Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОВІРЕНОСТІ

НА ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ

УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ТОВАРИСТВА

 

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

 

 Місто Київ, п’ятнадцятого лютого дві тисячі одинадцятого року.

Я, Петриченко Олександр Вікторович, проживаю в м. Києві,
вул. Березняківська, буд. 10, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 5555555555, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, ознайомлений з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, уповноважую

Мазур Катерину Юріївну, яка проживає в м. Києві, вул. Березняківська,
 буд. 10, кв. 5,

ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ в усіх установах, підприємствах, організаціях, товариствах незалежно від підпорядкованості та форми власності, перед усіма фізичними та юридичними особами, ЯК УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОВАРИСТВО», надалі – Товариство, з усіма правами, обов‘язками та повноваженнями, наданими мені як учаснику Товариства установчими документами Товариства та чинним законодавством.

Для чого уповноваженому представнику надається право:

-                       підписувати та подавати від мого імені заяви, в тому числі заяви про належність майна на праві особистої приватної власності, заяву про вихід зі складу учасників (засновників) тощо;

-                       подавати та отримувати необхідні довідки та документи, розписуватися за мене, укладати всі дозволені чинним законодавством договори, правочини, отримувати грошові кошти чи майнові цінності за укладеними договорами, правочинами, вносити зміни та доповнення, розривати укладені договори, правочини;

-                       приймати участь у загальних зборах учасників (засновників) з правом голосування по всім питанням порядку денного;

-                       розпоряджатися за розсудом представника часткою в статутному капіталі Товариства, виходити з Товариства,

-                       вести справи в судових органах усіх інстанцій, з питання захисту моїх прав та інтересів, з правом вчинення усіх процесуальних дій, наданих мені чинним законодавством;

-                       проводити платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.

Нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 Цивільного кодексу України, ст. 44 Цивільного процесуального кодексу України.    

Довіреність видана без права передоручення, строком на шість років і дійсна до п’ятнадцятого лютого дві тисячі сімнадцятого року.

Довіритель свідчить, що дана довіреність видається ним відповідно до його вільного волевиявлення, що відповідає його внутрішній волі, без будь – якого застосування фізичного чи психічного тиску і не носить характеру фіктивного або удаваного правочину.

 

ПІДПИС: ПІДПИС (Петриченко О.В.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных