Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

          ЗРАЗОК ДОВІРЕНОСТІ НА ОТРИМАННЯ ДИПЛОМА

З ОДНОЧАСНИМ ПИСЬМОВИМ ПЕРЕКЛАДОМ ПЕРЕКЛАДАЧА

 

Д О В І Р Е Н І С Т Ь 

Місто Київ, другого лютого дві тисячі одинадцятого року. 

Я, Іваненко Олена Олександрівна, громадянка Канади, проживаю в Канаді, м. Оттава, вул. Маркіз, 15, кв. 6, адреса в Україні:
м. Київ, вул. Малишка, 25, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, ознайомлена з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, уповуповноважую,
Тимошенко Ольгу Іванівну, яка проживає в м. Київ, вул. Малишка, буд. 25, кв. 5
, бути моїм представником в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» з питання ОТРИМАННЯ ДИПЛОМУ МАГІСТРА ТА ДОДАТКУ ДО НЬОГО.

Представник має право: підписувати та подавати заяви, подавати та отримувати необхідні довідки та документи, підписувати необхідні документи, а також виконувати всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності.

Нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 Цивільного кодексу України. 

Довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна до другого лютого дві тисячі дванадцятого року. 

Довіритель свідчить, що дана довіреність видається ним відповідно до його вільного волевиявлення, що відповідає його внутрішній волі, без будь – якого застосування фізичного чи психічного тиску і не носить характеру фіктивного або удаваного правочину.

ПІДПИС: ПІДПИС (Іваненко О.О.) 

POWER OF ATTORNEY

City Kyiv, second February the two thousand eleventh year.

I, Ivanenko Olena Oleksandrivna, the citizen of Canada, who lives in Canada, city Ottawa, Markeese ave, 15, apartment 6, address in Ukraine: Kyiv, Malishko street, 25, apartment 5, identification number 1111111111, operating voluntarily and being at a healthy mind and clear memory, understanding the value of the actions, acquainted with the requirements of current legislation in relation to ineffectiveness of transactions,authorise
Timoshenko Olga Ivanivna, who lives in Kyiv, Malishko street, 25, apartment 5, to be my representative in the National technical university of Ukraine “Kyiv polytechnic institute” for RECEIVING MY DIPLOMA OF MASTER’S DEGREE AND ITS APPENDIX. 

The representative has a right: to sign and to give applications, to give and get necessary certificates and documents, sign necessary documents, and also produce all necessary actions related to implementation of this power of attorney.

Table of contents of the articles 237 - 241, 247-250 of the Civil code of Ukraine is explained by notary.
The power of attorney is given out without a right for turning, for a term of one year and is actual till second February the two thousand twelfth year. 

A principal testifies that this power of attorney is given out in accordance with his free will, that corresponds to his internal will, without any application of physical or psychical pressure and is not a fictitious or imaginary transaction. 

SIGNATURE: SIGNATURE (Ivanenko O.O.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Переклад тексту цієї довіреності з української мови на англійську мову

зроблено мною, перекладачем Іваненко Мариною Анатоліївною.

 

ПІДПИС: ПІДПИС (Іваненко М.А.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

 


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных