядом довічно Костюченко Валентину Павлівну, 12.01.1941 року народження, яка проживає в м. Києві, вул. Богатирська, буд. 15, кв. 5, на умовах, встановлених даним договором.

2. Відчужувана квартира складається з трьох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа – 67,50 (шістдесят сім цілих п’ять десятих) кв. м., житлова площа – 46,00 (сорок шість) кв. м.

3. Відчужувана квартира належить Клименко Наталії Володимирівні на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого Іваненко І.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 10.06.2000 року, реєстровий номер 789. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 19.06.2000 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.156/890 за реєстровим номером 138-755 (витяг про державну реєстрацію прав №85469231, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 20.09.2010 року). 

4. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 27.09.2011 року за №25478631, вартість відчужуваної квартири становить 75625 (сімдесят п’ять тисяч шістсот двадцять п’ять) гривень 50 (п’ятдесят) копійок.

5. Набувач зобов’язана надавати Костюченко Валентині Павлівні довічно матеріальне забезпечення, а також усі види догляду (опікування).

За згодою Сторін грошова оцінка матеріального забезпечення, яке сплачується Костюченко Валентині Павлівні Набувачем, складає 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок на місяць. Дана сума повинна сплачуватися Набувачем не пізніше двадцятого числа кожного місяця за наступний місяць.

Оцінка матеріального забезпечення підлягає індексації в порядку, визначеному законом.

Догляд (опікування), що надається Набувачем Костюченко Валентині Павлівні, включає в себе:

- забезпечення Костюченко Валентини Павлівни харчуванням, необхідним одягом, медикаментами та лікарськими засобами;

- надання медичної допомоги шляхом залучення кваліфікованих медичних працівників (лікарів, медичних сестер тощо);

- оплату за власний рахунок комунальних послуг, інших платежів пов’язаних з проживанням в зазначеній квартирі Костюченко Валентини Павлівни;

- надання будь-якої іншої допомоги;

- вчинення всіх необхідних дій щодо забезпечення Костюченко Валентини Павлівни всіма засобами, предметами домашнього вжитку, речами, літературою тощо.

До обов’язків Набувача також входить виконання додаткових доручень Костюченко Валентини Павлівни, необхідних для забезпечення останньої належним доглядом.

Набувач зобов’язується безкоштовно забезпечувати Костюченко Валентину Павлівну житлом у квартирі, яка їй передана за даним договором, довічно. Для проживання Костюченко Валентині Павлівні надається вся квартира, яка є предметом даного договору.

Набувач зобов’язана у разі смерті Костюченко Валентини Павлівни поховати її.

6. Відчужувач свідчить, що дійсно є власником квартири, не має обмежень щодо свого права розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

7. Відчужувач свідчить, що квартира перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в квартирі немає, квартира є придатною для використання за призначенням.

Квартира, що відчужується, оглянута Набувачем до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, не виявлено. Набувач заявляє, що не має будь-яких претензій до Відчужувача з приводу якісних технічних характеристик відчужуваної квартири.

8. Сторони оцінюють відчужувану квартиру в 95500 (дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок.

9. Набувач не має права до смерті Костюченко Валентини Павлівни продавати, дарувати, міняти квартиру, передану їй за договором довічного утримання (догляду), укладати договір застави (іпотеки) щодо квартири, передавати її у власність іншій особі на підставі іншого правочину.

На квартиру, передану Набувачу за договором довічного утримання (догляду), не може бути звернене стягнення протягом життя Костюченко Валентини Павлівни.

Втрата (знищення), пошкодження квартири, яку було передано Набувачеві, не є підставою для припинення чи зменшення обсягу її обов'язків перед Костюченко Валентиною Павлівною.

На квартиру, яка є предметом даного договору, накладається заборона відчуження.

10. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Набувач.

11. Згідно з ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України право власності на вищезазначену квартиру виникає у Набувача з моменту державної реєстрації договору.

12. На виконання вимог ч. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» сплату державного мита за ставкою 1% від суми, вказаної в п. 8 даного договору, здійснює Відчужувач.

13. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів довічного утримання, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року №45, зміст статей 203, 744-758 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 182 Цивільного кодексу України щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно.

14. Відчужувач стверджує, що документи, які підтверджують її право власності на квартиру, та всі надані нею відомості відносно зазначеної квартири є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеної квартири виявляться недостовірними, неправдивими, Відчужувач зобов’язана відшкодувати заподіяні Набувачу збитки та витрати у повному обсязі.

15. Договір довічного утримання (догляду) може бути розірваний за рішенням суду:

- на вимогу Відчужувача або Костюченко Валентини Павлівни у разі невиконання або неналежного виконання Набувачем своїх обов'язків, незалежно від його вини;

- на вимогу Набувача.

Договір довічного утримання (догляду) припиняється зі смертю Костюченко Валентини Павлівни.

16. У разі розірвання договору довічного утримання (догляду) у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Набувачем обов'язків за договором, Відчужувач набуває право власності на майно, яке було нею передане, і має право вимагати його повернення.

У цьому разі витрати, зроблені Набувачем на утримання та (або) догляд Костюченко Валентини Павлівни, не підлягають поверненню.

У разі розірвання договору у зв'язку з неможливістю його подальшого виконання Набувачем з підстав, що мають істотне значення, суд може залишити за Набувачем право власності на частину майна, з урахуванням тривалості часу, протягом якого вона належно виконувала свої обов'язки за договором.

17. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

18. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

         19. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Старицької Е.Р., другий видається Набувачеві.

20. Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

         21. Відчужувач в поданій нею заяві повідомила, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

Набувач в поданий нею заяві повідомила, що гроші, які сплачуються за даним договором, набуті нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цих заяв нотаріусом доведено до відома Сторін.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Клименко Н.В.)

   

ПІДПИС (Петриченко Н.С.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

ЗАБОРОНА ВІДЧУЖЕННЯ

 

Я, Клименко Наталія Володимирівна, заявляю, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Клименко Н.В.)   

 

Я, Петриченко Надія Сергіївна, заявляю, що мені відомо про заяву Клименко Наталії Володимирівни, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Петриченко Н.С.)

 

Я, Петриченко Надія Сергіївна, заявляю, що гроші, які сплачуються мною за даним договором, набуті мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Петриченко Н.С.)

 

Я, Клименко Наталія Володимирівна, заявляю, що мені відомо про заяву Петриченко Надії Сергіївни, що гроші, які сплачуються нею за даним договором, набуті нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Клименко Н.В.)   

 

Той факт, що Клименко Наталія Володимирівна не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в її  паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Той факт, що Петриченко Надія Сергіївна не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в її  паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС  Е.Р. Старицька

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных